Prijava na e-nasvete

Pravilno citiranje in navajanje virov

Pri pisanju akademskih besedil je ključnega pomena ustrezno citiranje. To nam omogoča pravilno navajanje virov ter spoštovanje intelektualne lastnine avtorjev. Pravilno citiranje vključuje natančen prepis citirane vsebine, ki jo ustrezno označimo z uporabo narekovajev ali poševne pisave, ter navajanje avtorja, leta izdaje dela in strani, na kateri je besedilo navedeno.

Navodila za pravilno citiranje avtorjev

»Če v besedilu navajamo citate (natančen prepis besedila), je treba to tudi ustrezno označiti. Za dobesedne navedbe moramo uporabiti narekovaje (»«). Z njimi označimo, kateri del besedila smo citirali, lahko uporabimo tudi poševno pisavo za večjo preglednost. Na koncu citata pa navedemo avtorja. To naredimo tako, da v oklepaj napišemo avtorja, leto izdaje dela, iz katerega smo črpali podatke, in stran, na kateri je besedilo napisano.

Primer: (Avtor 2011: 65 ali Avtor 2011, 65).

Če avtorja samo povzamemo in se samo nanašamo na njegove ideje ali se nanj sklicujemo, označujemo na isti način. Na koncu seminarske naloge pa je seveda treba zabeležiti vse uporabljene vire in literaturo, iz katerih smo črpali podatke.« Pravila za citiranje se razlikujejo od fakultete do fakultete. Upoštevajte pravila svoje fakultete, pri citiranju pa bodite konsistentni, torej citirajte avtorje čez celotni pisni izdelek enako.

V zadnjem času je bilo nekaj odmevnih primerov plagiatorstva, zato ne poskušajte vsebine prekopirati iz drugih nalog ali literature. Obstajajo namreč programi, ki prepisano vsebino takoj prepoznajo. Plagiatorstvo je kaznivo (preverite pravilnik svoje fakultete).

Primerno navajanje virov

Pravilno navajanje virov je ključnega pomena pri pisanju seminarskih nalog, saj omogoča avtorju, da spoštuje intelektualno lastnino drugih avtorjev. Poleg tega pa upoštevanje pravilnega navajanja virov krepi tudi verodostojnost in strokovnost naloge. Pomembno je vedeti, da se pravila glede navajanja virov razlikujejo med različnimi univerzami in fakultetami. Vsaka univerza ima svoje standarde in smernice glede citiranja in navajanja virov, zato je nujno, da študentje natančno preučite in upoštevate pravila svoje institucije.

Primeri smernic za navajanje virov:

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novem mestu

Nova univerza

Za točna navodila vprašajte profesorje na vaši fakulteti, saj se navodila včasih ne razlikujejo le med univerzami, ampak tudi fakultetami.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ