Iskanje literature v knjižnici

Pri iskanju gradiva v knjižnicah si pomagajte z aplikacijo Cobiss (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi – http://cobiss.izum.si), v katerega so vključene skoraj vse slovenske knjižnice, kar pomeni, da lahko od koder koli, kjer imate dostop do interneta, brskate po online katalogu izbrane knjižnice. Gradivo lahko iščete po avtorju, naslovu, letu izida ali ključnih besedah.

Iskanje v knjižnici
Bojana Medle iz Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu svetuje, da za izbrani zadetek oz. knjigo, prepišete številko postavitve gradiva, ki se nahaja povsem na dnu strani pod rubriko podatki o izvodu – signatura. Npr. Študijski oddelek 027 KNJIŽNICA – pomeni, da se izbrana publikacija nahaja na Študijskem oddelku na številki 027 (skupina 0) pod črko K). Poleg številke, kjer se publikacija nahaja, je tudi podatek o tem, ali je ta na voljo za izposojo in kakšen je rok izposoje, lahko pa si knjigo tudi rezervirate. Način iskanja gradiva v Cobissu je enak ne glede na to, katero knjižnico izberete kot bazo podatkov. Nato je treba na policah le še najti ustrezno številko, ki ste jo prepisali iz Cobissa.

Gradivo je večinoma dostopno v prostem pristopu in je razvrščeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), ki je značilna za večino slovenskih, pa tudi evropskih knjižnic. Gre za razvrstitev gradiva po tematikah, pri čemer so tematike razvrščene po številkah od 0 do 9. Posamezna številka je nato prav tako glede na tematiko razdeljena na več podštevilk, znotraj njih pa je gradivo razvrščeno po abecedi priimkov avtorja ali po naslovu, še dodaja Bojana Medle.

Podatkovne zbirke

Za iskanje študijske literature ali virov (zelo uporabno za znanstvene in strokovne tuje ter slovenske članke, tudi celotne knjige ali pa dele, prispevke na konferencah itd.) za seminarske naloge, vam priporočamo uporabo različnih podatkovnih zbirk, ki jih lahko uporabljate tako v knjižnicah (predvsem visokošolskih) kot tudi iz drugih lokacij preko oddaljenega dostopa. V zbirkah različnih ponudnikov (EBSCOHost, ELSEVIER, EMERALD, JSTOR itn.) lahko iščete prek njihovih izvirnih vmesnikov ali pa uporabite katero od specialnih orodij knjižnic, ki omogočajo na enem mestu hitro iskanje in prikaz rezultatov iskanja iz številnih zbirk.

  • mEga iskalnik NUK: predstojnik Enote za uporabniške storitve NUK, Srečko Bončina, pojasnjuje, da iskalnik omogoča na enem mestu hitro in enostavno iskanje po več sto milijonih podatkov in celotnih besedilih člankov in e-knjig iz številnih zbirk ponudnikov, kot so: EBSCOHost, ELSEVIER, EMERALD, JSTOR, katalogu NUK, dLib, Oxford UP, SAGE itd. Rezultati iskanj so prikazani v enem samem preglednem oknu, ki jih lahko enostavno omejujete po tematiki, jeziku, letu izida, ponudniku itd., mEga iskalnik pa ima tudi številne druge funkcionalnosti. Vmesnik je v celoti v slovenskem jeziku, kar še dodatno poveča njegovo uporabnost. Uporabljajo ga lahko vsi uporabniki, tudi nečlani, ki lahko iščejo in prebirajo celotna besedila v prosto dostopnih virih, kot so npr. dLib, ERIC, OAIster, arXiv, OAPEN Library itn., vsi člani NUK lahko uporabljajo prosto dostopne vire in večino naročniških virov, za katere imajo NUK in drugi konzorciji ustrezne licence ter študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, ki so člani NUK, ki lahko uporabljajo vse vire.

Študentska knjižnica

  • DiKUL: Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani temelji na enaki platformi kot mEga iskalnik, zato so njune funkcionalnosti zelo podobne, nekoliko se razlikujeta le po vsebini oziroma vključenih zbirkah. Uporabljajo ga lahko študentje in zaposleni na lokacijah UL, z geslom pa z oddaljenih lokacij študentje in zaposleni, ki so člani knjižnic UL. Geslo, ki ga prejmete v knjižnicah za izposojo gradiva, služi tudi za dostop do zgoraj omenjenih orodij in podatkovnih zbirk.
  • UM:NIK: UM:NIK temelji na enaki platformi kot mEga iskalnik in DiKUL. Razlike so predvsem v dostopnih vsebinah oziroma zbirkah. Iskalnik lahko uporabljajo vsi, dostop do celotnih besedil pa imajo študenti in zaposleni Univerze v Mariboru.
  • DKUM: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru je portal za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru. Omogoča tudi dostop do diplomskih del, magistrskih in doktorskih nalog nekaterih članic, dostop do spletnih izdaj znanstvenih in strokovnih revij ter drugih publikacij, katerih izdajatelj je UM. Vključuje tudi plačljive podatkovne zbirke različnih ponudnikov, ki jih nabavljajo knjižnice Univerze.

Digitalna knjižnica Slovenije

Je dosegljiva na www.dlib.si. Portal omogoča prost dostop do več kot pol milijona enot oziroma 3,5 milijona strani digitaliziranega in izvorno digitalnega gradiva nacionalnega kulturnega in znanstvenega pomena. Za potrebe študijskega in znanstvenoraziskovalnega dela lahko uporabniki pregledujejo prek 19.000 znanstvenih člankov in več kot 400.000 prispevkov iz starejše in sodobne periodike, fotografije, plakate, knjige, notno gradivo, visokošolska dela, umetniška dela, rokopise, raziskovalna poročila ARRS, razglednice, časnike, zemljevide, vedute (žanr slikanja pokrajine), tridimenzionalne predmete, načrte Ljubljane in virtualne razstave.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR