Prijava na e-nasvete

Obvezno in neobvezno pripravništvo

Zakon o delovnih razmerjih je obvezno pripravništvo odpravil, Rebeka Fakin s Kariernega centra Univerze v Mariboru pa dodaja, da je tako pripravništvo mogoče le, če ga uvede poseben zakon ali kolektivna pogodba dejavnosti. Dobro je opraviti pripravništvo, saj tako pridobiš splošna znanja s področja svojega poklica, umestiš strokovno znanje iz izobraževanja na praktično poklicno raven, poglobiš znanja, pridobiš veščine in tehnike, potrebne za opravljanje samostojnega strokovnega dela. Dejansko tako še pred redno zaposlitvijo spoznaš svoj poklic, pridobiš izkušnje in realno sliko, kako bo potekal tvoj delovni vsakdan.

Volontersko pripravništvo

Dobro je vedeti, da razlikujemo med plačanim in volonterskim oz. prostovoljnim pripravništvom, za katerega pripravnik ne dobi plačila in ne sklene pogodbe o zaposlitvi. Volonterski pripravnik si status in zdravstveno zavarovanje uredi sam. »Za redno pripravništvo pa je z zakonom določeno, da je pripravnik v rednem delovnem razmerju, ki se sklene s pogodbo o zaposlitvi,« dodaja Fakinova. Pripravništvo za vsak poklic urejajo drugi pravilniki in zakoni, tako da se načini dela, trajanje pripravništva in sami razpisi precej razlikujejo. Po končanem pripravništvu pa sledi oddaja poročila ali strokovni izpit.

Pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja

Na področju vzgoje in izobraževanja so ti predpisi zapisani v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Pripravništvo na tem področju sicer ni obvezno, a je zaželeno. Traja med šest in deset mesecev, odvisno od izobrazbe pripravnika, v tem času pa pripravnik med drugim samostojno izvede 30 praktičnih nastopov v skupini, sodeluje v pripravi vzgojno-izobraževalnega dela, pri izvedbi ocenjevanja znanja, komunicira s starši, pripravlja ekskurzije. Kandidat se na pripravniško mesto prijavi na razpisih v vrtcih in šolah, na določeno delovno mesto pa ga razporedi ministrstvo. Po končani praksi sledi še strokovni izpit, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisna naloga se opravi v obliki seminarskega dela, temo dodeli izpraševalec. Sledi še ustni izpit pred tričlansko komisijo, kjer preverijo znanje iz predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, ustavne ureditve, ureditve institucij EU, človekovih in otrokovih pravic ter slovenskega knjižnega jezika.

Pripravništvo v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti

Je obvezno, urejata pa ga Zakon o javnih uslužbencih in Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov. Tudi tukaj traja pripravništvo glede na stopnjo izobrazbe pripravnika, in sicer od štiri do osem mesecev. Pripravništvo zajema vsebine, kot so ustavna ureditev, sistem zakonodaje in oblasti, lokalna samouprava, javne finance, Evropska unija, upravni postopek in spor ter poslovanje organov javne uprave. Na koncu pripravništva pa mora oddati poročilo o delu in zaključno nalogo. Po zaključenem pripravništvu je imenovan v naziv. Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pa mora javni uslužbenec najpozneje v enem letu opraviti še usposabljanje.

Pripravništvo pravnikov

Pravniki imajo po diplomi obvezno pripravništvo, brez katerega ne morejo pristopiti k državnemu pravosodnemu izpitu. Urejata ga Zakon o pravniškem državnem izpitu in Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu. Traja med 8 in 16 mesecev, odvisno od tega, kje se opravlja pripravništvo. Pri odvetniških pisarnah si ga morajo poiskati sami, na sodiščih, ministrstvih, pravobranilstvu, tožilstvih pa se lahko prijavijo na razpise, kjer ima prednost kandidat z višjo povprečno oceno. Pravniki po večini opravljajo volontersko pripravništvo, saj je število kandidatov za opravljanje pripravništva veliko. Ko pravniki opravijo državni pravosodni izpit, pa se lahko redno zaposlijo na področju pravosodja.

Pripravništvo zdravstvenih delavcev

Zdravstveni delavci lahko opravljajo pripravništvo v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in v drugih zavodih. To je obvezno, program dela in obseg pripravništva določi minister za zdravje, upošteva pa strokovno izobrazbo, delovne izkušnje ter področje dela. Pripravništvo na področju stomatologije traja eno leto, zdravnik, ki je končal študij medicine, pa se za dve leti pripravništva zaposli kot sekundarij. Tukaj pripravništvo urejajo Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov, Zakon o zdravstveni dejavnosti ter Zakon o zdravniški službi. Pripravništvo se opravi s preizkusom praktičnega znanja, ki je pogoj za pristop k strokovnemu izpitu, kjer se preverjajo strokovne vsebine poklicnega področja, prva pomoč, socialna medicina in osnovne pravne ureditve zdravstvene dejavnosti.

Lahko pa opravljate tudi pripravništvo v tujini. Zanimive možnosti za univerzitetne diplomante ponuja Evropska unija, kjer lahko opravljate pripravništvo v Bruslju, Frankfurtu, Strasbourgu ali Luxembourgu, in sicer na kateri od njihovih institucij. Trajanje pripravništva pa je od enega meseca do dveh let.

Poskusno delo ni pripravništvo!

Pripravništvo je šele usposabljanje za samostojno delo pod vodstvom mentorja, poskusno delo pa je namenjeno temu, da se ugotovi, ali je delavec, ki je že usposobljen za samostojno opravljanje dela, primeren za opravljanje nekega dela. S kandidatom se sklene pogodba o zaposlitvi s poskusnim obdobjem. Če se boste v tem obdobju potrudili in bo delodajalec ugotovil, da predstavljate perspektiven kader, bo z vami sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, v nasprotnem primeru pa boste morali poiskati novo službo.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ