Podiplomski študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
Podiplomski študij na Fakulteti za gradbeništvoingeodezijo
Podiplomski študij na Fakulteti za gradbeništvoingeodezijo

Podiplomski študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo

Podiplomske študente na gradbeništvu smo vas povprašali, zakaj so se odločili za nadaljevanje študija, kako poteka študij na njihovi smeri, kje dobijo potrebno literaturo in iz česa se učijo, kateri predmeti se jim zdijo najbolj koristni in kateri najtežji, kakšen je odnos med profesorji in študenti ter katere so pozitivne oz. negativne stvari, ki so jih doživeli na fakulteti.