Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Metodologija družboslovnega raziskovanja

Povzetek predavanj in vaj pri predmetu Metodologija družboslovnega raziskovanja pri prof. Fink-Hafner.

Tržno raziskovanje – zapiski

Zapiski pri predmetu Tržno raziskovanje pri prof. Koprivniku.

Krizni management 2. del

Zapiski pri predmetu Krizni managment (2 .del).

Javno mnenje – miselni vzorec Habermas

Pomoč pri učenju – natančen miselni vzorec Habermasa.

Pedologija – seminarska naloga

Pedologija – seminarska naloga za Agronomijo VSŠ (star program): Krajina, krajinski sistemi ter Raba in varstvo tal v Sloveniji.

Temelji filozofije

Snov pri predmetu Temelji filozofije (FDV – prof. Markič)

Matematika

Matematika na FDV pri prof. Skulj, vaje.

Stran 1 od 20