Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Rimsko pravo – zapiski

Zapiski iz rimskega prava za prvi letnik (actio, exceptio, interdicta ter lex, beneficium, ius).

Statistika – multivariatna analiza

Vse o multivariatni analizi pri prof. Katja Lozar Manfreda.

Antropologija 1.del

Zapiski iz predavanj pri predmetu Antropologija pri prof. Šterk.

Gozdnogospodarsko načrtovanje – plonk

Plonkci za predmet Gozdnogospodarsko načrtovanje (Gozdarstvo UNI, star program).

Varstvo rastlin seminarska

Agronomija VSŠ (smer Hortikultura) – seminarska naloga za Varstvo rastlin – Jablanov cvetožer.

Pedologija – odgovori na vprašanja

Pedologija – odgovori na izpitna vprašanja – stari program (gozdarstvo).

Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti

Vidiki razvoja moderne znanosti, razlaga v pdf. obliki

Stran 1 od 20