Kot pišejo na svoji spletni strani:

“Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Z redno denarno pomočjo želimo reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov. Predmet razpisa jedodeljevanje redne denarne pomoči študentom v socialni stiski v skupni višini 20.000 €. Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v vrednosti od 300 do 400 €.”

Osnovna pogoja sta:

– status študenta na članicah ŠOU, ne smete biti v delovnem razmerju ali pa prijavljeni na Zavod RS za zaposlovanje; ali

– ste prvo leto brez statusa študenta in niste v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb (pavzirate).

Ostali pogoji so natančno določeni v razpisu >>

Nekaj razlogov, ki jih navajajo v razpisu – povečanje števila družinskih članov oziroma rojstvo otroka prosilcu; nastop brezposelnosti vzdrževalca družine; smrt enega izmed vzdrževalcev družine; spor prosilca z vzdrževalcem družine (s staršem/starši) glede preživninske obveznosti; nezmožnost prosilca za aktivno reševanje lastne materialne ogroženosti zaradi utemeljenih zdravstvenih težav; zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine.

Denarna pomoč se lahko dodeli in uporabi samo iz razlogov:
– reševanja stanovanjskega problema;
– nakupa osnovnih življenjskih potrebščin;
– preživljanja otroka ali družine;
– vpisnine za redni študij na visokošolskem oz. višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani;
– zdravstvenih težav in/ali invalidnosti;
– nepredvidenih naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost;
– druge narave, ki so povzročili hudo socialno stisko.

ROK: do porabe sredstev. Več pa na spletni strani fundacije Študentski tolar.

Študentski tolar

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR