Prijava na e-nasvete

S faksa v službo

Nasveti za vključitev na trg dela so ključnega pomena za mlade iskalce zaposlitve, ki stopajo s faksa v službo. Delodajalci vse bolj cenijo prenosljive kompetence, ki segajo preko zgolj formalnih izobrazbenih dosežkov.

Kako s faksa v službo

Nekatere od najbolj pogosto zaželenih prenosljivih kompetenc so:


1. Zmožnost učinkovite komunikacije: vključuje aktivno poslušanje, zmožnost jasnega posredovanja informacij, upoštevanje neverbalne komunikacije, predstavitvene veščine kot tudi zmožnost govorne in pisne komunikacije. Zelo iskana veščina je tudi zmožnost razlage tehničnih konceptov laikom.

Maruša Goršak, univ. dipl. ped./andr., karierna in HR svetovalka, Kadis, d.o.o., opozarja, da ni dovolj, da je posameznik komunikativen po naravi (osebnostna lastnost) in je opravil tečaj uspešne komunikacije (znanje) – imeti razvito komunikacijsko kompetenco pomeni znati prilagoditi komunikacijski slog različnim sogovornikom, posvečati pozornost lastni in sogovornikovi neverbalni komunikaciji, vključuje zmožnost aktivnega poslušanja itd.

2. Računalniška in ITK pismenost: nujno je vsaj osnovno znanje dela z MS Office programi, uporabe interneta, vedno bolj pogosto tudi drugih tehnologij, orodij in aplikacij
3. Medosebne kompetence: zmožnost dela v skupini, vzpostavljanja odnosov z drugimi ljudmi, zmožnost reševanja konfliktov.
4. Prilagodljivost in fleksibilnost: zmožnosti prilagajanja spremembam, okoliščinam in ljudem.

Danes je pomembno, da lahko opravljamo različne delovne naloge, na različnih lokacijah in ob različnih urah in dnevih. Zaradi hitrega razvoja tehnologije in nenadnih gospodarskih sprememb je tudi zmožnost hitrega in samostojnega učenja postala ključna.

5. Veščine reševanja problemov (vključujejo tudi analitične in raziskovalne veščine): identifikacija problema, realna in hitra ocena situacije, poiskati, zbirati in ovrednotiti informacije, raziskovanje različnih možnosti, implementacija rešitve in ovrednotenje.
6. Projektno vodenje: iskanje novih priložnosti, organizacijo, načrtovanje in učinkovito implementiranje projektnih rezultatov/ciljev.
7. Organizacijske veščine: uspešno upravljanje s časa, energije in potrebnih virov tako, da so naloge uspešno in pravočasno opravljene, zmožnost samoorganizacije, postavljanja ciljev, izdelave načrta, določanja prednostnih nalog ipd.)
8. Pozitivna usmerjenost/motivacija/energičnost/strast: motivacija in strast do dela.
9. Profesionalnost: odgovorno in korektno (pošteno) opravljanje dela, ne glede na naravo ali zahtevnost naloge oz. lastne preference.
10. Delovna etika: prevzemanje pobude, proaktivno delovanje, zanesljivost, dobro opravljeno delo, točnost.

Suvereno na razgovoru

Radovan Kragelj, univ. dipl. psih., Kragelj & Kragelj, navaja, da je delodajalcem pomembna kandidatova samozavest in prepričljivost v nastopu. »Kandidat, ki zna suvereno predstaviti in argumentirati svoje bistvene prednosti in potenciale, prepričljivo omiliti svoje morebitne pomanjkljivosti, konkretno odgovoriti na konkretna vprašanja  ter jasno opredeliti in utemeljiti, zakaj bi bil za delodajalca najprimernejši, je zmagovalec.« Ob tem še doda, da visoke ocene, magisteriji in priporočila drugih kandidatov potegnejo krajši konec.

S faksa v službo
S faksa v službo

Pazite, da v razgovoru ne navajate le splošnih navedb, pomembno je namreč, da znate izpostaviti nekaj konkretnih primerov za prednosti, ki ste jih ob prijavi navedli. Maruša Goršak svetuje pri opisu teh konkretnih primerov STAR metodo (situation, tasks, action, result), pri kateri najprej na kratko opišite situacijo in kakšna je bila vaša vloga oz. za katere naloge ste bili zadolženi, kaj ste konkretno naredili, za konec pa ne pozabite omeniti še rezultata (npr. primer za samoiniciativnost: Na novem delovnem mestu sem opazila, da dokumentacija ni najbolje organizirana. Večina sodelavcev se je sicer znašla, a pri iskanju posameznih dokumentov so izgubljali čas. Samoiniciativno sem predlagala, da dokumente organiziram po jasnem sistemu. Sistem urejanja dokumentacije sem tudi  zapisala v navodilih za sodelavce. Izkazalo se je, da je nov sistem celotnemu timu prihranil veliko časa).

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ