Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Mednarodni odnosi

Celoviti izpiski iz predmeta Mednarodni odnosi (zgodovina, struktura idr.)

Stečajno pravo – izpitna vprašanja

Izpitna vprašanja za 4.letnik o stečajnem pravu.

Informatika

Povzetki zapiskov iz predavanj pri predmetu Informatika.

Analiza nominalnih spremenljivk – primer izpita

Primer izpita pri predmetu Analiza nominalnih spremenljivk pri prof. Vehovar.

Pridobivanje lesa

Zapiski za Pridobivanje lesa – Gozdarstvo UNI, star program

Fitofarmacija – kemični načini varstva rastlin

Fitofarmacija – kemični načini varstva rastlin Agronomija VSŠ (smer Hortikultura).

Zoologija – sistematika

Sistematika za zoologijo in varstvo gozdov

Stran 1 od 20