Osebno izkaznico?

Če izgubiš osebno izkaznico, moraš to prijaviti najkasneje 8 dni po izgubi na upravni enoti. V primeru, da pogrešiš svojo osebno izkaznico v tujini, moraš prijavo opraviti v 8 dneh po prihodu v domovino. Izpolniš obrazec, ki ga lahko dobiš tu, natisne ga pa upravna enota, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče. Tam tudi osebno prijaviš tatvino, izgubo ali pogrešitev osebne izkaznice, opisati pa moraš tudi natančno kako je do tega prišlo.Prinesti moraš fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm. In denar seveda. Koliko? Cena obrazca za novo osebno izkaznico je 9,26 evra, upravna taksa za polnoletne državljane z veljavnostjo dokumenta 10 let 7,44 evra, za mladoletne državljane z veljavnostjo dokumenta 5 let pa 3,99 evra, za državljane s prijavljenim začasnim prebivališčem, z veljavnostjo dokumenta 1 leto 2,12 evra. Pozor! V primeru prve pogrešitve ali uničenja osebne izkaznice se plača dvakratna vrednost takse, v primeri vsake naslednje pogrešitve pa štirikratna vrednost takse.

Potni list?

Če izgubiš potni list, ga moraš prijaviti najkasneje 8 dni po pogrešitvi na uradni enoti, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče. Obrazec lahko dobiš tu, natisne ga pa upravna enota, ko osebno prijaviš pogrešitev. V obrazcu moraš čim bolj natančno opisati okoliščine pogrešitve. S seboj prinesi eno fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm in kar nekaj evrov. Za obrazec za izdajo potnega lista moraš odšteti 25,04 evra, za upravno takso za polnoletne državljane, z veljavnostjo dokumenta 10 let, 10,99 evra, za mladoletne državljane z veljavnostjo dokumenta 5 let pa 5,67 evra. V primeru prve pogrešitve ali uničenja potnega lista se plača dvakratna vrednost takse, za izdajo potnega lista v primeru vsake naslednje pogrešitve ali uničenja pa štirikratna vrednost takse.

V primeru, da potni list pogrešiš v tujini, moraš prijavo opraviti v 8 dneh po prihodu v domovino. Dokument za vrnitev v domovino lahko izda diplomatsko-konzularno predstavništvo. Za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta ter sliko. Prav tako mora prosilec dokazati svojo identiteto, za kar potrebuje nek osebni dokument s fotografijo. Pozor! Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista, lahko si ga tudi skenirate.

Zdravstveno izkaznico?

Če izgubiš zdravstveno izkaznico, se moraš čim prej osebno oglasiti na izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče. S seboj moraš prinesti en osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje), za novo kartico pa plačasš 5,17 evra. Novo kartico zdravstvenega zavarovanja Zavod pošlje priporočeno po pošti najkasneje v dveh tednih od prejema naročila. V času do prejema Zavod izda začasno pisno potrdilo o veljavnosti zdravstvenega zavarovanja.

Vozniško dovoljenje?

Če izgubiš vozniško dovoljenje, moraš izgubo prijaviti čim prej na upravni enoti, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče. Vložiti je potrebno vlogo za izdajo, podaljšanje ali zamenjavo vozniškega dovoljenja, ki pa jo dobiš tu. S seboj moraš prinesti dve fotografiji v velikosti 3,5 in 4,5 cm (ena je za potrdilo, druga pa za duplikat vozniškega dovoljenja), plačaš pa 1,23 evra za obrazec vozniškega dovoljenja z ovitkom ter upravno takso 24, 83 evra za prvo pogrešitev in 46,11 evra za drugo pogrešitev.

Spričevalo?

Če izgubiš spričevalo, ga  moraš najprej preklicati na Uradnem listu Republike Slovenije. S prejetim računom, ki ga po pošti prejmeš iz Uradnega lista se oglasiš v tajništvu šole ali pa v Pokrajinskem arhivu (če so osebni listi že tam v hrambi) za izdajo nadomestnega spričevala v obliki Izpisa iz evidence.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR