Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Moderna zgodovina

Zapiski iz predavanj pri prof. Prunku – Kratka zgodovina Slovencev

Pravo o prekrških

Zapiski za 4. letnik, pravo o prekrških.

SPSS

Kompletna SPSS skripta.

Osnove trženja – primeri izpitov

Primeri izpitov pri predmetu Osnove trženja pri prof. Borut Marko Lah.

Koristi dreves

Seminar Koristi dreves – Gozdarstvo UNI, smer Urbano gozdarstvo, star program.

Industrijski odnosi

Skripta pri prof. Stanojeviču, predmet Industrijski odnosi.

Sociologija in politologija vojske – zapiski

Aktualni zapiski pri predmetu Sociologija in politologija vojske na Fakulteti za družbene vede.

Stran 1 od 20