Leta 2012 11.868 vpisanih na magistrske študijske programe 2. stopnje (redni), leta 2021 pa 15.657; v enovite magistrske programe (redni) pa je bilo leta 2021 vpisanih 4.601 študentov.

Na podiplomski študij (v večini primerov na 2. stopnjo), se lahko vpišete, ko zaključite dodiplomski študij, torej ko opravite vse obveznosti in diplomirate, prijavite pa se lahko v rokih, določenih v razpisu (tudi če še niste diplomirali). V razpisu so za posamične programe napisani tudi pogoji vpisa. Ti v večini primerov obsegajo natančno določbo o smeri dokončanega dodiplomskega študija oziroma v primeru, da niste študirali primerljive smeri, kakšne obveznosti morate opraviti pred vpisom. Primer: želite se vpisati na Biotehniško fakulteto, pred tem pa ste študirali Pravo (želite delovati na področju ekološkega prava). Glede na razpis, boste morali opraviti dodatne obveznosti opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS (od 10 do 60), ki vam jih bodo določili iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov. Te obveznosti oziroma izpite boste morali narediti pred vpisom v študijski program.

Preden se odločite za prijavo, se udeležite informativnega dne, ki ga organizirajo fakultete za svoje programe. Ti potekajo v maju in juniju, na njih pa boste izvedeli vse podrobnosti o pogojih vpisa, predmetniku, predavanjih in poteku podiplomskega študija.

Prijava na podiplomski študij

Prijaviti se morate preko portala eVŠ – http://portal.evs.gov.si/prijava. Prijavite se lahko z digitalnim potrdilom (npr. SIGEN-CA – brezplačno ga prejmete na upravni enoti) ali pa prijavo izpolnite, natisnete, podpišete in pošljete na želeno fakulteto. Večina fakultet ima tak način prijave, izjeme so le nekateri zasebni visokošolski zavodi. Upoštevajte roke, ki so jih določile fakultete.

  • Univerza v Ljubljani

Rok za oddajo prijave je 10. september 2022, razen če fakulteta za določen program določi drugače. V tem primeru upoštevajte slednji datum (npr. Ekonomska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko itd. imajo za določene programe posebej določene datume za oddajo prijave). Po tem roku, so možne prijave samo še na tiste programe, kjer so ostala nezapolnjena mesta. Če je na posamezen program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, fakulteta upošteva merila, ki jih razpiše v razpisu. Razpis si lahko ogledate na spletni strani Univerze v Ljubljani.

  • Univerza v Mariboru

Rok za oddajo prijave je 8. september 2022, razen če fakulteta za določen program določi drugače.

Prvi rok prijav poteka do 8. septembra. Če v prvem roku ne boste sprejeti, se študijski program ne bo izvajal ali pa niste oddali prijave, se lahko prijavite v drugem roku, in sicer na mesta, ki jih bo Univerza objavila 16. septembra. Druga prijava (t. i. rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest) bo potekala v primeru, da po zaključenem prvem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostanejo nezapolnjena vpisna mesta. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest potekal od 21. do 22. septembra do 12. ure. Razpis in navodila najdete na spletni strani Univerze v Mariboru (www.um.si).

  • Univerza na Primorskem

Rok za prijavo je 24. avgust 2022. Kjer bodo še prosta mesta, bo potekal tudi drugi rok, in sicer od 8. do 15. septembra. 3. prijavni rok pa bo med 22. in 23. septembrom. Vse podrobnejše informacije (predvsem o prijavi na posamezno fakulteto) najdete razpisu in na spletni strani Univerze na Primorskem.

  • Univerza v Novi Gorici

Razpisani so trije prijavni roki. Prvi traja od 15. februarja do 30. marca 2022, drugi od 1. aprila do 1. julija 2022 in tretji od 1. avgusta do 1. septembra 2022. Med 10. in 25. septembrom pa poteka prijava do zapolnitve mest. Merila za izbor so določena pri vsakem programu posebej. Več informacij, skupaj z razpisanimi programi najdete v razpisu Univerze v Novi Gorici.

  • Nova univerza

Razpisana sta dva prijavna roka. Prvi traja od 13. junija do 12. avgusta 2022, drugi pa med 1. in 9. septembrom 2022. Tretji rok pa od 22. do 23. septembra 2022. Merila za izbor so določena pri vsakem programu posebej. Več informacij, skupaj z razpisanimi programi najdete v razpisu, ali na spletni strani Nove univerze.

  • Univerza v Novem mestu

Razpisana mesta in prijavne roke preverite na spletni strani Univerza v Novem mestu.

  • Samostojni zavodi

Ostale razpise najdete na spletnih straneh zavodov, kjer najdete tudi pogoje, način prijave in vse informacije – vsak samostojni zavod ima svoje pogoje in svoj način prijave (večina preko portala eVŠ). Spremljate pa jih lahko tudi na spletni strani eVŠ.

Prijava na doktorski študij/tretjo stopnjo

Nekateri pa se boste po opravljenem enovitem magistrskem študiju lahko vpisali že na tretjo stopnjo študija. Tudi tu preverite prej pogoje za vpis, koliko je prostih mest, kdaj so informativni dnevi ter ali je študij plačljiv. Na večino doktorskih programov se morate prijaviti preko portala eVŠ. Prijavni roki se od fakultete do fakultete razlikujejo.


Če je še pred nekaj leti držalo, da je vpis študentov na magistrski študij 2. stopnje v porastu, temu ni več tako. Za primerjavo, 2012 je bilo magistrskih študentov 11.868, leta 2020 16.459 (+ 4.368 študentov enovitega magistrskega programa).

Dviguje pa se številka vpisa na doktorski študij, torej na 3. bolonjsko stopnjo. Leta 2017 jih je bilo 2.558, v študijskem letu 2020/21 pa 3.306. Kar pa je še vedno manj, kot na primer leta 2012, ko je bilo doktorskih študentov 3.446. Številka se ponovno dviguje, verjetno tudi zato, ker se doktorski študij ponovno sofinancira – Uredba Financiranje doktorskega študija.

Vir: https://www.stat.si/statweb/News/Index/8802

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR