Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Obča stilistika

Zapiski in prosojnice iz predavanj prof. Monike Kalin Golob. Zapiski so iz snovi stilotvorni dejavniki.

Pravo Evropske unije

Zapiski iz knjige za Pravo EU pri prof. Nahtigal.

Temelji ekonomije – primeri izpitov

Priprava na izpit s konkretnimi izpitnimi vprašanji iz prejšnjih let, pri predmetu Temelji ekonomije, super za ponavljanje pred izpitom in vajo.

Vinogradništvo – primer kolokvija

Primer kolokvija za Vinogradništvo – Agronomija VSŠ – star program

Ekonomika in organizacija kmetijske proizvodnje

Skripta Ekonomika in organizacija kmetijske proizvodnje za VSŠ Agronomija (smer Hortikultura)

Matematika – rešene naloge

Rešena naloga pri prof. Škulju na FDV.

Stran 1 od 20