Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Odnosi z javnostmi

Zapiski iz predavanj pri predmetu odnosi z javnostmi pri prof. Škrlep.

Obligacijsko pravo – posebni del (3. letnik)

Zapiski – Obligacije (gospodarske, prodajne, menjalne, darilne, podjemniške, posredniške pogodbe …).

Socialna in politična psihologija

Pomoč pri pripravi na izpit: avtorji ter njihove teorije (strukturiran povzetek). Za predmet Socialna in politična psihologija pri prof. Mencin Čeplak.

Antropologija – zapiski

Zapiski iz predavanj pri predmetu Socialna in politična antropologija pri prof. Karmen Šterk.

Vrtnarstvo – zapiski predavanj

Vrtnarstvo – zapiski s predavanj za Agronomijo VSŠ – star program

Splošno poljedelstvo

Skripta za predavanja – splošno poljedelstvo VSŠ Agronomija (smer Hortikultura).

Prirastoslovje – vprašanja po poglavjih

Prirastoslovje – vprašanja po poglavjih (Kadunc).

Stran 1 od 20