Prijava na e-nasvete

Pravilna priprava seminarskih nalog

Priprava seminarskih nalog na faksu je ključen del študijskega procesa, ki omogoča študentom razvoj raziskovalnih, analitičnih in pisnih spretnosti. Seminarske naloge ponujajo priložnost študentom, da razširijo svoje znanje o določeni temi, se poglobijo v raziskovanje literature in kritično razmišljajo o obravnavani problematiki. S tem uvajajo študente v akademsko raziskovalno delo ter jih spodbujajo k samostojnemu razmišljanju in ustvarjalnosti

Dobra priprava prihrani čas

Zastavite si vprašanje, kaj profesor hoče od vas in vaših seminarskih nalog ter kako in kje boste ta odgovor dobili. Ko si boste odgovorili, začnite z zbiranjem virov (priporočamo spletne iskalnike knjižnic, veliko literature je v celoti dosegljive preko oddaljenega dostopa). Viri naj bodo znanstveni in strokovni (wikipedia je lahko le pomoč pri iskanju virov).

Iz vsake literature izluščite tisto, kar je bistveno za vas. Če je virov preveč, jih med seboj primerjajte, na tak način boste ugotovili, katere so skupne značilnosti, skupni avtorji, kakšne so kontra teorije in kakšni so trendi. Pred pisanjem morate biti prepričani, da literaturo resnično razumete in ste sposobni kritičnega, objektivnega pogleda nanjo. Že objavljene statistike naj vam bodo izhodišče za nadaljnje delo.

Če boste v svojo seminarsko nalogo vključili tudi anketo, razmislite najprej, kaj želite z njo raziskovati. Vprašanja naj bodo kratka, razumljiva, nesugestivna ter prilagojena anketirancem.

Zgradba seminarskih nalog

1. NASLOVNA STRAN mora vsebovati naziv in naslov fakultete, ime in priimek avtorja, naslov,  predmet, pri katerem se naloga izdeluje,  ime in priimek učitelja oz. mentorja,  kraj in datum izdelave seminarske naloge.

2. NASLOV naj bo povezan z vsebino in naj pritegne pozornost. Mora biti jasen in razumljiv ter ne predolg.

3. KAZALO VSEBINE vsebuje vse naslove poglavij z označenimi stranmi, vključiti pa morate tudi kazalo preglednic, kazalo slik, kazalo prilog.

4. UVOD bralcu predstavi vaše delo, zato mora obsegati kratek povzetek vsebine in zgradbe ter teoretično izhodišče. Odgovoriti morate na vprašanja, zakaj in kako ste preučevali zadevo. V tem delu postavite tudi hipoteze (trditve) in pojasnite, katere metode ste uporabili in zakaj ste se odločili ravno zanje.

Kako postaviti hipotezo? Po navadi so hipoteze določene trditve, ki jih na podlagi svojega mnenja ali prebrane literature sklepate, si upate trditi in jih boste nato z raziskavo potrdili ali zavrgli. Dobra hipoteza temelji na dvomu, vsebovati pa mora dve ali več spremenljivk.

5. JEDRO je glavni del seminarske. Razdelite ga na poglavja. Prvo poglavje naj bo predstavitveno. V njem obrazložite temeljne pojme, ki se bodo pojavljali skozi vašo nalogo. Če je treba, naredite podpoglavja, kot so 1.1, 1.2 itn. Dobro premislite, kakšen podnaslov sodi h glavnemu naslovu. Vseh manjših podnaslovov vam ni treba številčiti. Izogibajte se še nadaljnjemu številčenju (na primer 1.1.1. …), saj ni zaželeno. Pazite, da si posamezni deli besedila ne bodo nasprotovali. Natančno uporabljajte strokovno terminologijo in pišite v slovnično pravilnem jeziku. Ne obračajte stavkov in ne ponavljajte istih misli.

6. ZAKLJUČEK reši izziv. To je del, v katerem potrdite ali zavrnete svoje hipoteze, napisati pa morate tudi predloge za nadaljnje delo, izrazite pa še svoje mnenje na obravnavano temo in izzive, na katere ste naleteli pri pisanju.

7. VIRI IN LITERATURA je navedba vseh virov, ki so uporabljeni. Navesti jih je treba po pravilih fakultete, po abecednem redu priimkov avtorjev.

8. PRILOGE vsebujejo zemljevide, skice, tabele, fotografije, članke, besedila, anketo …

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ