Prijava na e-nasvete

Mirovanje in prenehanje štipendijskega razmerja

V vsebini bomo raziskali podrobnosti mirovanja in prenehanja štipendijskega razmerja ter pomembne vidike, ki jih morajo štipendisti razumeti. Mirovanje štipendijskega razmerja predstavlja obdobje, ko štipendija štipendistu ni izplačana. Prenehanje štipendijskega razmerja pa lahko vodi v vračilo štipendije.

Mirovanje štipendijskega razmerja

V času mirovanja štipendijskega razmerja se štipendija ne izplačuje. Mirovanje lahko nastopi v naslednjih primerih (določa jih 95. člen ZŠtip-1).

Štipendijsko razmerje miruje, če:

• po zaključku šolskega ali študijskega leta, v katerem je štipendist prejemal štipendijo, ne napreduje v višji letnik, razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,

• štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ali štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto,

• štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje drugih, v tem zakonu urejenih štipendij, v roku, kot ga določa javni razpis ali pogodba o štipendiranju,

• dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, presega cenzus za dodelitev štipendije,

• štipendist, ki prejema Zoisovo štipendijo, ni izpolnil pogojev iz 23. člena tega zakona, razen če pogojev ni izpolnil zaradi opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona.

Prenehanje štipendijskega razmerja

Razloge za prenehanje štipendijskega razmerja preverite v 97. členu ZŠtip-1. V primeru prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, razen če ga ni zaključil iz opravičljivih razlogov (prvi odstavek 87. člena ZŠtip-1).

Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist:

• ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu,

• pridobi drugo štipendijo v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena tega zakona,

• prekine izobraževanje, se izpiše ali ne zaključi izobraževanja, za katerega je prejemal štipendijo,

• spremeni izobraževalni program in na novem izobraževalnem programu ni upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije v skladu s tretjim odstavkom 93. člena tega zakona,

• štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,

• po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije,

• ne dokonča izobraževalnega programa v roku iz druge alineje 92. člena tega zakona,

• odpove štipendijsko razmerje, ter

• v drugih primerih, določenih s tem zakonom.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ