Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Civilno pravo

Zapiski civilnega prava (splošni del) za drugi letnik.

Mednarodni odnosi – vsi zapiski

Zapiski za predmet Mednarodni odnosi, pripravljeni strukutrirano in pregledno.

Interesne skupine in lobiranje v EU

Zapiski s predavanj pri prof. Fink-Hafner, tematika Interesne skupine in lobiranje v EU.

Javno mnenje – cela snov skripte

Zapiski iz skripte pri predmetu Javno mnenje pri prof. Iliji Tomanič.

Pedologija – primer izpita

Izpit za pedologijo – Agronomija VSŠ, star program.

Dendrometrija

Skripta Daljinsko pridobivanje podatkov v gozdarstvu.

Ekonomika gozdarstva

Skripta ekonomika gozdarstva (prof. Winkler) za star program.

Stran 1 od 20