ŠOS – Študentska organizacija Slovenije

ŠOS je mama vseh slovenskih študentov, pod okriljem katere so tudi vse manjše študentske organizacije bolj regionalnega značaja. Sestavljena je kot prava mala država; iz predsedstva, skupščine, nadzorne komisije, razsodišča in generalnega sekretariata. Kot prvi resni sogovornik se zavzema za izboljšanje študijskih razmer in socialnega položaja študentov na državni ravni, poleg tega pa se povezujejo tudi s študentskimi organizacijami izmen meja Slovenije.

Študentske organizacije univerz v Sloveniji

Zaenkrat so v Sloveniji tri organizacije (Univerza v Novi Gorici še nima svoje), ki skrbijo za izboljšanje kvalitete samih študijskih programov, pa tudi socialnega položaja študentov in hkrati ponujajo veliko zanimivih aktivnosti in možnosti sodelovanja (športni dogodki, kulturne prireditve).

ŠOU (Študentska organizacija Univerze v Ljubljani), Kersnikova ulica 4, Ljubljana, tel.: 01/43 80 200, e-pošta: [email protected], www.sou-lj.si

ŠOUP (Študentska organizacija Univerze na Primorskem), Pristaniška ulica 3, Koper, tel. 05/66 26 220, e-pošta: [email protected] , www.soup.si

ŠOUM (Študentska organizacija Univerze v Mariboru), Gosposvetska cesta 83, Maribor, tel.: 02/22 85 600, 080 1 7686, e-pošta: [email protected], www.soum.si

Kaj so to študentski sveti in študentski klubi?

Študentski sveti

Vsaka fakulteta ima svoj študentski svet, ki jo zastopa na študentskem svetu univerze. Člani se volijo v začetku študijskega leta, kandidat pa je lahko prav vsak, ne glede na to, ali je včlanjen v katero izmed študentskih strank ali ne. Bistvo delovanja študentskega sveta je vsekakor aktivna udeležba pri akutnih problemih študentske populacije (šolnine, novi študijski sistemi, stanovanjski problemi, zakonodaje, ki se tičejo statusa študenta).

Študentski klubi

Študentski klubi so organizirani kot (lokalna) društva v katera se lahko včlanijo osebe s statusom študenta, ki imajo stalno prebivališče v okraju sedeža kluba in za to naj ne bi plačevali članarine. Klubi organizirajo različne dogodke v svojem kraju ali predstavljajo svojo dejavnost na različnih študentskih prireditvah

Študentska društva

Društva se večinoma ustanovijo na fakultetah, kot posledica skupnega interesa študentov. Ponujajo dodatno izobraževanje, pomoč, svetovanje, organizirajo skupna druženja in zabave, prostovoljno delo ipd.

ŠKIS – Zveza študentskih klubov Slovenije

V ŠKIS-u so povezani vsi študentski klubi Slovenije, ki tako dobijo potrebne napotke glede organiziranosti, finančnih pomoči, izobraževanja, pomoči študentom na lokalni ravni. So organizatorji tradicionalne Škisove tržnice in Festivala ŠTUNF, ki je bolj kulturno naravnan.

Druga študentska društva

Poleg društev, ki jih imaš na razpolago na tvoji fakulteti, imaš na voljo tudi široko izbiro ostalih študentskih društev, ki delujejo na državni ali celo mednarodni ravni. Nekaj jih je naštetih v spodnji tabeli.


Organizacija

Komu je namenjena?

Spletni naslov

AEGEE
Evropsko združenje študentov vseh študijskih smeri
www.aegee.org

AIESEC
Izmenjava študijskih praks, večinoma študenti ekonomskih ved
www.si.aiesec.org

EASA
Evropsko združenje študentov arhitekture
www.easa.tk

BEST
Evropsko združenje študentov naravoslovja in tehnologije
www.best.eu.org

EESTEC
Združenje študentov elektrotehnike in računalništva
www.eestec-lj.org

EFPSA
Evropsko združenje študentov psihologije
www.efpsa.org

EGEA
Evropsko združenje geografov
www.egea.eu

ELASA
Društvo študentov krajinske arhitekture
www.elasa.org

ELSA
Evropsko združenje pravnikov
www.elsa-online.org

IAAS
Mednarodna organizacija študentov kmetijstva, zootehnike in
živilstva

www.geocities.com/iaasslovenija/

IACES
Evropska organizacija študentov gradbeništva
www.d-iaces.si

IAESTE
Izmenjava strokovnih praks
www.iaeste-zveza.si

IPSF
Mednarodno društvo študentov farmacije
www.ipsf.org

IVSA
Mednarodno društvo študentov veterine
www.ivsa.org

SIDSIC
Komisija za mednarodne dejavnosti študentov stomatologije
www.sidsic.com

SloMSIC
Mednarodno društvo študentov medicine
www.slomsic.org

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR