Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Sodna medicina

Zapiski za 4. letnik pri predmetu Sodna medicina.

Odnosi z mediji – zapiski

Zapiski za predmet Odnosi z mediji.

Krizni management

Zapiski predavanj pri predmetu Krizni managment.

Javno mnenje – zapiski predavanj

Zapiski iz predavanj pri predmetu Javno mnenje – profesor Ilija Tomanič, skupaj z vprašanji za ponavljanje.

Javna uprava Brezovšek

Zapiski pri prof. Brezovšku, pri predmetu Javna uprava v Sloveniji.

Prirastoslovje

Vprašanja in odgovori za izpit (Kadunc).

Gospodarsko pravo

Snov za gospodarsko pravo pri prof. Bohincu.

Stran 1 od 20