Spremembe pri državni štipendiji

Po novem zakonu bodo do državne štipendije upravičeni vsi s statusom dijaka ali študenta, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje oziroma ne bodo presegali postavljenega dohodkovnega cenzusa. Torej bodo do štipendije upravičeni tudi dijaki mlajši od 18 let. Novost je tudi, da bodo štipendijo lahko sedaj prejemali tudi udeleženci izobraževanja za odrasle. Študenti bodo lahko štipendijo prejemali vsa leta študija, tako na prvi kot tudi na drugi stopnji. Štipendist pa bo imel na voljo še dodatno leto prejemanja štipendije za ponavljanje letnika iz zdravstvenih razlogov ter tudi v absolventskem stažu.

Ukinja se tudi rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Dosedaj je bil rok v začetku šolskega oziroma študijskega leta, vmes pa vloge ni bilo možno oddati. Ssedaj pa, če kandidat ne bo oddal vloge za nadaljne prejemanje, mu bo razmerje mirovalo, dokler ne bo vložil nove vloge, kar pa bo lahko kadar koli med letom. Štipendijo bo prejemal od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Spremembe glede Zoisove štipendije

Za pridobitev Zoisove štipendije bo sedaj potrebno izpolnjevanje pogoja izjemnega dosežka IN dovolj visoke povprečne ocene oziroma uvrstitve med najboljših 5 % dijakov oziroma študentov. Za ohranitev pa bo še vedno veljala predpisana višina povprečnih ocen (ta bo določena) posameznega letnika ali izjemni dosežek. Predvidena pa sta še dodatka za bivanje in za posebne potrebe, pri skupinskih dosežkih pa je sedaj možna skupina do 5 tekmovalcev.

Štipendije za deficitarne poklice

To je ena izmed novih vrst štipendij, ki jo bo dodeljeval Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Štipendija bo namenjena tistim, ki se bodo izobraževali za poklic, ki je uvrščen v deficitarne, dodeljena pa bo za celoten izobraževalni program na posamezni ravni. Področja bodo še določena in sicer za petletno obdobje.

Kadrovske štipendije

Za dijake oziroma študente se spremeni možnost prekinitve štipendijskega razmerja z obeh strani (torej s strani delodajalca kot tudi štipendista), brez obveznosti vračila enoletnega zneska štipendije. Za delodajalce pa se spremeni financiranje štipendije, ostane trenutno 50 % sofinanciranje, za deficitarne poklice pa se poviša na 70 %. Predlog zmanjšuje tudi administrativne ovire.

Spremembe pri ostalih vrstah štipendij

Če se boste izobraževali v tujini (dijaki, ki se boste vpisali na študij v tujini), bodo sedaj bolj podrobno določeni pogoji in merila za štipendije Ad futura. Iz novega zakona so izvzete štipendije otrokom padlim v vojni za Slovenijo 1991 ter namenske štipendije. Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa bodo imele sedaj bolj podrobno urejene pogoje in merila ter upravičenost, prav tako pa je novost plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja štipendistu.

Po stari zakonodaji (do 31.12.2013) se dodeljujejo Zoisove štipendije za leto 2013/2014, državne štipendije za vloge, vložene do konca novembra 2013 in kadrovske štipendije, pri katerih se štipendijsko razmerje začne do konca letošnjega koledarskega leta. Po tem zakonu se bo odločalo tudi o nadaljevanju štipendiranja v višjem letniku istega programa v naslednjih študijskih letih do zaključka trenutnega izobraževalnega programa. S 1.1.2014 pa se začne uporabljati nov Zakon o štipendiranju. Po novem zakonu boste tako prejemali štipendijo tisti, ki boste vlogo za dodelitev državne štipendije vložili od 1.12.2013 dalje in tisti, ki vam bo Zoisova štipendija na tem programu prvič dodeljena v študijskem letu 2014/2015; nekatere spremembe zakonodaje bodo vplivale tudi na obstoječe štipendiste, ki štipendijo prejemajo po starem zakonu.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

KOMENTARJI

    • harmony, štipendije bodo za mlajše od 18 že to šolsko leto, ampak šele od 1.1.2014 dalje, ko začne veljati nov zakon. V praksi to pomeni, da se bo lahko od 1.12. dalje oddalo vlogo za prejemanje štipendije. Da datuma ne boš zamudil, nas spremljaj 🙂

  1. Torej,1 letnik sem končala s povprečje 5.0 in ker nimam nobenih dodatnh priznanj ne bom dobila Zoisove štipendije. Hvala država,res
    Banda

    • Ja, od 1.12. se vlaga vloge za štipendije po novem zakonu, torej državne štipendije za mladoletne dijake, če jih želijo začeti prejemati s 1.1.2014.

PUSTITE KOMENTAR