Javni sklad je objavil razpis za najem stanovanj po Sloveniji, za mlade, stare od 18. do 29. leta. Sodelujete lahko vsi, ki prvič rešujete stanovanjsko vprašanje, ste poslovno sposobni in pripravljeni bivati v skupinah. Predvsem slednje je pri razpisu pozitivno, saj so možne skupinske prijave, te imajo tudi prednost, da se zapolnijo vse bivalne možnosti v stanovanju.

Prav tako imajo prednost mladi prijavitelji, ki so zaposleni in v prijavi listinsko izkažejo uveljavljanje te prednosti (fotokopija pogodbe o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, potrdila o podjetniški dejavnosti in podobno) in iskalci zaposlitve, ki ob prijavi listinsko izkažejo uveljavljanje te prednosti (in predložijo dokazilo o prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje).

Druga prednostna kategorija so mladi iskalci zaposlitve, ki imajo status dijaka, vajenca ali študenta in vsi ostali mladi. Znotraj obeh kategorij (zaposleni in iskalci ter ostali) imajo prednost mladi, ki ob prijavi v vlogi listinsko izkažejo svojo družbeno aktivnost.

Najem postelje v stanovanju bo možen le za določen čas v okviru trajanja pilotnega projekta z odpovedno dobo treh mesecev, vendar ne dlje kot do 30.09.2018.

Za prijavo morate oddati posebnem obrazcu Sklada, ki ga lahko brezplačno dobite na sedežu Sklada v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, v času uradnih ur. Prijavo si lahko natisnete tudi s spletne strani Sklada www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR