• Upravičenost do višje državne štipendije. Le-ta se vam, v primeru, da spadate v kategorijo študentov s posebnimi potrebami, zaradi višje funkcionalne prizadetost zviša za 47 evrov. Če ste republiški štipendist in prekinete izobraževanje, ali pa ga ne končate v roku, razlogi za to pa so objektivni (npr. invalidnost), se vam vračilo štipendije lahko oprosti.
  • Prednost pri sprejemu v študentske domove. Komisija za sprejem v študentske domove vam lahko na osnovi individualne obravnave, če ugotovi vsaj 80% invalidnost, k točkam za materialni položaj dodeli še 100 točk. Glede na naravo ter stopnjo bolezni in prizadetosti imate študenti s posebnimi potrebami pravico do samostojne uporabe enoposteljne in dvoposteljne sobe, če pa potrebujete pomoč in nego, pa z vami lahko biva spremljevalec. Prav tako pa lahko študenti s posebnimi potrebami bivajo v študentskem domu tudi, če imajo bivališče oddaljeno manj kot 25 km.
  • Upravičeni ste do 10 dodatnih subvencij za študentsko prehrano na mesec, ob predložitvi Potrdila do upravičenosti do dodatka, ki ga dobite na Študentski organizaciji v Ljubljani, na Oddelku za socialo in zdravstvo. Potrdilo morate predložiti vsako leto.

Pravice pri študiju

Za status študenta s posebnimi potrebami, morate oddati vlogo na svoji fakulteti. Ta vam mora omogočiti funkcionalno opremo (npr. dostop do vseh predavalnic, klančina za vstop v fakulteto itd.). Prav tako lahko vpišete dodatno leto absolventskega statusa, imate pa tudi možnost vpisa v višji letnik brez vseh narejenih izpitov. Pri izpitih, se lahko z izvajalcem dogovorite izredni rok.

V Ljubljani imamo tudi Društvo študentov invalidov Slovenije, katerega namen je združevati invalidne študente. Član društva lahko postane vsak študent invalid, ki obiskuje univerzitetno oziroma visokošolsko organizacijo na območju Slovenije. Najdete jih na naslovu:

DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, tel. in fax: 01/565 33 51, e-mail: info@dsis-drustvo.si in spletna stran: www.dsis-drustvo.si.

Oglejte si študijski dan Ines in kako poteka njena pot do predavalnice na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR