Marsikdo kmalu po začetku študijskega leta ugotovi, da obiskuje napačno fakulteto. Kaj storiti?

  • analiza sedanjega študija: Če res vidimo več ovir kot priložnosti, se lotimo novih korakov.
  • informiranje o pravicah in dolžnostih študentov: Kako je s statusom študenta, če zapustimo trenutno fakulteto? S statusom študenta je povezanih mnogo pravic: subvencionirana prehrana in prevoz, bivanje v študentskem domu, obvezno in dopolnilno zavarovaje, delo preko študentskega servisa, pravica do prejemanje štipendije in obveznosti do štipenditorja, pravica do prejemanja pokojnine po družinskih članih, otroški dodatek …
  • sprejemanje odločitev o poklicni in izobrazbeni usmerjenosti v življenju: Če imamo primerno izobrazbo, bomo storili vse, da si poiščemo zaposlitev, če pa trenutna izobrazba ne ustreza, se lotimo iskanja informacij o fakultetah in študijskih programih, ki nas bi pripeljali do želene izobrazbe, s katero bi lahko opravljali izbrani poklic.
  • zbiranje informacij o formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja: V posameznih primerih se znanja pridobi preko neformalnih oblik izobraževanja, kot so nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), razni tečaji, seminarji, delavnice, borze znanja in središča za samostojno učenje. Zlasti so zanimive NPK, kjer po opravljenem nekaj mesečnem usposabljanju ter preverjanju znanja pred komisijo, pridobimo certifikat usposobljenosti za določeno delo. S certifikati posamezne NPK ne pridobimo stopnje izobrazbe, temveč le javno veljavno listino, da smo usposobljeni za izvajanje določenih del.

Kaj pravi zakon?

»Zakon o visokem šolstvu pravi, da lahko študenti enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,« so nam povedali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Če se boste vpisali na napačen faks, boste torej “izkoristili” en reden vpis, zakon vam tako omogoča, da se naslednje leto prepišete na drugo fakulteto, kjer boste še vedno imeli status študenta (ne boste pa smeli ponavljati letnika, saj v tem primeru izgubite status študenta).

Prepis, pavziranje, status, vzporedni študij?

– Prepis z ene fakultete na drugo poteka tako kot prvi vpis. Univerza objavi razpis, na katerega se morate prijaviti (začetek marca!), julija pa izveste, če ste bili sprejeti na želeno fakulteto. V času študija boste kot študenti imeli torej možnost dveh rednih vpisov ali enega rednega vpisa in enega ponavljanja. V primeru, da boste te možnosti izkoristili, vam ostaneta samo še pavziranje ali izredni vpis. Preden se vpišete na novo fakulteto (od konca julija do sredine avgusta), se morate iz sedanje fakultete izpisati (v referatu dobite izpisnico). To naredite “tik pred zdajci” – pred vpisom na novo fakulteto, saj boste v vmesnem času dejansko brez statusa!

Pavziranje pomeni, da ste sicer vpisani na fakulteto, ampak izgubite status študenta. Če boste v takšni situaciji, imejte v mislih, da posledično izgubite tudi ugodnosti (subvencionirano prehrano, prevoz, štipendije, za zdravstveno zavarovanje morate poskrbeti sami …).

– Opozoriti velja tudi na možnost izboljšanja mature, če se vam zdi, da nimate dovolj točk za sprejem na fakulteto, ki ste si jo izbrali. Dve leti po opravljanju mature imate namreč možnost izboljšanja ocene enega ali več predmetov, pri čemer se upošteva boljša ocena (lahko izberete tudi drug nivo težavnosti pri predmetih, kjer je to možno).

– Če boste uspešno opravili prvi letnik, kljub temu pa želeli študirati še nekaj drugega, imate možnost vzporednega študija, kjer se vzporedno vpišete v drug študijski program na svoji fakulteti ali drugi, če boste izpolnjevali pogoje za vpis. Pogoje za vpis vzporednega študija preverite na fakulteti, o kateri razmišljate.

– Če pa želite študirati drug program na isti fakulteti, lahko izberete možnost prehoda med programi, kjer gre za vpis v višji letnik z novim študijskim letom. Pri tem je možno, da boste morali opraviti kakšen diferencialni izpit.

Ne vem, kam naj se prepišem …

Marko Zupančič s Centra za poklicno svetovanje (CIPS) pravi: »Zaradi vpisa na fakulteto, katere študijski program ni v skladu z lastnimi interesi, pričakovanji in motivacijo, je najbolje, da študent, če je že spregledal vrsto možnosti, da se vpiše na ustrezno fakulteto, ponovno preuči svoje študijske interese (opravi Test študijskih interesov) in se o rezultatih pogovori s poklicno svetovalko v CIPS.« Test študijskih interesov in Kam in kako sta računalniški aplikaciji, ki sta vam na voljo na CIPS in s pomočjo katerih lahko uporabnik ugotovi svoje interese in potencialne poklice.

Omeniti pa velja še eno možnost za vse, ki jim trenutni študij ni všeč, ne vedo pa, kaj bi v življenju počeli. Pogosto namreč pozabljamo na možnost šolanja na višjih in visokih šolah: »Morda študij na fakulteti predstavlja previsoko oviro na poti k študijskim/poklicnim ciljem, zato velja preučiti še druge možnosti nadaljevanja izobraževanja (npr. višje šole),« pravi Marko Zupančič.

Poleg omenjenih programov pa lahko na CIPS-u najdete tudi opise različnih poklicev, informacije o vseh izobraževalnih ustanovah in o študiju v tujini, navodila in pripomočke za učinkovitejše iskanje zaposlitve ipd.

Še enkrat pa velja omeniti možnost dela s pomočjo študentskega servisa, ki jo imate v letu, ko ste vpisani na “napačno” fakulteto. S študentskimi deli boste spoznali številne ljudi, ki vas morda navdušijo za katero od fakultet. Ne pozabite pa tudi na svoje hobije, saj je marsikdo svoj hobi spremenil v svojo službo.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR