Predstavitev AEGEE Ljubljana

Namen ustanovitve organizacije je bilo mladim omogočiti razvijanje dialoga o evropskih zadevah. AEGEE-jeve primarne naloge so tudi povezovanje in združevanje med evropsko mladino, spoznavanje drugačnosti ter borba proti rasnim in ostalim predsodkom.

Inline
Inline