Če bi delodajalec študentu omogočal plačilo malice in prevoza, bi to lahko nakazovalo na elemente delovnega razmerja.

Prevoz in malica pri študentskem delu – vam ju mora delodajalec povrniti? Če vam bi jih, bi v tem primeru lahko študent, pa tudi vsak delavec, ki dela preko katere druge civilnopravne pogodbe, od delodajalca zahteval pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, kar določa 13. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1): “Če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava.”

Pravniki v okviru projekta Pravo za vse ugotavljajo, da se v praksi kaže, da je vse več primerov, ko študentje opravljajo enako delo in na enak način kot delavci, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru so študentje sicer v slabšem položaju, saj jim ne pripada nadomestilo za morebitno bolniško odsotnost in regres. Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v letu 2015 ugotovil 163 kršitev glede opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub ob obstoju elementov delovnega razmerja, v letu 2016 pa do konca marca 29 kršitev.

Študentsko delo opredeljuje je začasno oziroma občasno delo, ki ga dijak oziroma študent ne opravlja nepretrgoma. Ker oseba s študentskim delom nima zaposlitvenega statusa, ji tudi povračilo stroškov za prevoz in malico ne pripadata. Za razliko od tega pa se ti v primeru dela prek avtorske in podjemne pogodbe, denimo, upoštevajo, in sicer v višini 10 odstotkov normiranih odhodkov, osebe, ki to delo opravljajo, pa prav tako ne pridobijo zaposlitvenega statusa.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR