VIDEO: Družinska idila v študentskem naselju

Včasih ne gre vse po načrtih in kdaj pa kdaj se zgodi, da test nosečnosti pokaže dodatno črtico takrat, ko na to še nismo povsem pripravljeni. Brezskrbna leta študentskega življenja se kaj hitro lahko prevesijo v sicer bogato, a s skrbmi in odgovornostmi obdobje, ki jih s seboj prinese otrok. Vzgoja in vzdrževanje otorka vsekakor ni enostavno tudi, če imamo ustrezne »materialne« pogoje (redno službo, svoje stanovanje …), toliko bolj zahtevno pa je, če se otrok rodi mlademu študentskemu paru. Vsekakor se moramo zavedati dodatnih finančnih izdatkov, ki pridejo z rojstvom. Študenti razen štipendije ali priložnostnega študentskega dela nimajo lastnega vira rednega dohodka. Kljub težki situaciji pa imamo različne možnosti kamor se lahko obrnemo na pomoč.

Možnosti finančne pomoči

Kot mladi mamici ali očku imaš možnost zaprositi za:

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenčka. Namesto denarja je mogoče v enaki vrednosti izbrati opremo za novorojenčka v obliki zavitka.

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih razmerjih (brezposelne osebe, študentski ali dijaški status…)

• Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. Njegova višina je odvisna od dohodka družine (kot dohodek se šteje tudi preživnina!).
Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi vzgoje, nege in varstva otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet ali ima motnje v telesnem ali duševnem razvoju.

Denarna socialna pomoč – do nje so upravičene osebe, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere na morejo vplivati

Državna štipendija – po Zakonu o štipendiranju se z rojstvom otroka ne upoštevajo več dohodki tvojih staršev, ravno tako je študent starš upravičen do štipendije tudi v primeru ponovnega vpisa v isti letnik (če ponavljaš zaradi starševstva). Vloge za omenjene družinske prejemke (pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, otroški dodatek, dodatek za nego otroka), kot tudi vlogi za denarno socialno pomoč in državno štipendijo ter navodila za njihovo izpolnjevanje dobite na pristojnem centru za socialno delo (v kraju stalnega bivališča), na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in na spletni strani E-uprave.

Denarno pomoč posameznih občin – Posamezne občine nudijo različne oblike denarnih pomoči svojim občanom, kot npr. pomoč ob rojstvu otroka, enkratna denarna pomoč, šolska prehrana itd.

Bonitete na fakulteti

Dodatno študijsko leto
»Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka …« (70.člen Zakona o visokem šolstvu).

Bonitete pri pridobivanju pravice za bivanje v študentskem domu

Na voljo so ti tudi posebni študentski domovi za študentske družinice. Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov imajo študentje z otroki nekaj ugodnosti pri sprejemu in bivanju v študentskem domu: »Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta.«

• Pri sprejemu v študentski dom se študentu z otrokom, ki bo imel med študijem otroka pri sebi, k skupnemu številu točk prišteje dodatnih 100 točk.
• Ne glede na rok za oddajo prošenj za sprejem v študentski dom, lahko za sprejem v študentski dom zaprosi študentska družina, če je bil otrok rojen po tem roku, ali zaradi kakšnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine, ki so se zgodili po tem roku.

• Študentske družine so nastanjene v apartmajih, katerih število je omejeno. Družinam sta zaenkrat namenjena 2 bloka v študentskem naselju v Rožni Dolini (blok XI in XII).

• V skladu z dodatnim študijskim letom ima študentka mati pravico do podaljšanja bivanja v študentskem domu zaradi materinstva, in sicer eno leto ne glede na število otrok

• Študentska družina lahko zaprosi tudi za bivanje pri zasebniku s subvencijo.

Več informacij lahko dobiš na: www.stud-dom-lj.si ali [email protected]

Prehrana in varstvo

  • Študentje starši imajo pravico do deset dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno na otroka. Starš otroka lahko tudi koristi dve subvenciji hkrati.
  • Pozanimajte se tudi o študentskem vrtcu, ki deluje v Ljubljani v Rožni dolini (blok XII). Namenjen je otrokom od 11 meseca do 3. let, če pa vpišete otroka v vrtec, dobite 45 dodatnih točk za bivanje v študentskem domu.

Nasveti in pomoč

Za nastvete in pomoč se lahko obrneš na klub Študentskih družin Slovenije, kjer ti bodo z veseljem pomagali pri težavah, organizirajo pa cel kup projektov in aktivnosti za študentske družine preko celega leta (taborenja, novoletna rajanja, pustovanja, izdajajo svoje glasilo, ipd). Podrobneje si lahko ogledaš na njihovi spletni strani. www.studentskedruzine.com

PUSTITE KOMENTAR