Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Temelji ekonomije – mikroekonomija

Vprašanja za ponavljanje snovi iz mikroekonomije, primerno za učenje za kolokvij ali izpit.

Civilno procesno pravo – vaje

Vaje iz civilno pravdnega postopka za 3. letnik.

Socialna in politična psihologija – priprava na izpitna vprašanja

Primeri izpitov preteklih let pri prof. Mencin Čeplak/Miheljak.

Gospodarsko pravo – zapiski s predavanj

Celoviti zapiski iz predavanj pri prof. Bohincu (FDV).

Vrtnarstvo – vprašanja za delni izpit

Vrtnarstvo – vprašanja za delni izpit / Agronomija VSŠ, star program, super za ponavljanje.

Varstvo rastlin – herbicidi

Varstvo rastlin – Herbicidi za Agronomijo VSŠ, zapiski, za učenje.

Prirastoslovje – vprašanja za izpit

Vprašanja za izpit iz prirastoslovja (Kadunc)

Stran 1 od 20