Prijava na e-nasvete

Študijsko ocenjevanje

Študijsko ocenjevanje je ključni del akademskega procesa, ki omogoča študentom, da pokažejo svoje znanje in razumevanje snovi, pridobljenih med študijskim obdobjem.

Ocenjevanje s kolokviji

Kolokviji so pisni ali ustni oziroma pisni in ustni. Z njimi se preverja znanje iz predmetov polovice ali celotnega semestra. Lahko tudi določenega zaokroženega dela predmeta, če je preverjanje potrebno zaradi uspešnega obvladovanja poznejših drugih delov istega predmeta.

Prijava na izpite

Pravila prijave za delno opravljanje izpitov oz. za opravljanje sprotnih obveznosti so v pristojnosti vsake posamezne univerze oz. fakultete. Pri predmetih, pri katerih so predvideni kolokviji (delni izpiti), se študenti po navadi obvezno prijavite na prvi delni izpit (ne velja za UM). Kdo izmed študentov lahko potem opravlja nadaljnji delni izpit, določi profesor, zato nadaljnje prijave z vaše strani niso več potrebne. Na nekaterih fakultetah se na kolokvije sploh ni treba prijavljati. Ker se namreč lahko ti dogovorijo kar ustno med študenti in profesorjem. Opravljena oba ali več delnih izpitov (odvisno od fakultete) se potem štejejo kot opravljen izpit. Pravila opravljanja boste našli v učnem načrtu določenega predmeta/učne enote.

Pritožba in izboljševanje izpitne ocene

Če se boste odločili za izboljševanje izpitne ocene, je po navadi treba izpolniti poseben obrazec. Oceno pa lahko zvišujete na naslednjih izpitnih rokih. Od pravilnika vaše fakultete je odvisno, ali se upošteva boljša ocena.

V primeru, da menite, da ste bili krivično ocenjeni, imate možnost, da podate ugovor na oceno.

  • UL: Študent ima v roku 7 dni od objave rezultata izpita pravico vpogleda v svoj pisni izdelek. Iz njega mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja. Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen ali da je bil izpit izveden na način, ki ni v skladu s študijskim redom univerze, lahko 1. naslednji dan po koncu ustnega izpita ali 3 delovne dni po datumu, določenem za vpogled pisnega izpita, pri dekanu vloži zahtevo za ponovno ocenjevanje pisnega izpita ali zahtevo, da se ga dodatno izpraša. Dekan 1. delovni dan po prejemu zahteve imenuje tričlansko komisijo. Zoper oceno komisije ni pritožbe.
  • UM: Študent mora vložiti pisni ugovor z obrazložitvijo. To mora vložiti v roku 8 dni od dneva, ko je bila negativna ali pozitivna ocena objavljena. Dekan članice univerze v roku 3 delovnih dni po prejemu ugovora zoper oceno imenuje komisijo. Komisija v roku 3 delovnih dni preveri ustreznost ocene. Ocena komisije je dokončna.
  • UP: V roku 3 delovnih dni po objavi rezultata ustnega izpita oziroma vpogledu v ocenjeni pisni izdelek. O ugovoru odloči dekan članice univerze, s sklepom, na podlagi predloga komisije. Zoper sklep dekana se lahko študent v 8 dneh pritoži na senat članice univerze. Odločitev senata članice univerze je dokončna.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ