Iščete izkušnje? Top naslov so študentska društva, organizacije in klubi. Vsak študent ve, da s skupnimi močmi hitreje pridemo do cilja. Marsikatero društvo in organizacija imajo že zavidljivo tradicijo. Saj se študentje že desetletja združujejo v organizacije, ki zasledujejo skupne cilje in pomagajo reševati probleme. Poleti vam pomagajo poiskati prakso v tujini, skozi celo leto pa dajejo praktične izkušnje in znanje, ki ga formalno izobraževanje ne nudi, in širijo obzorja. Hkrati pa gradite mrežo prijateljstev in poznanstev, katere si boste zgradili in lahko ”unovčili” na vaši karierni poti.

ŠOS – Študentska organizacija Slovenije

ŠOS je mama vseh slovenskih študentov, pod okriljem katere so tudi vse manjše študentske organizacije bolj regionalnega značaja. Sestavljena je kot prava mala država; iz predsedstva, skupščine, nadzorne komisije, razsodišča in generalnega sekretariata. Kot prvi resni sogovornik se zavzema za izboljšanje študijskih razmer in socialnega položaja študentov na državni ravni, poleg tega pa se povezujejo tudi s študentskimi organizacijami izmen meja Slovenije.

Študentske organizacije univerz v Sloveniji

Zaenkrat so v Sloveniji tri organizacije (Univerza v Novi Gorici še nima svoje), ki skrbijo za izboljšanje kvalitete samih študijskih programov, pa tudi socialnega položaja študentov in hkrati ponujajo veliko zanimivih aktivnosti in možnosti sodelovanja (športni dogodki, kulturne prireditve).

ŠOU (Študentska organizacija Univerze v Ljubljani), Pivovarniška ulica 6, Ljubljana, tel.: 01/43 80 200, e-pošta: info@sou-lj.si, www.sou-lj.si

ŠOUP (Študentska organizacija Univerze na Primorskem), Čevljarska ulica 27, Koper, tel. 031 452 000, e-pošta: info@soup.si , www.soup.si

ŠOUM (Študentska organizacija Univerze v Mariboru), Gosposvetska cesta 83, Maribor, tel.: 02/22 85 600, 080 1 7686, e-pošta: soum@soum.si, www.soum.si

Kaj so to študentski sveti in študentski klubi?

Študentski sveti

Vsaka fakulteta ima svoj študentski svet, ki jo zastopa na študentskem svetu univerze. Člani se volijo v začetku študijskega leta, kandidat pa je lahko prav vsak. Bistvo delovanja študentskega sveta je vsekakor aktivna udeležba pri akutnih problemih študentske populacije (šolnine, novi študijski sistemi, stanovanjski problemi, zakonodaje, ki se tičejo statusa študenta).

Študentski klubi

Študentski klubi so organizirani kot (lokalna) društva, v katera se lahko včlanijo osebe s statusom študenta, ki imajo stalno prebivališče v okraju sedeža kluba in za to naj ne bi plačevali članarine. Klubi organizirajo različne dogodke v svojem kraju ali predstavljajo svojo dejavnost na različnih študentskih prireditvah.

Študentska društva

Društva se večinoma ustanovijo na fakultetah, kot posledica skupnega interesa študentov. Ponujajo dodatno izobraževanje, pomoč, svetovanje, organizirajo skupna druženja in zabave, prostovoljno delo ipd.

ŠKIS – Zveza študentskih klubov Slovenije

V ŠKIS-u so povezani vsi študentski klubi Slovenije, ki tako dobijo potrebne napotke glede organiziranosti, finančnih pomoči, izobraževanja, pomoči študentom na lokalni ravni. So organizatorji tradicionalne Škisove tržnice in Festivala ŠTUNF, ki je bolj kulturno naravnan.

Druga študentska društva

Poleg društev, ki jih imaš na razpolago na vaši fakulteti, imate na voljo tudi široko izbiro ostalih študentskih društev, ki delujejo na državni ali celo mednarodni ravni. Nekaj smo jih zbrali v spodnji tabeli.


Organizacija

Komu je namenjena?

Spletni naslov

AEGEE
Evropsko združenje študentov vseh študijskih smeri
www.aegee.org

AIESEC
Izmenjava študijskih praks, razvoj vodstvenih sposobnosti
www.aiesec.org/

BEST
Evropsko združenje študentov naravoslovja in tehnologije
www.best.eu.org; www.bestljubljana.si

EESTEC
Združenje študentov elektrotehnike in računalništva
www.eestec-lj.org

EFPSA
Evropsko združenje študentov psihologije
www.efpsa.org

EGEA
Evropsko združenje geografov
www.egea.eu

ELSA
Evropsko združenje pravnikov
www.elsa-slovenia.com/

IAAS
Mednarodna organizacija študentov kmetijstva, zootehnike in
živilstva

www.iaasworld.org/

IAESTE
Izmenjava strokovnih praks
www.iaeste.si/

IPSF
Mednarodno društvo študentov farmacije
www.ipsf.org; https://dsfs.si/

IVSA
Mednarodno društvo študentov veterine
www.ivsa.org

SIDSIC
Komisija za mednarodne dejavnosti študentov stomatologije
www.sidsic.com

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR