Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Rimsko pravo – ključne besede

Pregled besed za lažje učenje rimskega prava (latinske besede), latinski reki in sosedsko pravo.

Antropologija – zapiski Šterk

Zapiski s predavanj pri prof. Šterk.

Antropologija 2. del

Zapiski iz predavanj pri predmetu Antropologija pri prof. Šterk.

Statistika – primer statistične naloge

Primer statistične naloge pri prof. Anuški Ferligoj.

Prostorska informatika

Zapiski pri predmetu Prostorska informatika pri prof.Svete.

Logika in argumentacija

Snov pri prof. Markiču pri predmetu Logika in argumentacija.

Krajinska ekologija

Skripta pri predmetu Krajinska ekologija.

Stran 1 od 20