Prijava na e-nasvete

Študijske obveznosti in pravila univerz

Študijske obveznosti

Študenti in študijske obveznosti v času študija:

 • obiskujete predavanja, vaje, seminarje in druge oblike izobraževalnega, raziskovalnega ali umetniškega dela;
 • opravljate izpite, kolokvije (delni izpiti) ter druge študijske obveznosti, predvidene s študijskim programom. (S čimer si pridobivate ocene in zbirate kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS). ECTS so pogoj za napredovanje v višji letnik ter dokončanje študija.);
 • izdelate zaključno delo (Nekateri študijski programi od študentov ne zahtevajo zaključnega dela. Kar pomeni, da lahko študij zaključite brez diplome oziroma z zadnjim izpitom.);
 • upoštevate statut in druge predpise svoje univerze ter
 • ravnate v skladu z navodili fakultete in profesorjev, varujete ugled univerze, fakultete in ne nazadnje, vseh študentov.

Študijska pravila za opravljanje preverjanja znanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje z zaključnim preverjanjem na izpitih. In s sprotnim preverjanjem znanja ves čas trajanja študijskega procesa. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so npr. izpiti, skupinski izpiti iz več učnih enot, kolokviji, ocenjevanje seminarskih nalog in del, testi. In druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, določene z učnimi načrti posameznih predmetov/učnih enot.

Za opravljanje izpitov imate na razpolago 3 izpitna obdobja: zimsko (januar-februar), spomladansko/poletno (junij-julij) in jesensko (avgust-september) izpitno obdobje. Vsako izpitno obdobje je definirano s študijskim koledarjem vaše univerze. Za vsak predmet morajo biti razpisani najmanj trije oz. v določenih primerih štirje roki v študijskem letu (skupno število rokov se razlikuje od fakultete do fakultete). Opravljate jih lahko v rednih in izrednih rokih. Slednji so posebej razpisani, po navadi za študente izrednega študija, lahko tudi iz drugih razlogov, navedenih v študijskih redih univerz in fakultet. Na izpit se morate prijaviti na način, kot je določeno s pravili univerze ali fakultete. Koliko dni prej se morate prijaviti, preverite v pravilih svoje fakultete (nekje od 8 pa do 3 dni). Odjaviti se morate najpogosteje najkasneje 3 dni pred rokom:

Kako prijava-odjava velja po posameznih univerzah:

 • UL: šteje se, da je izpitni rok študent izkoristil, če je brez opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu na dan, ki je bil zanj določen. Če se od izpita pravočasno ne odjavite ali se ga ne udeležite, se upošteva, kot da ste izpit opravljali neuspešno (razen v primerih višjih sil);
 • UM: odjava najkasneje 2 dni pred izpitom. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če se od izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku. Saj se šteje, da študent s tem ni izkoristil pristopa k izpitu, in se ga kaznuje, kot je navedeno zgoraj;
 • UP: odjava 3 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Če se študent ne odjavi od izpita in brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu, se sme prijaviti na izpit in ga opravljati šele po preteku tridesetih (30) dni od datuma izpitnega roka, h kateremu ni pristopil. Če se študent ne odjavi od izpita in k njemu ne pristopi, pa to ne vpliva na število šestih možnih opravljanj izpita pri istem predmetu.

Vsak izpit lahko brezplačno opravljate trikrat v rednem ali izrednem roku, nadaljnji pristopi so plačljivi. Vsak izpit lahko v času študija opravljate največ:

 • UL: štirikrat na študijskih programih prve in druge stopnje. (Na podlagi obrazložene prošnje lahko pristojni organ fakultete oziroma akademije študentu prve oziroma druge stopnje izjemoma dovoli peto opravljanje izpita.),
 • UM: šestkrat,  
 • UP: šestkrat.

Če vam tudi v zadnjem poskusu ne uspe, ne morete dokončati študija na tem študijskem programu.

Če letnik ponavljate, se število opravljanja določenega izpita šteje od začetka (ne velja za UM), pri prekinitvi študija se število šteje naprej. Vse informacije o prijavah in odjavah na tekoče izpitne roke dobite v referatu vaše fakultete.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ