Prijava na e-nasvete

Tutorji so vaš prvi naslov

Tutorji so razdeljeni glede na študijski program, smer in tudi predmete. Obstajajo različne oblike tutorstva na posameznih fakultetah, od uvajalnega, predmetnega, za tuje študente, za študente s posebnimi potrebami. Tutorje boste na fakultetah spoznali že na informativnih dnevih. Prva srečanja so organizirana v obdobju uvodnih predavanj. Nadaljnja so lahko skupinska formalna in neformalna ter tudi individualna.

TUTORSTVO NA RAZLIČNIH FAKULTETAH

Programi tutorjev se med fakultetami razlikujejo, zbrali smo nekaj različnih fakultet in povprašali tutorje o njihovem delu.

UNIVERZA V LJUBLJANI:

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: Klara Klemenčič

»Imamo dve obliki tutorstva profesorsko ter študentsko. Študenti se lahko preizkusijo v štirih različnih vlogah tutorstva. Ekipa je sestavljena iz uvajalnih, nadaljevalnih tutorjev ter iz tutorjev za tuje in Erasmus študente. Tutorji so določeni za vsako smer posebej. Enako velja za profesorsko tutorstvo – vsak letnik dobi svojega učitelja tutorja. Bruce ekipa tutorjev sprejme že na prvem študijskem dnevu skupaj s Študentskim svetom na Sprejemu brucev. Vsak tutor se svojim tutorandom predstavi vsaj en teden pred začetkom študijskega leta preko elektronske pošte oziroma socialnih omrežij in jim v pisni obliki predstavi študij in poda ključne informacije. Sledijo še skupni sestanki pred vsakim začetkom semestra, da jim bolje predstavijo predmetnik in študijske obveznosti. Nekateri tutorji pripravijo tudi neformalne oblike srečanja. Ko sem bila brucka so bile najbolj uporabne informacije zame glede izpitnega obdobja – kot novopečeni študenti nimamo veliko izkušenj in pravega pogleda na izpitno obdobje. Predvsem je bil koristen nasvet, da si naj izpite sistematično razporedimo v izpitnem obdobju. Tutor sem, ker me veseli delo s študenti in rada pomagam pri problematikah in vprašanjih, ki se pojavijo tekom študija.«

Pravna fakulteta, Matej Igličar

»Imamo 3 oblike tutorstva: uvajalno tutorstvo namenjeno splošnejši predstavitvi študijskega procesa na fakulteti in podajanju osnovnih napotkov za študij v prvem letniku; predmetna tutorstva, ki so organizirana za posamezen predmet, so namenjena utrjevanju in dodatni razlagi študijske materije; tutorstva za študente s posebnimi potrebami, športnike in tuje študente za študente, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo dodatno pomoč. Prvo srečanje tutorjev z bruci je namenjeno predstavitvi načina dela in tutorjev ter vprašanjem, ki jih imajo bruci glede predmeta in samega tutorstva. V nadaljevanju se že začne z obravnavanjem prvega sklopa snovi. Nadaljnja srečanja pri predmetnih tutorstvih potekajo v formalni skupinski obliki. Tutorji predhodno objavijo kdaj in kje bo tutorstvo potekalo, katero snov se bo obravnavala ter morebitno gradivo, ki so ga pripravili za študente. Kljub pretežnemu »ex cathedra« slogu tutorstev je poudarek na odprtosti in sproščenosti, študentje se tako s snovjo spoznavajo v prijetnejšem okolju. Tutorji na Pravni fakulteti združujejo odlično znanje s prijaznim in odprtim nastopom. Na prvih tutorstvih sem prejel sila uporabne informacije glede načina dela pri predmetu, različnih metod študija in priprave na izpit. Tutorji posredujejo na podlagi lastnih izkušenj pridobljene informacije, ki sicer morda študentom niso dostopne. Tutor sem postal, ker sem imel željo po novih izkušnjah in utrjevanju znanja. Privlačila me je tudi medgeneracijska študentska solidarnost, ki krepi in bliža skupnost študentov.«

Filozofska fakulteta, Haris Ljubijankić

»Imamo tri veje tutorstva, uvajalno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente s posebnim statusom (za študente s posebnimi potrebami ter študente s statusom športnika, kulturnika, starša). Na fakulteti je 21 oddelkov, znotraj katerih je 122 študijskih programov. Prizadevamo si, da bi na vsaki študijski smeri imeli vsaj enega uvajalnega tutorja. Tutor je dodeljen po določeni smeri študija, pri čemer imajo dvopredmetni študentje dva tutorja. Tuji študentje ali študenti s posebnim statusom imajo lahko poleg uvajalnega tutorja še tutorja za tuje študente ali tutorja za študente s posebnim statusom. Tutorji so le študentje višjih letnikov, imamo pa tudi učitelje tutorje znotraj vsakega oddelka. Nekaj dni pred začetkom študijskega leta tutorji brucem napišejo uvodno e-sporočilo, kjer se jim predstavijo in podajo prve informacije (ura in predavalnica sprejema brucev, informacije  glede urnikov, urejanja študentskih bonov, vozovnic). Prvi stik z bruci po oddelkih sledi po sprejemu na fakulteti, ko jim razkažemo prostore fakultete. Nadaljnja srečanja so neformalna, skupinska ali individualna. Uporabne informacije, ki sem jih prejel od svojega tutorja, so bile, kako se uspešno pripraviti na določen izpit, kje dobiti specifično literaturo, če ni na voljo v oddelčni knjižnici, in kako rešiti prekrivanje urnikov, saj je to ena izmed večnih težav dvopredmetnih študentov. Tutor sem postal, ker prehod ni enostaven in potrebuješ nekoga, na kogar se lahko obrneš. Drugi razlog je odličen tutorski sistem na naši fakulteti (tutor je lahko vsak študent, ki je končal prvi letnik dodiplomskega študija; imamo brezplačno usposabljanje za bodoče tutorje; ponujamo možnost uveljavljanja zunanjega izbirnega predmeta Študentsko tutorstvo; vsak oddelek ima svojo tutorsko ekipo; na koncu študijskega leta tutorjem podelimo potrdila o opravljanju funkcije tutor).«

Pedagoška fakulteta, Katarina Novak

»Imamo tutorje za vsako smer in letnik posebej. Bruci imajo za tutorje eno leto starejše študente. Poleg tega imamo tudi tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente, ki se odpravljajo na Erasmus izmenjavo. Prvo srečanje je navadno skupinsko, da se tutorji predstavijo. Nato je največ komunikacije preko Facebooka, pred vsakim izpitnim obdobjem pa je navadno skupinsko srečanje, ki je neformalno. Tutorji dobimo najpogosteje vprašanja, kot sta: »Kdaj se lahko prijavim na izpite in do kdaj se lahko odjavim?« ter »Koliko izpitnih rokov je v študijskem letu oz. kolikokrat lahko opravljam posamezen izpit?« Moje izkušnje kot tutorandka so zelo dobre, kot brucka sem imela kar tri tutorke. Tako sem lahko dobila več informacij in več pogledov na določeno situacijo. Sama sem postala tutorka, ker rada pomagam. Vedela sem, kako se bruci počutijo v prvem letniku, zato sem želela predati naprej svoje izkušnje. Ni mi žal za odločitev, saj sem prek tutorstva spoznala veliko novih ljudi, ki jih drugače ne bi.«

Biotehniška fakulteta, Vid Savnik

»V zadnjih dveh letih delamo na prenovi tutorskega sistem na celi fakulteti. Poteka več oblik tutorstva: učiteljsko tutorstvo, vsak letnik dobi svojega učitelja mentorja; uvajalno tutorstvo, ki je namenjeno predvsem študentom 1. letnika; tutorstvo za tuje študente in Erasmus+ študente in tutorstvo za študente s posebnimi potrebami. S tutorji se bruci na hitro srečajo že prvi dan na Pozdravu brucem, kjer se predstavimo in jim razkažemo fakulteto. Prvi sestanek s tutorji je navadno v prvem ali drugem tednu oktobra in je skupinsko srečanje. V neformalnem okolju jim podamo nasvete glede začetka študija, o pripravi na izpite in glede študijske literature ter odgovorimo na vprašanja. Kasneje organiziramo tudi delavnice, vedno smo jim na voljo tudi individualno preko spletnih omrežji. Izdajamo mesečnik z relevantnimi informacijami. Lahko podamo nasvet: fakulteta je novo okolje, ki je precej drugačno od gimnazije in se tudi način učenja in izdelave zapiskov lahko precej razlikuje od tega, ki ste ga vajeni. Poskusite več metod, ni nujno, da to kar najbolj sede vašemu sošolcu, ustreza tudi vam. Ko sem začel s faksom 4 leta nazaj, sploh nisem vedel, da poleg mentorja letnika obstajajo tudi tutorji. Vendar se v zadnjih letih močno dela na tem področju, organizira več srečanj in poteka več komunikacije, tako da lahko rečem, da se rezultati našega dela kažejo. Za tutorstvo sem se odločil, ker sem želel mlajšim generacijam olajšati prehod na študij in ker sem že sodeloval s Študentsko organizacijo in svetom, sem lahko svojo razgledanost uporabil še za nekaj dobrega.«

UNIVERZA V MARIBORU:

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Darin Lah

»Tutorji so dodeljeni glede na določeno študijsko smer. Torej vsi, ki so npr. tutorji fizike, bodo delovali znotraj oddelka za fiziko in pomagali pri fizikalnih predmetih vseh študijskih smeri. Sodelujemo s študentskim svetom in skupaj organiziramo dogodke, srečanja, predavanja. Bodočim študentom se predstavimo že na informativnih dnevih formalno, nato organiziramo neformalno srečanje brez profesorjev. Predstavimo se tudi na pozdravu brucev na bolj formalen način. Kasneje (novembra) v vsakem posameznem študijskem programu organiziramo spoznavne večere, katerih se udeležijo vsi študenti in profesorji, na njih se bruci pomerijo v izzivih, ki jih organizirajo drugi študenti. Sledi še neformalno druženje, kjer se z bruci bolje spoznamo na osebni ravni. Nadaljnja srečanja potekajo po dogovoru. Če študent potrebuje pomoč, smo jim vedno na voljo in se dogovorimo za tutorske ure. Bruci nas najpogosteje vprašajo po starih kolokvijih in zapiskih. Naredili smo skupino v MS Teams, kamor smo naložili stare kolokvije in zapiske. Sprašujejo tudi, kako postanejo člani študentskega sveta ali tutor. Za ŠS potekajo volitve, tako da vložiš kandidaturo in moraš biti izvoljen. Tutor postaneš, da oddaš kandidaturo, vendar najhitreje v drugem letniku. Moja izkušnja o tutorstvu sega v prvi letnik, imeli smo stike s tutorji, nekajkrat smo se skupaj učili za kolokvije in reševali naloge. Večinoma smo imeli skupinske tutorske ure. Odločil sem se, da postanem tutor, ker sem bil dober študent z dobrim povprečjem in sem se želel vključiti v več študentskih dejavnosti in pomagati novim študentom.«

Fakulteta za zdravstvene vede, Gregor Romih

»Izvaja se vstopno, vsebinsko, izstopno in individualno tutorstvo. Prvo srečanje študentov s tutorji poteka na skupinskem uvajalnem dnevu za bruce, kjer se tutorji predstavimo novi generaciji študentov in jim podamo vse potrebne informacije za študij zdravstvene nege in kontakte tutorjev. Razdeljeni smo glede na študijski program in predmete, seznam s kontakti je objavljen na spletni strani fakultete. Praksa je pokazala, da se študenti raje poslužujejo individualnega tutorstva. Tutorji smo dostopni študentov preko socialnih omrežij, elektronskih naslovov, MS Teams itd. Najpogostejša vprašanja se nanašajo na literaturo za študij, kako izgledajo izpiti, predmetno-specifične teme, ki potrebujejo dodatno razlago, svetovanje glede kliničnih vaj in organizacije le-te. Da postanem tutor, sem se odločil, ker na podlagi lastnih izkušenj vem, kako je biti zmeden bruc, imeti polno glavo informacij glede študija, kliničnih vaj, nepoznavanje visokošolskega sistema, povečan je obseg literature za študij, ne vedo kako potekajo izpiti, kaj potrebujejo za klinične vaje, kako potekajo vpisi v višje letnike. Vse te informacije so pomembne za študente prvih letnikov, saj pomembno olajšajo študij in organizacijski vidik življenja na fakulteti.«

Pedagoška fakulteta, Kristjan Veber

»Tutorstvo je urejeno tako, da ima vsaka smer svojega tutorja, po navadi ekipo treh tutorjev, ki skrbijo, da se študentje dobro počutijo na naši fakulteti in jim pomagajo pri prestopu iz srednje šole na faks. Veseli nas tudi dejstvo, da tutorji na nek način obstanejo zraven svojih varovancev, kar do konca šolanja, kar pomeni, da je sistem dobro vzpostavljen. Po navadi nas spoznajo v predavalnici na uvodnih srečanjih, kjer se predstavijo in navežejo stike s predstavnikom 1. letnika. Večina nadaljnjih srečanj je neformalnih, se pravi ob kakšni kavi, lahko tudi preko spleta, kjer so bili naši tutorji študentom dostopni skozi celoten dan. Eno izmed najpogostejših vprašanj je, ali je faks težak. Moj odgovor je, da ne, če delaš tisto, kar te res veseli in če delaš učno snov tako, kot ti želiš. Se pravi, če ti ne leži sprotno učenje, ga ne prakticiraj. Če veš, da si dan pred izpitom lažje učiš, se uči dan pred izpitom. Lažje ti bo, če boš ubral sistem, ki tebi bolj odgovarja. Sam sem tutor postal že na polovici svojega 1. letnika. Program tutorstvo sem že vodil na srednji šoli, tako da so mi izkušnje pomagale pri sooblikovanju programa na fakulteti. V 1. letniku sem imel super tutorke, ki so nam bile vedno na voljo. Zato vsako leto spodbujam naše študente, da se odločijo za program tutorstvo, ker s tem pridobiš ogromno kompetenc, hkrati pa pomagaš vsem, ki potrebujejo pomoč. Večkrat rečem prijetno s koristnim – druženje in hkrati pomoč.«

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Nejc Fir

»Imamo trdno uveljavljen sistem tutorstva 11 študentov tutorjev, ki je usmerjen predvsem k pomoči brucem. Vsak študent tutor ima dodeljeno svojo skupino brucev. Dodelitev skupine je naključna, saj študijski progam v 1. letniku vključuje splošne ekonomske predmete. Trudimo se poskrbeti za čim večjo pokritost tutorjev glede na študijske usmeritve, saj lahko na ta način nudimo primerno študijsko podporo tudi v višjih letnikih. Vsak študent tutor ima enkrat tedensko tutorsko uro, ki poteka v tutorskih prostorih v avli fakultete, vendar so tutorji na voljo za vprašanja tudi izven tega termina. Ob koncu semestra oz. pred začetkom izpitnega obdobja izvajamo tutorske priprave na izpite, da omogočimo boljšo pripravljenost študentov za opravljanje izpitov. Prvo večje formalno srečanje študentov tutorjev z bruci poteka na uvodnih dnevih. Nato študentje tutorji v prvih dveh tednih obiščejo svoje skupine brucev v predavalnicah, kjer se jim predstavijo in posredujejo svoje kontaktne podatke. Ključno vprašanje študentov se navezuje na izbiro študijske usmeritve, saj je študij bistveno lažji, če študenta študijski predmeti in snovi zanimajo. Ker se študentje v 1. letniku seznanijo z osnovnimi tematikami posamezne ekonomske in poslovne vede/discipline, je lahko brucu pri izbiri študijske usmeritve v pomoč snov posameznega predmeta. Pri tem je izrednega pomena zagnanost študenta, da izčrpa čim več študijskih vsebin. Tutor, ki je skrbel za mojo skupino, nam je predstavljal odlično podporo in naslov za vsa vprašanja. Pogosto nas je kontaktiral in se pozanimal o morebitnih težavah ter nas obveščal o dogodkih na fakulteti. Najkoristnejše so se mi zdele informacije glede poteka študija (uporaba spletne učilnice, sistema AIPS, pravila glede prijav in odjav na izpite, pogoji napredovanja, pristopi do profesorjev v času pogovornih ur, posamezni nasveti glede priprave na kolokvije in izpite). Delo študenta tutorja mi predstavlja poslanstvo in mi ga je v čast opravljati.«

UNIVERZA NA PRIMORSKEM:

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Cita Jenko

»Vsaka študijska smer ima svoje študente tutorje, ki so razpisani na spletni strani in na Facebook-u. Prvo srečanje poteka na uvodnem predavanju z dekanom. Na koncu predavanja se tutorji tudi predstavijo. Pogosto smo se v prvem mesecu dobili z bruci v Galebu (študijski prostor) in predstavili program, profesorje, primeren način učenja za posamezne predmete ter bili na voljo za vprašanja. Nadaljnja srečanja so neformalne oblike. Najpogosteje dobimo vprašanja, kot so: »Kje v Kopru se lahko učim, če v stanovanju nimam miru?« Zelo priročen je prostor Galeb, ki se nahaja zraven FAMNIT-a. Na voljo so knjižnice, ki se zaprejo nekoliko hitreje. »A se mi splača printat zapiske?« Printanje zapiskov je odvisno od posameznika. Sama imam rada sprintane prosojnice, ki jih profesorji pogosto predhodno objavijo v e-učilnici, da potem na predavanju lažje sledim in si zapisujem na liste. Nekateri drugi sošolci si sposodijo kopije od študentov višjih letnikov (lahko vprašaš tudi tutorje), ali si “vse zapomnijo”. Pogosto so prosojnice dovolj za osnovno znanje pri predmetih. »Katere restavracije so na bone v Kopru?« Se sicer spreminjajo iz leta v leto. Obstaja mobilna aplikacija, kjer lahko preveriš, katere restavracije so na bone v tvoji okolici. Ko sem sama iskala tutorja, sem kontaktirala tutorko in odšli sva na kavo. Povedala mi je, kje iskati literaturo za posamezni predmet, kateri profesorji so bolj strogi, na kaj je treba biti pri posameznemu predmetu pozoren. Pogosto smo se za učenje nerazumljive snovi dobili kar sošolci sami,. Le redko smo za razlago prosili starejše tutorje. Za delo tutorja sem se odločila, ker sem bila sama prestrašena in zmedena v prvem letniku in sem potrebovala nekoga, da mi malo razloži, kako vse skupaj deluje.«

Fakulteta za vede o zdravju, Lucija Brezočnik

»Tutorsko dejavnost delimo na učiteljsko tutorstvo, kjer so v glavni vlogi tutorji učitelji in na študentsko tutorstvo, kjer študenti višjih letnikov nudimo pomoč študentom nižjih letnikov, predvsem študentom prvih letnikov. Tutorji študenti smo razdeljeni po programih (skupina tutorjev za zdravstveno nego, skupina za program dietetike, skupina za aplikativno kineziologijo in skupina za fizioterapijo). Prvo srečanje tutorjev z bruci je na prvi študijski dan, kjer se vsaka skupina tutorjev predstavi brucem po programih, predstavimo kaj ponujamo ter kje nas lahko najdejo/kontaktirajo, če bodo imeli kakšna vprašanja. Veliko se jih na nas obrne že kar prvi dan v avli fakultete, kjer smo tudi na voljo za vprašanja, v zvezi s študentsko prehrano, avtobusnimi voznimi redi in ostalimi obštudijskimi dejavnostmi. Tutorje sem sama spoznala že na informativnih dnevih, preden sem se vpisala na fakulteto, kjer so bili na voljo za vsa dodatna vprašanja v zvezi s študijem in drugimi dejavnostmi. Že takrat mi je bilo všeč, da so bili tako odprti in prijazni ter pomagali po svojih najboljših močeh. Zato sem se tudi jaz v 2. letniku opogumila in oddala prijavo in postala tutorka. Všeč mi je in me izpopolnjuje, da lahko študentom nudim ustrezno podporo ob študiju ter tutorantom svetujem pri iskanju ustrezne pomoči, kako si pomagati sam in postati še bolj samostojen in odgovoren.«

Pedagoška fakulteta, Matic Ahčin

»Imamo uvajalno tutorstvo, študenti višjih letnikov pomagajo študentom nižjih letnikov pri vključevanju in prehodu na fakulteto. Tutorji študenti so imenovani enkrat na leto, kontakti so objavljeni na spletni strani fakultete. Študent, ki želi podporo tutorja, lahko tako stopi sam v stik z njim. Včasih se študent obrne na tutorja učitelja, ki ga nato usmeri k tutorju študentu oz. ga z njim poveže. Študentje tutorji niso dodeljeni glede na smer študija, je pa res, da študent tutor, ki študira na določenem študijskem programu, tega tudi najbolje pozna. Pomaga tudi  študentom drugih študijskih smeri, če se ti obrnejo nanj po pomoč ali nasvet. Imamo tudi strokovno tutorstvo, ki je namenjeno predvsem študentom s posebnimi potrebami in študentom tujcem. Strokovno tutorstvo opravljajo skupaj učitelji tutorji in študenti tutorji. Prvo srečanje z bruci izpeljemo za vsako smer študija posebej. Bruce seznanimo z vlogo tutorja, podamo jim kontakte ter odgovorimo na njihova morebitna vprašanja. Vsa nadaljnja srečanja potekajo v individualni obliki in večinoma neformalno. Posredovanje zapiskov ni naloga tutorjev, z veseljem tutor poda nasvete v zvezi z izvedbo predmeta, ki temeljijo na njegovi osebni izkušnji in literaturo, ki  bo študentu pri predmetu v pomoč. Tutor, ki je imel izkušnje z izpitom pri določenem profesorju, lahko poda več informacij o zahtevnosti izpita, njegovem poteku, kako se nanj pripraviti. Za vlogo tutorja sem se odločil, ker sem želel postati aktiven člen fakultete, se preizkusiti v nečem novem ter zato, ker z veseljem pomagam ostalim študentom.«

Fakulteta za management, Daša Zvonar

»S pomočjo tutorskega sistema, študentom svetujemo in jih usmerjamo od vpisa do zaključka študija. Spodbujamo vključevanje študentov v fakultetno dogajanje in okolje ter tako vzpostavljamo in krepimo stike med študenti, učitelji in ostalimi zaposlenimi. Tutorstvo je organizirano v dveh oblikah: študentsko in učiteljsko tutorstvo. Tutorji učitelji so razdeljeni po katedrah, študenti, ki imajo vprašanje iz določene smeri se obrnejo na tutorja iz te katedre. Ravno tako pa ima vsak letnik študentov svojega tutorja učitelja. Enako kot tutorji učitelji so tudi tutorji študenti razdeljeni po študijskih smereh in letnikih. Torej vsaka skupina študentov ima določenega tutorja učitelja in tutorja študenta, na katerega se vedno lahko obrnejo po pomoč. Imamo tudi tutorje učitelje za študente s posebnimi potrebami – študent, ki ima status študenta s posebnimi potrebami, ima svojega tutorja učitelja, ki mu je dodeljen za ves čas študija. Prvi dan študijskega leta imamo organizirane uvodne dneve, na katerih se tutorji (učitelji in študenti) predstavijo študentom. V prvem tednu oktobra nato sledijo srečanja tutorjev s študenti v predavalnicah, ki se nato vrstijo mesečno oz. po dogovoru. Srečanja so v večini primerov skupinska, v kolikor študent želi individualno srečanje s tutorjem, mu je to omogočeno. Komunikacija med tutorji in študenti poteka prek e-pošte, po dogovoru se oblikujejo skupine na družabnih omrežjih. Študentje postanejo tutorji, ker se zavedajo, kako pomembna je pomoč nekoga, ki že pozna fakulteto in ima izkušnje s študijem nekomu, ki je na fakulteti na novo in se morda še ne znajde v novem okolju, sistemu. Tutorji študentje so študentje, ki radi pomagajo, so empatični in se zavedajo, da so si ljudje različni in se različno odzovejo na nove situacije. Vsak nov začetek je lahko za nekoga bolj stresen, kot za drugega. Ravno zato smo tukaj mi, tutorji.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ

WordPress Ads