Epistolomogija – snov

Ključne besede: epistomologija, filozofija, znanost