1. Erasmus+

Najbolj znan in pokriva celotno Evropsko unijo ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško, Švico, Turčijo in Makedonijo. Možna je tudi izmenjava izven teh držav, kar pa se ureja s podpisanimi bilateralnimi sporazumi, vključujejo pa se jih predvsem študenti s kakšne specifične fakultete. Cilji programa so podpiranje uresničevanja evropskega visokošolskega prostora, izboljšanje kakovosti in mobilnosti študentov in učiteljskega zbora ipd. Erasmus Mundus je program za podiplomske študente. Za štipendijo lahko zaprosijo vsi študentje, ki so se prijavili na Razpis, razdelitev štipendij poteka na nacionalnem nivoju, izplačilo pa se vrši na posamezni sodelujoči instituciji. Mesečni znesek za posamezno državo destinacijo je za vse Erasmus študente enak. Minimalna višina štipendije za izmenjave študentov za študij v letu 2014 je znašala 200 evrov, za prakso pa 250 evrov mesečno. Vse slovenske institucije še ne sodelujejo v programu Erasmus+, zato vam svetujemo, da najprej v mednarodni pisarni oziroma pri koordinatorju preverite, ali vaša organizacija sodeluje v programu (oziroma je nosilka tako imenovane Erasmus listine, ki omogoča sodelovanje). Erasmus koordinatorji so tudi pravi naslovi za več konkretnih informacij o pogojih in načinu prijave na Erasmus študij ali prakso v tujini.Več na: www.esn.org in www.erasmusplus.si.

Osnovni pogoji: uspešno končan 1. letnik, tuja univerza mora biti nosilka Erasmus listine ali in imeti sklenjen bilateralni sporazum, na Erasmus izmenjavo se lahko odpravite le enkrat v času študija

– Ostali pogoji: V tujini morate pridobiti 20 ECTS, če ste na izmenjavi en semester, oziroma 40 ECTS, če ste celo leto. Vsi izbrani Erasmus študenti pred odhodom v tujino s svojo matično institucijo sklenete Študijski sporazum (Learning Agreement). V te obrazce, ob pomoči Erasmus koordinatorja in informacij partnerske institucije, študent vpiše predvidene študijske/praktične obveznosti v tujini, ter obveznosti na matični instituciji, ki vam bodo priznane, če boste uspešno opravil vse obveznosti. Mobilnost je potrjena, ko so vsi obrazci podpisani.

Dolžina izmenjave: od 3 do 12 mesecev

– Prijava: Za prijavo oddate prijavni obrazec, dokazilo o povprečni oceni in motivacijsko pismo

Pomembni datumi: razpis za Erasmus+ izmenjave je izdan predvidoma v januarju, prijave pa potekajo do konca februarja oziroma začetka marca (odvisno od univerze). (spremljajte spletno stran svoje fakultete)

2. Ceepus

Je srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev s ciljem vzpostavitve in spodbude mobilnosti med sodelujočimi državami. Deluje na osnovi mrež, ki jih ustanovijo posamezne univerze, fakultete in njihovi oddelki (najmanj 3) za določena področja. Ceepus nudi tudi štipendijo (podeli jo država prejemnica, 286 €/mesec), s katero se krijejo štipendija sama, namestitve, zdravstveno varstvo in oprostitev šolnine.

Osnovni pogoji: končana 2 semestra študija, starostna omejitev (do 35 let), državljanstvo ene od držav CEEPUS, podpora koordinatorja, več pa na: www.ceepus.info in www.cmepius.si/ceepus.aspx.

Dolžina izmenjave: dodiplomski študenti lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali največ 10 mesecev

Pomembni datumi: 15. junij za štipendije zimskega semestra, 30. oktober za štipendije letnega semestra ter 30. november za tako imenovane free moverje – študente zainteresirane za študij izven CEEPUS mrež.

3. Leonardo Da Vinci

Je sektorski program, ki med drugim skrbi za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Namenjen je tako organizacijam kot posameznikom, ki so vključeni v poklicno in strokovno izobraževanje, osebam s posebnimi potrebami itd. Tako lahko na tem programu sodelujejo tudi dijaki, osebe na trgu dela, strokovnjaki ter tudi organizacije. Za vsako ciljno skupino veljajo drugačni pogoji. Več na http://ec.europa.eu.

V Sloveniji so poleg omenjenih najbolj prisotni še organizacija HAKES, Erasmus Mundus in Erasmus Mundus External Cooperation Window. Možne so tudi izmenjave izven EU; pokrivajo jih podpisani bilateralni sporazumi, v te programe pa se vključujejo predvsem študentje s kakšne specifične fakultete. Slovenski študenti imate tako možnost sodelovanja v programih, za katere skrbi CMEPIUS še programe Comeniusa in Grundtviga v času dodiplomskega študija; v času podiplomskega študija pa lahko del obveznosti opravite v tujini v okviru Erasmus Mundusa, pove Urška Šraj iz CMEPIUS-a. Za več informacij glede postopkov in rokov prijave pa kontaktirajte službo za mednarodno sodelovanje svoje univerze in/ali fakultet.

4. Grundtvig

Je namenjen izobraževanju odraslih (formalno, neformalno, priložnostno) ter organizacijam, ki urejajo to izobraževanje. Tako je takšno izobraževanje namenjeno predvsem tistim, ki jim manjka osnovna izobrazba, imajo posebne učne potrebe in se težje učijo. Se pa lahko programa udeležijo tudi tisti, ki se delujejo v organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem za odrasle. Izmenjave potekajo v obliki obiskov (npr. od 1 do 12. tedenskega), obiski so lahko tudi več letni v obliki asistiranja. Več na www.grundtvig.org.uk.

5. Basileus

Je program izmenjave za vse, ki vas zanima zahodni Balkan. Na voljo imate Albanijo, BIH, Črno Goro, Makedonijo, Kosovo in Srbijo. Namenjen je spodbujanju mobilnosti na dodiplomski, magistrski, doktorski in post-doktorski stopnji ter mobilnosti predavateljev. Štipendije so dodeljene vsem študentom, ki se udeležijo izmenjave, časovni okvir izmenjave pa je en ali dva semestra, je pa tudi možnost celotnega študija na drugi ali tretji stopnji. Več na: www.basileus.ugent.be. Pri datumih bodite pozorni na november, saj se ponavadi takrat odpre razpis, ki traja nekje do začetka februarja.

6. MAUI

Je mreža 14. srednjeameriških univerz, ki promovirajo mobilnost študentov. Izmenjave preko tega programa se lahko udeležeijo le študenti Ljubljanske univerze, ki je članica Utrechtske mreže univerz. Preko tega programa greste lahko na izmenjavo na eno od univerz, ki sestavljajo mrežo. Vsako leto se te izmenjave udeleži okoli 100 študentov, ki morajo plačati le stroške, šolnine pa so oproščeni.

7. AEN

Je program, ki je namenjen vsem tistim, ki si želite študirati v Avstraliji. Združuje 7 avstralskih univerz, zopet pa je ta program možen le študentom Ljubljanske univerze, ki je članica Utrechtske mreže univerz. Spekter področij študija je širok in kakovosten. Več na www.uow.edu.au/aen.

Kam po pomoč?

  • Univerza v Ljubljani, Služba za mednarodno sodelovanje UL (Kongresni trg 12, Ljubljana), tel: 01/241 85 94, e-mail: student.office@uni-lj.si; www.uni-lj.si.
  • Univerza Maribor, Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, (Slomškov trg 15, Maribor), tel: 02/235 53 22, e-mail: inter.center@uni-mb.si; www.uni-mb.si.
  • Univerza na Primorskem, Sektor za mednarodno sodelovanje UP (Titov trg 4, Koper), tel: 05/611 75 11, e-mail: erasmus@upr.si; www.upr.si.
  • Univerza v Novi Gorici, Mednarodna pisarna UNG (Vipavska 13, Nova Gorica),
    tel: 05/331 52 57 ali 05/331 52 51; www.ung.si.

Uporabne povezave za več informacij

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR