Prijava na e-nasvete

Kako ustanoviti podjetje?

Izbira pravno formalne oblike podjetja

Najpogostejši obliki poslovanja na trgu sta družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojni podjetnik (s.p.). Pri prvi gre za pravno osebo, katere lastnik je lahko ena (enoosebni d.o.o.) ali več oseb, lastniki pa ne odgovarjajo z osebnim premoženjem. Potrebno je vplačati osnovni kapital, ki znaša minimalno 7.500€ in nam je ob odprtju podjetja na voljo za poslovanje. Osnovni kapital lahko vplačamo v denarju ali tudi v stvarnem vložku, to je v nepremičninah, premičninah, pravice ipd. Vsekakor potrebujemo to obliko, če poslujemo v rizičnih in visoko kapitalsko intenzivnih panogah ali pa načrtujemo visoke dobičke.

Druge pogoste oblike gospodarskih družb so še družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), kjer več družbenikov odgovarja z vsem svojim premoženjem, ter delniška družba (d.d.). Obstajajo še druge, manj pogoste oblike, kot so komanditna družba (k.d.), komanditna delniška družba (k.d.d.) in tiha družba (t.d.).

Samostojni podjetnik in popoldanski s.p.

Samostojni podjetnik ni pravna oseba, vendar »podaljšek« fizične osebe. Za ustanovitev ne potrebujemo osnovnega kapitala, odgovarjamo z vsem svojim premoženjem, dobiček pa je progresivno obdavčen, saj se vpiše v dohodninsko napoved. Zato je v primeru večjih dobičkov bolj primerna d.o.o. Pri s.p. ni ločenosti premoženja, kar pomeni, da prosto razpolagate z denarjem in podobno. Če ste zavarovani iz kakšnega drugega naslova (npr. redna zaposlitev) imate lahko tudi t.i. popoldanski s.p., kjer so stroški relativno majhni. Če smo zavarovani kot študent, pa mesečni znesek znaša okoli 150€ na mesec. Potrebno pa je biti pazljiv, saj lahko v primeru odprtja študentskega espeja, izgubimo štipendijo, če smo kje zaposleni, pa moramo paziti na konkurenčno prepoved.

Obisk notarja ali (spletne) VEM točke

Postopek odprtja s.p. je enostaven, lahko ga opravite na točki VEM ali pa kar preko interneta na spletni VEM točki (http://evem.gov.si/evem/). Odprtje poteka največ nekaj dni. Določiti je potrebno sedež poslovanja, ki je lahko na domačem naslovu, prav tako pa izbrati dejavnosti, s katerimi se bo ukvarjalo podjetje, ki so navedene v standardni klasifikaciji dejavnosti. Odprtje d.o.o. lahko tudi poteka preko interneta (enoosebne), notarja ali VEM točke. Najprej je potrebno zbrati osnovni kapital, skleniti družbeno pogodbo, za kar osnutek dobimo na omenjenih mestih, odpremo depozitni račun, kamor nakažemo denar in tako se vpiše družba v sodni register. Na omenjeni spletni strani lahko najdemo tudi seznam VEM točk po Sloveniji.

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovimo preko spleta v primeru enostavne ustanovitve, kar pomeni, da se vsi vložki plačajo v denarju pred vložitvijo predloga, da sprejmemo standardno družbeno pogodbo, ki je ni moč spreminjati ter nazadnje, če gre za enoosebno d.o.o. družbenik vodi knjigo sklepov elektronsko. Če ne ustrezamo tem pogojem, je potreben obisk notarja, kar tudi poviša stroške ustanovitve. Ne glede na način registracije, pa se družba, če ustrezamo vsem pogojem vpiše v sodni register v nekaj dneh.

Izbira računovodstva

Vsak poslovni subjekt mora tudi voditi poslovne knjige. Pri s.p. lahko izbirate med enostavnim in dostavnim knjigovodstvom, dokler ne presežete 3 zaposlenih, letnega prihodka 42.000 € ali povprečne aktivne 25.000 €. Vredno je imeti dobrega računovodjo, ki nam pomaga pri finančnem poslovanju podjetja in davčni optimizaciji.

Zavezanec za DDV

Vsak poslovni subjekt, ki preže 25.000€ prometa v seštevku zadnjih 12 mesecih mora postati zavezanec za DDV, kar pomeni da za svoje storitve računa tudi davek na dodano vrednost. Po lastni volji pa vsak subjekt lahko tudi z manjšim seštevkom prometa postane tudi zavezanec za DDV z izdajo zahtevka.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ