Spremembe v visokem šolstvu
Spremembe zakona
Spremembe zakona

Spremembe v visokem šolstvu

Zbrali smo spremembe, ki so nastale v zadnjem letu na področju pravic in dolžnosti študentov.