Za leto 2019/20 so na voljo naslednje štipendije občine Maribor:

– za dijake srednjega poklicnega izobraževanja: dijaki s stalnim prebivališčem v MOM, od vključno 2. letnika dalje, preteklo šolsko leto je povprečna ocena najmanj 3, v preteklem šolskem letu je dijak dosegel posebne dosežke pri šolskih in obšolskih dejavnostih;

– za nadarjene dijake: dijaki s stalnim prebivališčem v MOM, od vključno 2. letnika dalje, preteklo šolsko leto je povprečna ocena najmanj 4, v preteklem šolskem letu je dijak dosegel izjemne dosežke;

– za nadarjene študente: študenti s stalnim prebivališčem v MOM, od vključno 2. letnika do začetka absolventskega staža ter študenti podiplomskega magistrskega študija od 1. letnika dalje do začetka absolventskega staža, povprečna ocena v preteklem študijskem letu mora biti najmanj 8;

ROK: za dijake 13. september, študenti pa 15. oktober.

Vlogo je treba poslati na obrazcu »Vloga za podelitev enoletne štipendije za nadarjene dijake srednjega poklicnega izobraževanja/za nadarjene dijake in študente Mestne občine Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2019/20«. Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali osebno vložijo v sobi 014/pritličje Mestne občine Maribor.

Več informacij in obrazci na spletni strani Mestne občine Maribor >>

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR