Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

GorazdLaznikGorazd Laznik, smer: Vzgoja in menedžment v zdravstvu, 2. letnik
»Študij je raznolik – poslušali smo predavanja in opravljali klasične izpite, predvsem pa imeli veliko seminarskih vaj, na katerih smo se naučili priprave in pisanja seminarskih, raziskovalnih nalog ter izpopolnili veščine javnega nastopanja. Učim se iz knjig, do katerih dostopam v šolski knjižnici, ter prek različnih bibliografskih baz, osnova pa so seveda predavanja in zapiski, ki ob tem nastanejo. Najtežji, a kot se je izkazalo kasneje tudi zelo pomemben in uporaben, je bil izpit pri predmetu Metodologija raziskovalnega dela z vključeno statistiko. Načini statistične obdelave podatkov nas namreč spremljajo ves čas študija. Na fakulteti je po mojih izkušnjah atmosfera dobra, odnosi so korektni, profesorji pa spodbujajo samostojno raziskovanje in odkrivanje novih znanj. Med pozitivnimi izkušnjami lahko izpostavim sodelovanje na dveh strokovnih mednarodnih konferencah kot predavatelj, kar mi je omogočilo, da sem tudi izven študija spoznal strokovnjake na področjih, ki me zanimajo.«

Mateja Košak Gregorič, smer: Vzgoja in menedžment v zdravstvu
Mateja Košak Gregorič»Opravljam delo glavne medicinske sestre kirurškega oddelka in si želim razširiti svoja obzorja in se izobraževati. Hkrati pa se napoveduje tudi reforma šolskega programa in bodo vodilna delovna mesta zahtevala izobrazbo z magisterijem. Študij poteka preko predavanj in vaj. Na predavanjih dobimo temo za seminarske naloge, ki jih potem predstavimo in zagovarjamo na vajah. Uspešno opravljene vaje pa so pogoj za pristop k izpitu. Za študij priporočajo gradivo predavatelji, zapiske si izposojam pri sošolcih. Ključna znanja sem pridobila pri Statistiki, ki je sicer najtežja, Zakonodaji, Didaktiki in menedžmentu v zdravstvu. Odnos profesorjev do nas je profesionalen, se pa tudi študenti zavedamo, da smo na fakulteti zato, da si pridobimo nova znanja, zato tudi predavanja dokaj redno obiskujemo in na njih sodelujemo.«

Jelka Cimermančič, smer: Zdravstvena vzgoja in management v zdravstvu
»Študij mi podaja vsebine, ki me zanimajo in mi tako pomaga širiti obseg znanja in razvoja na tovrstnem področju. Predavanja in vaje potekajo po razpisanem urniku ob petkih v popoldanskem času in sobotah v dopoldanskem času. Pogoj za pristop k vsakemu izpitu je izdelana raziskovalna (seminarska) naloga in zagovor na predpisanih vajah. Prvi letnik zahteva predstavitev in zagovor 8. raziskovalnih nalog, kar je pogoj za pristop k 8. izpitom. Študiram iz lastnih zapiskov ter literature in knjig, ki so priporočene na predavanjih. Koristnih je več predmetov, npr. Metodologija raziskovalnega dela, Teorije zdravstvene nege, Javno zdravje in modeli organiziranja zdravstvene službe, Vzgoja za zdravje, Didaktika, Management v zdravstvu, Epidemiologija, Zakonodaja v zdravstvu. Vsi na fakulteti imamo interes do znanja in dobrega izkoristka časa na predavanjih, zato je vzdušje po moji oceni zelo dober – veliko je spraševanja, sodelovanja, dialoga, podajanja mnenj in izkušenj. V bodoče si želim delovati tudi na področju zdravstvene pedagogike, andragogike.«

Liljana Gajser, smer: Vzgoja in menedžment v zdravstvu
»Nadgradnja znanja, spoznavanje in druženje s sošolci ter dobri predavatelji so le nekatere od pozitivnih stvari študija na naši šoli. Za podiplomski študij sem se odločila zaradi želje po nadgradnji svojega znanja oziroma želje po osebnostni in strokovni rasti. Študij poteka v obliki predavanj in vaj v sklopu posameznega predmeta, po zaključku katerih se opravi izpit. Študij temelji na domači in tuji strokovni literaturi v knjižni obliki, seveda pri študiju uporabljamo tudi iskanje literature po različnih bibliografskih bazah. Profesorji nam posredujejo tudi svoja predavanja v elektronski obliki. Odnos med profesorji in študenti je zelo dober. Osebno se mi zdijo vsi predmeti koristni, saj vsak posebej prispeva k nadgradnji znanja, ki ga ni nikoli dovolj.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR