Več kot 580 naših zaposlenih strokovnjakov z različnih področij odgovorno skrbi za varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Z uporabo znanja in tehnologij, ki so nam na voljo, strateško, odgovorno in trajnostno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo slovensko visokonapetostno prenosno omrežje na skoraj 2900 kilometrih.

Smo varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Vanj so vključeni proizvajalci električne energije, prenosno in distribucijsko elektroenergetsko omrežje ter uporabniki. Z našo pomočjo je električna energija vedno na voljo. Tako povezujemo ljudi, zagotavljamo kakovost življenja ter uresničujemo potrebe in želje odjemalcev. Naše poslanstvo uresničujemo s pomočjo naših šestih vrednot: z odgovornostjo, zavzetostjo, znanjem, zanesljivostjo, sodelovanjem in vztrajnostjo.

Postavljamo nov mejnik v slovenski elektroenergetiki. V družbi ELES s trajnostno naravnanim, sistematičnim in profesionalno organiziranim delom na področju inovativnih projektov, z inovativnimi programi in mednarodnim sodelovanjem razvijamo prenosno omrežje prihodnosti.  V okviru številnih mednarodnih projektov iščemo rešitve za najbolj pereča vprašanja na področju elektroenergetike. Zavedamo se, da za obvladovanje slovenskega elektroenergetskega sistema niso dovolj le naložbe v klasično infrastrukturo. Zato smo še posebej aktivni na področju pametnih omrežij.

Strateške inovacije nam bodo omogočile izpolnitev našega poslanstva tudi v prihodnosti – skrbeti za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije 24 ur na dan. To bomo dosegli z inovativnimi razvojnimi in tehnološkimi projekti in v sodelovanju z raznolikimi partnerji, tako v domačem kot mednarodnem okolju. Za električno energijo na dosegu roke.

oglasno sporočilo

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR