Ljubljana in osrednja Slovenija

 • Arhitekturni muzej Ljubljana

Arhitekturni muzej Ljubljana (AML) je osrednja slovenska muzejska ustanova s področja arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije. V okviru AML deluje tudi dislocirana enota – kompleks Plečnikovih hiš na Karunovi 4-6 ter pripadajoči vrt.

naslovGrad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana
telefon01 540 97 98, 01 540 03 46
faks01 540 03 44
e-poštamao@mao.si
spletna stranwww.mao.si
 • Mednarodni grafični likovni center

Mednarodni grafični likovni center je specializiran muzej za sodobno grafiko in tiskano umetnost, ter galerija, ki pripravlja razstave slovenskih in tujih grafikov. Poznan pa je tudi po organizaciji Grafičnih bienalov.

naslovPod turnom 3, Grad Tivoli, Ljubljana
telefon01 241 38 00
faks01 241 38 21
spletna stranwww.mglc-lj.si
 • Mestna galerija Ljubljana

Mestna galerija Ljubljana deluje na štirih lokacijah. Zagotavlja javne kulturne dobrine iz razstavne dejavnosti moderne in sodobne vizualne umetnosti doma in v tujini.

naslovMestni trg 5, Ljubljana
telefon01 241 17 70, 01 241 17 85
faks01 241 17 82
e-poštamestna.galerija-lj@siol.net
spletna stranwww.mestna-galerija.si
 • Mestni muzej Ljubljana

Mestni muzej Ljubljana je stičišče poznavanja zgodovinskega razvoja prostora, na katerem je zrasla današnja Ljubljana: od prazgodovinskega mostiščarkega naselja 4500 let pred našim štetjem do sodobnega urbanega mesta in slovenske prestolnice.

naslovGosposka 15, Ljubljana
telefon01 241 25 00
faks01 241 25 40
e-poštainfo@mestnimuzej.si
spletna stranwww.mestnimuzej.si
 • Moderna galerija

Moderna galerija je nacionalni muzej moderne in sodobne umetnosti. Kot muzej moderne umetnosti raziskuje in predstavlja tradicijo slovenske umetnosti 20. stoletja, kot muzej in razstavišče sodobne umetnosti pa predstavlja nove umetniške prakse.

naslovTomšičeva 14, Ljubljana
telefon01 241 68 00
faks01 251 41 20
e-poštainfo@mg-lj.si
spletna stranwww.mg-lj.si
 • Muzej novejše zgodovine Slovenije

Na obrobju parka Tivoli se nahaja stavba Cekinovega gradu, v kateri od leta 1951 domuje muzej. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije se nahaja veliko občasnih razstav in stalna razstava – Slovenci v XX. stoletju. Muzej novejše zgodovine Slovenije je državni muzej, ki ohranja in proučuje materialno in nematerialno dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja.

naslovCelovška  cesta 23, Cekinov grad, Ljubljana
telefon01 300 96 10
faks01 433 82 44
e-poštauprava@muzej-nz.si
spletna stranwww.muzej-nz.si
 • Muzej slovenske policije

Muzej slovenske policije se nahaja na Policijski akademiji v Tacnu. Ima dva oddelka: kriminalistični in oddelek o razvoju varnostnega sistema, v slednjega spada tudi stalna zbirka o vojni za samostojno Slovenijo

naslovGeneralna policijska uprava, Vodnikova 43a, Ljubljana
telefon01 428 40 39
faks01 428 56 89
e – poštabiserka.debeljak@policija.si
 • Muzej športa

Muzej športa deluje od leta 2001, v zbirki pa je več kot 10.000 predmetov, ki so jih podarili številni slovenski športniki, zbiralci in drugi privrženci slovenskega športa. Tu so tudi zbirke Fakultete za šport z zapuščino inž. Stanka Bloudka, planiška zbirka Svetozarja Gučka, zbirka Kolesarske zveze Slovenije, zbirka Olimpijskega komiteja …

naslovKopitarjeva 4, Ljubljana
telefon01 431 83 40
e-poštamuzej.sporta@siol.net
spletna stranwww.muzej-nz.si
 • Narodna galerija

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja.

naslovPrešernova 24, Ljubljana
telefon01 241 54 34
faks01 241 54 03
e-poštainfo@ng-slo.si
spletna stranwww.ng-slo.si
 • Narodni muzej Slovenije

Narodni muzej Slovenije je najstarejša in osrednja muzejska ustanova na Slovenskem, ki zbira, dokumentira, varuje, ohranja, raziskuje in javnosti predstavlja premično kulturno dediščino. Svoje zbirke ima muzej na večih lokacijah: Na Prešernovi, na Metelkovi (Ljubljana), na Blejskem gradu, na gradu Snežnik …

naslovPrešernova 20, Ljubljana
telefon01 241 44 00
faks01 241 44 22
e-poštainfo@nms.si
spletna stranwww.nms.si
 • Prirodoslovni muzej Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije je bil ustanovljen leta 1821 kot Deželni muzej. Muzej utemeljujejo zoološke, botanične in geološke zbirke. V okviru muzeja deluje tudi Alpski botanični vrt Juliana v Trenti, ki je prvi in edini alpski botanični vrt v naravnem okolju na slovenskem ozemlju.

naslovMuzejska 1, Ljubljana
telefon01 241 09 40
faks01 241 09 53
e-poštauprava@pms-lj.si
spletna stranwww2.pms-lj.si
 • Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej je muzej “o ljudeh, za ljudi”. Prek letnega cikla razstav in drugih prireditev, bogatega izobraževalnega programa in publikacij predstavlja in sporoča vedenja o tradicijski kulturi na Slovenskem in o kulturah nekaterih drugih ljudstev sveta.

naslovMetelkova 2, Ljubljana
telefon01 432 53 68
faks01 432 53 77
e-poštaetnomuz@etno-muzej.si
spletna stranwww.etno-muzej.si
 • Slovenski gledališki muzej

Slovenski gledališki muzej je bil ustanovljen leta 1952 v okviru Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Hrani gradivo s področja slovenske gledališke zgodovine, tako iz gledaliških arhivov kot iz zasebnih zbirk.

naslovMestni trg 17, Ljubljana
telefon01 241 58 00
faks01 241 58 16
e-poštasgm@guest.arnes.si
 • Slovenski šolski muzej

Slovenski šolski muzej je eden najstarejših nacionalnih muzejev (ustanovljen 1898). Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja v nekdanji uršulinski šoli je prikaz bogatih pričevanj razvoja šolstva od prvih znanih začetkov na naših tleh do današnjih dni.

naslovPlečnikov trg 1, Ljubljana
telefon01 251 30 24, 01 251 31 27
faks01 251 30 24
e-poštasolski.muzej@guest.arnes.si
spletna stranwww.ssolski-muzej.si
 • Vojaški muzej Slovenske vojske

Vojaški muzej zbira, dokumentira, hrani, proučuje in raziskuje ter predstavlja muzejsko gradivo iz življenja in ustvarjanja vojakov ter vojaštva na slovenskem etničnem prostoru skozi čas. V sklop muzejs spada tudi Park vojaške zgodovine v Pivki.

naslovKoščeva 6, Ljubljana Šentvid
telefon01 581 36 96
faks01 581 36 89
e-poštatomaz.kladnik@mors.si
 • Železniški muzej Slovenskih železnic

Železniški muzej je bil ustanovljen leta 1981 kot Odsek za muzejsko dejavnost Železniškega gospodarstva Ljubljana. Stalna razstava Razvoj železniškega omrežja in glavna področja: prometni urad, gradnja in vzdrževanje prog, razvoj železniškega omrežja, zveze, uniforma in signalno-varnostne naprave. V veliki dvorani je razstavljenih 10 najdragocenejših parnih lokomotiv.

naslovParmova 35, Ljubljana
telefon01 291 26 41, 01 291 28 18
faks01 291 29 22
 • Pokrajinski muzej Kočevje

Začetki muzeja segajo v leto 1952, ko so v okviru Muzejskega društva Kočevje začeli zbirati različno gradivo. Poleg občasnih in gostujočih razstav, ima muzej kar nekaj stalnih razstav.

naslovPrešernova ulica 11, Kočevje
telefon01 895 03 03
faks01 895 03 05
e-poštamuzej@pmk-kocevje.si
spletna stranwww.pmk.kocevje.si
 • Tehniški muzej Slovenije

Tehniški muzej s sedežem v Ljubljani ima več lokacij svojih zbirk. Muzej pošte in telekomunikacij Slovenije (Polhov Gradec), Valvazorjeva grafična delavnica (grad Bogenšperk) in seveda Tehniški muzej Slovenije (Bistra pri Boovnici). Tehniški muzej domuje v nekdanjem samostanskem kompleksu v Bistri. Obiskovalci si lahko ogledajo gozdarski, lesarski, ribiški, elektro, tekstilni, tiskarski, prometni oddelek, ter tudi Slovenski lovski muzej in Titove avtomobile.

naslovBistra pri Borovnici
telefon01 750 66 72, 01 750 66 70
faks01 750 66 76
e-poštainfo@tms.si
spletna stranwww.tms.si

Štajerska

 • Muzej na prostem Rogatec
naslovPtujska cesta 22, Rogatec
telefon03 818 62 00
faks03 818 62 06
e-poštamuzej.rogatec@siol.net
spletna stranwww.muzej-rogatec.si

Srednještajerska kmetija je bila obnovljena za potrebe muzeja, ki so ji postopoma dodajali še rekonstrukcije tipičnih kmečkih poslopij. Muzejska zbirka na prostem ohranja ljudsko stavbno dediščino in kulturno izročilo prebivalcev Obsotelja iz časa 19. do sredine 20. stoletja.

 • Muzej narodne osvoboditve Maribor
naslovUl. heroja Tomšiča 5, Maribor
telefon02 253 26 00
faks02 252 73 94
e-poštaosebje@muzejno-mb.si
spletna stranwww.muzejno-mb.si

Gre za muzej, ki se ukvarja z muzeološko in historiografsko obravnavo novejše zgodovine severovzhodne Slovenije.

 • Muzej novejše zgodovine Celje
naslovPrešernova ulica 17, Celje
telefon03 428 64 10
faks03 428 64 11
e-poštamnzc@guest.arnes.si
spletna stranwww.muzej-nz-ce.si

Muzej novejše zgodovine Celje zbira, hrani, raziskuje in razstavlja premično kulturno dediščino celjske regije od začetka 20. stoletja do danes, oblikovano v enajstih zbirkah.

 • Muzej premogovništva Slovenije 
naslovStari jašek – Koroška cesta, Velenje
telefon03 587 09 97
faks03 587 09 97
spletna stranwww.rlv.si/muzej

Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je urejen v delu nekdaj aktvnega dela velenjskega premogovnika – Jame Škale. Sestavljajo ga originalni nadzemni prostori in dva sklopa podzemnega dela muzeja.

 • Muzej Velenje
naslovLjubljanska cesta 54, Velenje
telefon03 898 26 30, 041 398 156
faks03 898 26 40
e-poštainfo@muzej-velenje.si
spletna stranwww.muzej-velenje.si

Muzej se nahaja na Velenjskem gradu. Ima 11 stalnih muzejskih zbirk in občasne, gostujoče razstave.

 • Pokrajinski muzej Celje
naslovMuzejski trg 1, Celje
telefon03 428 09 50, 03 428 09 62
faks03 428 09 66
e-poštainfo@pokmuz-ce.si
spletna stranwww.pokmuz-ce.si

Pokrajinski muzej Celje že preko 120 let zbira, hrani, raziskuje in razstavlja materialno kulturno dediščino Celja in širše okolice in celjske regije.

 • Pokrajinski muzej Maribor
naslovGrajska ulica 2, Maribor
telefon02 228 35 51
faks02 252 77 77
e-poštainfo@pmuzej-mb.si
spletna stranwww.pmuzej-mb.si

Muzej ima kar nekaj stalnih, zelo zanimivih zbirk: arheološka, umetnostna, etnološka, numizmatična, mariborska, kostumska, lekarniška ter zbirke obrti, glasbil, bivalne kulture ter orožja.

 • Pokrajinski muzej Ptuj 
naslovMuzejski trg 1, Ptuj
telefon02 787 92 30
faks02 787 92 45
e-poštamuzej-ptuj.uprava@siol.net
spletna stranwww.pok-muzej-ptuj.si

Muzej, ustanovljen leta 1893, deluje na območju Ptuja in Ormoža in se nahaja v prelepem Ptujskem gradu. Najraje se pohvalijo z zbirko pustnih mask.

 • Umetnostna galerija Maribor
naslovStrossmayerjeva 6, Maribor
telefon02 229 58 60
faks02 252 77 84
e-poštauprava@ugm.si
spletna stranwww.ugm.si

Umetnostna galerija Maribor je osrednja muzejsko-galerijska ustanova v severovzhodnem delu Slovenije, ki sistematično raziskuje, dokumentira, zbira, hrani ter varuje, razstavlja in predstavlja slovensko umetnost od začetka 20. stoletja do danes.

 • Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti
naslovKrekov trg 3, Celje
telefon03 426 51 60
faks03 426 51 64
e-poštagalerija.celje@siol.net

Center sodobnih umetnosti Celje ustvarja prostor dialoga, v katerem se povezanost izkušenj prepleta s sodobnim, kjer se porajajo ideje in gradijo perspektive za prepoznavanje in ustvarjanje sodobnih umetniških praks.

Gorenjska

Gorenjski muzej Kranj

naslovTomšičeva 44, Kranj
telefon04 201 39 50
faks04 201 39 51
e-poštainfo@gorenjski-muzej.si
spletna stranwww.gorenjski-muzej.si

Gorenjski muzej Kranj poleg Mestne hiše, kjer so na ogled 3 stalne razstave, skrbi tudi za Prešernovo hišo v Kranju in Prešernovo rojstno hišo v Vrbi.

Gornjesavski muzej Jesenice

naslovPrešernova cesta 45, Jesenice
telefon04 583 35 00
faks04 583 34 99
e-poštatajništvo@gornjesavskimuzej.si
spletna stranwww.gornjesavskimuzej.si

Železarska in paleontološka zbirka z maketami in predmeti predstavljata zgodovino železarstva in rudarstva na Gorenjskem ter okamenele rastline in živali z zahodnih Karavank.

Loški muzej Škofja Loka

naslovGrajska pot 13, Škofja Loka
telefon04 517 04 00
faks04 517 04 12
e-poštaloski.muzej@guest.arnes.si
spletna stranwww.loski-muzej.com

Loški muzej v svojih zbirkah prikazuje dogajanje na območju porečij Selške in Poljanske Sore. Domuje na loškem gradu.

Mestni muzej Mengeš

naslovTrdinov trg 4, Mengeš
telefon01 729 10 03
faks01 729 10 04
e-poštainfo@muzej-menges.si
spletna stranwww.muzej-menges.si

Mestni muzej Mengeš je zasebni zavod in ima koncesijo za opravljanje muzejske dejavnosti s strani Občine Mengeš.

Muzej Železniki

naslovNa Plavžu 58, Železniki
telefon04 514 73 56
faks04 510 06 30
e-poštamuzej.zelezniki@siol.net

Muzejska zbirka v Železnikih se nahaja v fužinarski hiši iz prve polovice 17. stoletja – Plavčevi hiši.

Muzeji radovljiške občine

naslovLinhartov trg 1, Radovljica
telefon04 532 05 20
faks04 532 05 24
e-poštamro@siol.net
spletna stranwww.muzeji-radovljica.si

V baročni graščini v starem delu Radovljice sta Čebelarski muzej ter Mestni muzej. Sem spada tudi Kovaški muzej v Kropi.

Primorska

Goriški muzej

naslovGrajska cesta 1, Kromberk
telefon05 335 98 11
faks05 335 98 20
e-poštagoriski.muzej@siol.net
spletna stranwww.goriskimuzej.si

Sedež Goriškega muzeja je na gradu Kromberk pri Novi Gorici. V njem so umetnostnozgodovinska zbirka, kulturnozgodovinska zbirka in stalna razstava Primorska 1918 – 1947.

Kobariški muzej

naslovGregorčičeva 10, Kobarid
telefon05 389 00 00
faks05 389 00 02
e-poštainfo@kobariski-muzej.si
spletna stranwww.kobariski-muzej.si

Ogled stalne zbirke Kobariškega muzeja se prične  v Kobariških sobah, kjer je predstavljena zgodovina Kobarida in se nadaljuje preko Krnske sobe (Soška fronta), Bele sobe (boj v gorah), Črne sobe (vojne strahote) in drugega nadstropja, kjer je predstavljena kobariška bitka – zadnja bitka ob Soči.

Pokrajinski muzej Koper

naslovKidričev 19, Koper
telefon05 663 35 70
faks05 663 35 71
e-poštapmk-kp@guest.arnes.si
spletna stranwww.pmk-kp.si

Muzej predstavlja dediščino južnoprimorske regije skozi zbirke, ki so na ogled v palači Belgramoni Tacco in v treh razmeščenih enotah.

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

naslovCankarjevo nabrežje 3, Piran
telefon05 671 00 40
faks05 671 00 50
e-poštamuzej@pommuz-pi.si

Pomorski muzej Piran preučuje zgodovino pomorstva ter z njim in z morjem povezane sredozemske gospodarske panoge (ladjedelništvo, ribištvo, solinarstvo …)

Tolminski muzej

naslovMestni trg 4, Tolmin
telefon05 381 13 60
faks05 381 13 61
e-poštamuzej@tol-muzej.si
spletna stranwww.tol-muzej.com

Tolminski muzej ima sedež v Coroninijevi graščini sredi Tolmina. Pokriva območja občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

Dolenjska

Dolenjski muzej Novo mesto

naslovMuzejska ulica 7, Novo mesto
telefon07 373 11 30
faks07 373 11 12
e-poštadolenjski.muzej@guest.arnes.si
spletna stranwww.dolmuzej.com

Dolenjski muzej Novo mesto je splošni pokrajinski muzej s tremi stalnimi raztavami (arheološka, etnološka, novejša zgodovina).

Muzej krščanstva na Slovenskem

naslovStična 17, Ivančna Gorica
telefon01 787 78 63
faks01 787 78 63
e-poštainfo@mks-sticna.si
spletna stranwww.mks-sticna.si

Javni zavod Muzej krščanstva na Slovenskem je naslednik Slovenskega verskega muzeja. Svoje prostore ima v delu Cisterjanske opatije Stična.

Koroška

Koroški pokrajinski muzej

naslovGlavni trg 24, Slovenj Gradec
telefon02 884 20 55, 02 882 29 31
faks07 884 20 55
e-poštakoroski-pokr.muzej@guest.arnes.si
spletna stranwww.koroski-muzej.si

Leta 2004 sta se združila nekdanja Koroški muzej Ravne in Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec v Koroški pokrajinski muzej.

Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva

naslovSavinjska cesta 4, Nazarje
telefon03 839 16 13
faks03 839 16 25
e-poštamuzej.vrbovec@siol.net
spletna stranwww.muzej-vrbovec.si

Muzej Vrbovec ponuja na ogled dediščino gozdarstva in lesarstva, dveh panog, ki sta v preteklosti odločilno vplivali na razvoj Zgornje Savinjske doline.

Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej

naslovGlančnik 8, Mežica
telefon02 870 01 80, 02 870 01 60
faks02 870 01 65
e-poštapodzemljepece@cpm-gm.si
spletna stranwww.podzemljepece.si

Za oglede je urejen del revirja Moring, do katerega se obiskovalci popeljejo z rudarskim vlakom in po nekajminutni vožnji pot nadaljujejo peš.

Notranjska

Mestni muzej Idrija

naslovPrelovčeva 6, Idrija
telefon05 372 66 00
faks05 377 35 80
e-poštatajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si
spletna stranwww.muzej-idrija-cerkno.si

Mestni muzej Idrija ima sedež na gradu Gewerkeenegg, ki je bil več kot 400 let sedež uprave drugega največjega rudnika živega srebra na svetu.

Notranjski muzej Postojna

naslovLjubljanska cesta 10, Postojna
telefon05 721 10 80
faks05 721 10 82
e-poštanotranjski-muzej@studioproteus.si
spletna stranwww.notranjski-muzej.si

Notranjski muzej je splošni muzej, ki zbira muzejsko gradivo velikonotranjsko-kraške regije in zanj skrbi.

Prekmurje

Galerija-Muzej Lendava

naslovBanffyjev trg 1, Lendava
telefon02 578 92 60
faks02 578 92 61
e-poštagalerijamuzej-lendava@siol.net
spletna stranwww.galerija-muzej-lendava.si

Lendavski grad je bil prvič omenjen v listinah leta 1192, današnjo podobo pa je dobil v 18. stoletju. V njegovih prostorih ima sedež ustanova Galerija-Muzej Lendava.

Pokrajinski muzej Murska Sobota

naslovTrubarjev drevored 4, Murska Sobota
telefon02 527 17 06
faks02 521 11 55
e-poštapok-muzej-ms@guest.arnes.si
spletna stranwww.pok-muzej-ms.si

Pokrajinski muzej Murska Sobota je osrednja ustanova za zbiranje, varovanje, preučevanje in predstavljanje premične kulturne dediščine Pomurja.

Bela krajina

Belokranjski muzej Metlika

naslovTrg svobode 4, Metlika
telefon07 306 33 70
faks07 305 81 77
e-poštabelokranjski.muzej@guest.arnes.si
spletna stranwww.belokranjski-muzej.si

Belokranjski muzej, odprt leta 1951, domuje v metliškem gradu v starem delu mesta. Muzej skrbi za premično kulturno dediščino Bele krajine.

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča

naslovTrg svobode 5, Metlika
telefon07 305 86 97, 031 230 717
faks07 305 86 97
e-poštamuzej@gasilec.net
spletna stranwww.metlika.si

V Metliki je bilo leta 1869 ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem. Tako so leta 1969 v metliškem gradu odprli prve zbirke Slovenskega gasilskega muzeja.

Zbral: Žiga Munda

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR