Prijava na e-nasvete

Študentski status: pravice & obveznosti

Študentski status velja od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta in vam omogoča uveljavljanje številnih ugodnosti, kot so zdravstveno varstvo, subvencionirana prehrana in prevozi, štipendiranje ter številne druge. Kot študenti prvega letnika se soočate z različnimi pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz vašega študentskega statusa. Razumevanje teh pravic je ključno za uspešno navigacijo skozi vašo študijsko pot.

Brúc -a m, or. ed. brúcem; rod. mn. brúcev, daj. mn. brúcom (ȗ) žarg. slušatelj prvega letnika na univerzi.

Ker ste postali študenti prvega letnika, morate poznati svoje pravice in dolžnosti, statut univerze in posamezne pravilnike na svoji fakulteti.

Študentski status

Študentski status velja od 1. 10. do 30. 9. naslednjega leta. Status študenta pridobite z vpisom v dodiplomski ali podiplomski študijski program, na podlagi razpisa za vpis. Status izkazujete s študentsko izkaznico ali s potrdilom o vpisu (predvsem na začetku 1. letnika, ko študentske izkaznice še niso izdelane), v kombinaciji z osebnim dokumentom.

S statusom lahko uveljavljate pravico do:

 • zdravstvenega varstva (zdravstveno zavarovanje, po navadi prek staršev)
 • subvencionirane prehrane
 • subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi
 • štipendiranja
 • družinske pokojnine
 • opravljanja občasnih in začasnih del v okviru pooblaščenih organizacij (študentski servisi),
 • možnosti bivanja v študentskih domovih ipd., če niste v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje.

Kot študent imate možnost, da enkrat v času študija ponavljate letnik ALI se prepišete na drug študijski program ali smer. Če boste izkoristili katero od teh možnosti, ne morete več izkoristiti »absolventskega staža« (dodatno leto statusa) po koncu zadnjega letnika. Razen če ste študent enovitega magistrskega študijskega programa.

 Pogoji za ponavljanje letnika so odvisni od pravil vašega študijskega programa.

Študentke matere in študenti očetje

 • Študentke matere in študenti očetje, ki v času študija dobijo otroka, imajo pravico do podaljšanja statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.

Disciplinska odgovornost študentov

Disciplinsko odgovornost študentov na vseh univerzah ureja pravilnik posamezne univerze. Študent lahko izgubi status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti ali krši študijske obveznosti (npr. goljufanje na izpitu, plagiatorstvo ipd.).

Za kršenje mu je lahko izrečen eden od disciplinskih ukrepov:

 • opomin,
 • ukor,
 • prepoved opravljanja študijskih obveznosti,
 • začasna ali trajna izključitev, kar je odvisno od stopnje kršitve.

Študijsko leto 2023/2024

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) v 41. členu določa, da imajo ne glede na 70. člen ZViS v študijskem letu 2023/2024 pravico do podaljšanja statusa študenta tudi študenti, ki so bili prizadeti zaradi poplav in plazov ali so aktivno sodelovali pri odpravljanju posledic teh poplav in plazov in zaradi tega v študijskem letu 2022/2023 niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Podaljšanje statusa študenta na podlagi tega interventnega zakona se omogoči le tistim, ki jih je naravna nesreča dejansko prizadela in jim povzročila težave, zaradi katerih niso mogli opraviti svojih obveznosti, za katere se upravičeno domneva, da bi jih sicer opravili. S samim dejstvom nevihte, poplave itd. na določenem območju ni nujno prišlo do vpliva naravne nesreče na študenta na način, da je nastali dogodek avtomatično vplival na (ne)zmožnost opravljanja študijskih obveznosti. Podaljšanje statusa študenta po 41. členu ZIUOPZP ne vpliva na pravico do ponavljanja letnika ali spremembo študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu po 66. členu ZViS kot tudi ne na pravico do vpisa dodatnega leta po 70. členu ZViS in tudi ne na možnost koriščenja podaljšanja statusa študenta v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 70. člena ZViS. O podaljšanju statusa odloča pristojni organ (komisija) fakultete oziroma akademije.


Študentski status

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ