Prijava na e-nasvete

Triki za urjenje spomina

Eden izmed trikov za urjenje spomina vključuje ponavljanje in smiselno povezovanje podatkov z drugimi izkušnjami. Tehnike za lažje pomnjenje, mnemotehnika, nam je predstavil Gorazd Rajnar, direktor Hiše učenosti LOG-UM.

Poiščite vam najprimernejšo tehniko za urjenje spomina

Poznamo različne učne tipe, in sicer psihologija loči med:

  • vizualnim (vid),
  • avditivnim (sluh) in
  • kinestetičnim (dotik – osebna izkušnja) učnim tipom.

Kombinacija vseh naštetih učnih tipov za urjenje spomina se imenuje multiplikacija. Učno snov si najprej natančneje oglejte, nato začnite z branjem:

  • prvo (hitro) branje, da spoznate, kaj se boste učili;
  • drugo (počasno) branje in pisanje izpiskov;
  • tretje (hitro) branje besedila v knjigi ali samo pregled svojih zapiskov;
  • nato umaknite vse vire informacij in ponavljajte naučeno snov tako dolgo, dokler je popolnoma ne usvojite.

Mnemotehnika

Za lažje pomnjenje pa lahko uporabite mnemotehnike, ki so vaje za krepitev možganov. V svojem bistvu so to različni načini oziroma tehnike, ki jih lahko uporabite za lažje učenje in so uporabne predvsem pri pomnjenju. Uporablja se jih tudi za izboljšanje posameznikove sposobnosti pomnjenja. Ime izhaja iz poimenovanja grške boginje spomina, Mnemosine.

»Mnemotehnike temeljijo na vizualizaciji, zvočni podobnosti besed, ritmu in rimah, bolj zapletene pa na uporabi simbolov, asociacij, ustvarjanju izmišljene logične celote ali združevanju,« razlaga Gorazd Rajnar.

  • Ena od najbolj znanih metod je metoda loci. Uporabljali so jo že grški govorci in pesniki, da so si zapomnili zaporedje elementov v svojih govorih oziroma epih. Uporabna je predvsem pri pomnjenju velike količine podatkov. Najprej si ustvarite palačo spomina, za katero je najboljše, da je resničen kraj, ki ga dobro poznate. V njej si naredite pot, ob poti pa postavite podatke, ki si jih morate zapomniti (shranite v sobe). Ni nujno da si spravite celotne podatke, lahko le simbole, slike, karkoli, kar bo sprožilo vaš spomin.

  • Za pomnenje številnih imen, krajev, besed pomagajo tudi akronimi. Strokovnjak pojasnjuje: »Akronim tumpeccet (lat. naj greši) skriva v sebi začetnice imen devetih grških muz.« Pogosto se jih uporablja pri učenju seznamov, kjer si lahko sami izmislite besedo, da si lažje zapomnite, kaj vse je treba vedeti. Na podoben način delujejo tudi slovnična pravila (npr. Ta SuHi ŠKaFeC PuŠČa za nezveneče nezvočnike – izpustiti je treba samoglasnike, pred vsemi navedenimi soglasniki uporabimo predlog s).

  • Zanimivi mnemotehniki sta tudi sistem major in sistem dominic. Pri prvem vsaki številki od 0 do 9 dodelite soglasnik oziroma zvok različnih črk, ki se jim doda samoglasnik ali h ali j (našteti nimajo asociativne funkcije, zato jih označujemo kot prazne oz. dopolnjevalne znake), skupaj pa tvorijo besede s pomočjo številk. Npr. za število 76 uporabite soglasnika 7 = K in 6 = S. Spomnite se besede, ki vsebuje ti dve črki (ne pozabite, mednju lahko vstavite h, j ali samoglasnike) in jo bo spremljala slika, ki je ne boste hitro pozabil. Predlog: kos (ptič). Sistem dominic pa dodeli vsaki številki eno črko, temelji pa bolj na pomnjenju oseb in z njimi dejanj. Npr. številka 28 pomeni Bill Gates. 2 = B (druga črka abecede), 8 = G (8. črka abecede).
Tehnike za urjenje spomina

Mnemotehnika v praksi

Pri matematiki in fiziki lahko tudi za učenje formul uporabite mnemotehnike. Gorazd Rajnar nam je predstavil nekaj primerov. »Učenje fizikalnih formul oz. drugega Newtonovega zakona, ki pravi da se telo, na katerega deluje sila »F« z maso »m«, giblje s pospeškom »a«, oz. formulski zapis je sledeč, F = m x a, je enostavnejše po mnemotehniki – Fičo = Mali Avto. Pri matematiki in učenju kotnih funkcij je kotna funkcija sinus definirana kot razmerje med kotom nasprotne katete in hipotenuzo. Formulski zapis se glasi sinx = n. k./h. Da bi si študentje lažje zapomnili formulski zapis, se poslužujem mnemotehnike in formulski zapis tolmačim kot Streha (sin) = Na Hiši. Kotna funkcija cosinus je definirana kot razmerje med kotu priležno kateto in hipotenuzo. Formulski zapis se glasi cosx = p. k./h. Da bi si študentje lažje zapomnili formulski zapis, se poslužujemo mnemotehnike in formulski zapis tolmačimo kot Klet (cos) = Pod Hišo.«

Še zadnji nasvet

Vsak študent ima svoj način in kraj učenja, ki se ga nauči na podlagi izkušenj. Mnemotehnike predstavljajo način za lažje in hitrejše pomnjenje, zato tudi so priporočljive. Učite se na podlagi povezovanja znanja, saj si boste na tak način dlje časa zapomnili naučeno snov na fakulteti ali pa pridobljeno znanje na splošno v življenju. Sicer pa je pomembno, da se, ko boste na izpitu, čim bolj umirite, pomagate si lahko z globokim dihanjem. In ko boste premagali prvi izpitni stres, uporabite zgoraj opisane tehnike. Seveda pa ne obstaja tehnika, ki bi vam omogočila, da bi bili na izpitu uspešni, če prej niste vložili dovolj truda in se niste dovolj učili.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ