Eden takšnih testov je 16 osebnosti. Test temelji na teoriji, ki trdi, da tip osebnosti opredeljuje pet vidikov: razum, energija, narava, taktika in identiteta. Vsak vidik predstavlja dvostranski kontinuum, ki ga na sredini ločuje opcija ”nevtralno”. Po opravljenem testu se vam izpišejo odstotki, ki določajo, v katero kategorijo spadate.

Razum (E/I) – prikazuje kako delujemo v interakciji z drugimi ljudmi. Introvertirani (Introverted) posamezniki imajo raje samotne aktivnosti, saj jih družbena interakcija utrudi. Ekstravertirani (Extraverted) posamezniki se raje udeležijo skupinskih aktivnosti, saj jih družbena interakcija napolni z energijo.

Energija (S/N) – determinira na kakšen način zaznavamo svet in procesiramo informacije. Pozorni (obServant)posamezniki so zelo praktični in stojijo na trdih tleh. Intuitivni (iNtuitive) posamezniki imajo dobro razvito domišljijo, so odprti in radovedni.

Narava (T/F) – prikazuje na kakšen način sprejemamo odločitve in se soočimo s čustvi. Posamezniki, ki razmišljajo (Thinking), so osredotočeni na objektivnost in racionalnost. Prednost dajejo logiki. Posamezniki, ki čutijo (Feeling), so občutljivi, empatični in nimajo težav z izražanjem čustev.

Taktika (J/P) – odseva odnos do dela, načrtovanja in sprejemanja odločitev. Posamezniki, ki so bolj nagnjeni k ocenjevanju (Judging), so odločni, natančni in organizirani. Posamezniki, ki težijo k raziskovanju (Prospecting), so dobri v improviziranju in zaznavanju priložnosti.

Identiteta (-A/-T) – determinira kako samozavestni smo glede svojih sposobnosti in odločitev. Asertivni (Assertive, -A) posamezniki so samozadostni in odporni na stres. Turbulentni (Turbulent, -T) posamezniki so samozavestni in občutljivi na stres.

Sestava testa

Test je sestavljen iz dveh slojev, ki povezujeta omenjene vidike. Prvi sloj je notranji in opredeljuje naše vloge (roles), drugi je zunanji in opredeljuje naše strategije (strategies). Vloge determinirajo naše cilje in interese. Ločimo štiri različne vloge:

Analitiki (analysts) – radi imajo racionalnost, blestijo v intelektualnih debatah in na znanstvenem področju. So samostojni, odprti ter imajo močno voljo. Bolj jih zanima delo, kot to, kaj si mislijo drugi. Zaradi tega imajo lahko težave v družbenih in romantičnih odnosih. Vključujejo naslednje tipe osebnosti:

 • Arhitekt (architect – INTJ) – strateški mislec, ki ima dobro razvito domišljijo in vedno pripravljen načrt.
 • Logik (logician INTP) – inovativni razvijalec idej, znan po svoji večni želji po novem znanju.
 • Poveljnik (commander ENTJ) – pogumni vodja, ki ima močno voljo in vedno najde način reševanja problema.
 • Debater (debaterENTP) – pametni in radovedni mislec, ki se ne more upreti intelektualnemu izzivu.

Diplomati (diplomats) – osredotočajo se na empatijo in sodelovanje. Zelo dobri so v svetovanju. So topli in vplivni posamezniki, a imajo težave pri sprejemanju racionalnih odločitev. Vključujejo naslednje tipe osebnosti:

 • Odvetnik (advocate INFJ) – idealist, ki je po eni strani tih in skrivnosten, po drugi pa poln navdiha.
 • Mediator (mediator – INFP) – poetičen, prijazen in altruističen posameznik, ki je vedno pripravljen pomagati.
 • Protagonist (protagonist – ENFJ) – karizmatični vodja, ki navdihuje in osvoji svoje poslušalce.
 • Bojevnik (campaigner – ENFP) – entuziastični, kreativni in socialni svobodni duh, ki vedno najde razlog za smeh.

Stražarji (sentinels) – so zelo praktični, varni in stabilni. Izkažejo se na logističnih in administrativnih področjih. Držijo se zastavljenih ciljev in načrtov, kar jih velikokrat naredi nefleksibilne ter nedostopne za mnenja drugih. Vključujejo naslednje tipe osebnosti:

 • Logistik (logistician ISTJ) – praktični in zanesljiv posameznik, ki se rad opira na dejstva.
 • Branitelj (defenderISFJ) – zelo predan in topel zaščitnik, vedno pripravljen obraniti svoje bližnje.
 • Izvršitelj (executiveESTJ) – odličen administrator, ki obvlada tako stvari, kot ljudi.
 • Svetovalec (consulESFJ) – izjemno skrben, socialen in popularen posameznik, ki je vedno pripravljen pomagati.

Raziskovalci (explorers) – so najbolj spontani. Dobro se odrežejo v situacijah, ki zahtevajo hitro reakcijo. So nenadomestljivi v krizah in pri prodaji, vendar so nagnjeni k sprejemanju tveganih odločitev. Vključujejo naslednje tipe osebnosti:

 • Virtuoz (virtuosoISTP) – pogumen in praktičen eksperimentator, ki obvlada različna področja.
 • Avanturist (adventurerISFP) – prilagodljiv in očarljiv umetnik, ki je vedno pripravljen doživeti nekaj novega.
 • Podjetnik (entrepreneurESTP) – pametna in energična oseba, ki uživa v življenju na robu.
 • Zabavljač (entertainerESFP) – spontana, energična in entuziastična oseba, s katero v življenju ni nikoli dolgčas.

Pomen kratic

Vsak tip osebnosti je opredeljen s kratico. Ta je sestavljena iz začetnic tistih vidikov osebnosti, ki pri posamezniku prevladujejo. Npr. pri arhitektu, ki ima kratico INTJ, prevladujejo ekstravertiranost, intuitivnost, razmišljanje in ocenjevanje. Zadnja črka končnice, ki je lahko –A ali –T, pove ali je oseba bolj asertivna ali turbulentna.

O psiholoških testih

Izr. prof. dr. Katja Košir s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru opozarja, da poskusi ocenjevanja osebnosti, ki ne temeljijo na znanstvenih dognanjih lahko služijo zabavi ali v najboljšem primeru nekoliko bolj poglobljeni refleksiji lastnih značilnosti, saj nas izpolnjevanje sili v razmišljanje o vidikih lastne osebnosti, o katerih spontano ne razmišljamo. Vsak tak nepreverjen poskus ocenjevanja osebnosti, pa lahko tudi škoduje, saj lahko ob nekritični uporabi informacij, ljudi napačno presojamo in sprejemamo o njih napačne odločitve. Poskusi psihološkega ocenjevanja, katerih ustreznost ni preverjena z znanstvenimi raziskavami, torej nikakor niso primerni za sprejemanje odločitev o posameznikih (npr. oblikovanje timov, selekcijski postopki …).

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR