Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Kazensko procesno pravo

Vsi zapiski KPP-ja (manjka le ekskluzija), pri profesorju Dežmanu v Mariboru. Vsebina: splošni del, načela/subjekti, dejstva/dokazovanje, redni postopek, pravna sredstva, skrajšani postopek, mladoletniki).

Antropologija – priprava na izpit

Izpitna vprašanja preteklih let pri prof. Godini.

Antropologija 3. del

Zapiski iz predavanj pri predmetu Antropologija pri prof. Šterk.

Retorika – zapiski

Zapiski iz predavanj pri predmetu Retorika pri prof. Andreju Škerlepu.

Interesne skupine 2

Zapiski pri prof. Fink Hafner. Interesne skupine, ki jih imenujemo tudi skupine pritiska, lahko opredelimo kot “organizacije, ki imajo neko avtonomijo glede na vlado ali politične stranke in /…/ skušajo vplivati na javno politiko”. Zanje je značilno, da imajo neko formalno organizacijo.

Epistolomogija – snov

Snov pri predmetu Epistolomogija.

Družbeni vidiki zdravja in bolezni

Zapiski pri predmetu Družbeni vidiki zdravja in bolezni, Zdravje na barikadah pri prof. Kamin.

Stran 1 od 20