Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Temelji ekonomije

Zapiski iz predavanj pri predmetu Temelji ekonomije. Izvajalec dr. Marku Lahu. Snov govori predvsem o Ekonomski teoriji.

Civilno pravdni postopek

Zapiski CPP za 3. letnik (razlike med CPP in KPP).

Socialna in politična psihologija – vsi zapiski

Celovita priprava na izpit pri prof. Metki Mencin Čeplak – zapiski vseh predavanj.

Antropologija – vprašanja za izpit

Priprava na izpit; izpitna vprašanja iz preteklih let za predmet Antropologija pri prof. Vesni Godini.

Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo

Obširna skripta Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo za Agronomijo VSŠ – star program

Varstvo rastlin – fungicidi

Varstvo rastlin – Fungicidi za Agronomijo VSŠ, prosojnice s predavanj.

GGN – izpit

Izpit GGN – marec 2008

Stran 1 od 20