Pogledali smo v domske rede študentskih domov po Sloveniji in zbrali pomembna pravila, ki se jih kot stanovalci morate držati.

– Kot stanovalci ste dolžni redno skrbeti za red in čistočo v sobah, skupnih prostorih in okolici doma, varčno rabiti vodo in električno energijo, redno zaklepati vhodna vrata doma po navodilih, skrbeti za svoje premoženje, ne zlorabljati inventarja v domu, poravnati ugotovljeno škodo, skrbeti za varnost in izklapljati električne naprave, zapirati okna in vodovodne pipe, odstranjevati pokvarljivo hrano in smeti. Redno plačevati stanarino in biti odgovorni do domskega reda.

– Vesti se morate tako, da spoštujete druge. To pomeni, da se do njih vedete prijazno in jih ne motite pri študiju ali počitku. Zavedajte se, da v domu niste sami.

V prostorih je prepovedano kaditi. Stanovalec,  ki  krši  prepoved kajenja,  v celoti  prevzema materialno  odgovornost,  vključno s  plačilom kazni,  ki  jo zaradi njegove kršitve zakona inšpektor naloži domu. V domu je prav tako prepovedano gojenje (proizvodnja), prodaja, kajenje in razpečevanje ali drugi načini uporabe prepovedanih drog.

– V naselju in domovih mora biti red in mir, zlasti med 22. in 6. uro, zato je takrat prepovedano vsako razgrajanje, ropot, uporaba naprav, ki povzročajo hrup in vznemirjajo ter motijo stanovalce v domovih in v soseski ter s tem škodijo njihovemu zdravju in počutju ali škodljivo vplivajo na okolje (Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS 2/06) in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 105/05 in 34/08)). Motilne  naprave  je stanovalec na zahtevo  Zavoda, varnostne službe,  predstavnika doma ali stanovalcev dolžan takoj odstraniti.

– Vsak  stanovalec  lahko sočasno prenočuje po enega obiskovalca. Prenočevalec je oseba, ki je v sobi stanovalca med 24. uro zvečer in 6. uro zjutraj. V posameznem študentu je določeno tudi, koliko dni v mesecu lahko pri študentih prespi zunanji obiskovalec. Za obiskovalca stanovalec v celoti prevzame materialno odgovornost, ki vključuje tudi plačilo kazni v primeru, da bi jo povzročil obiskovalec. Prenočevanje obiskovalca je stanovalec dolžan prijaviti na obrazcu, ki ga določi uprava. Drugačne oblike prijav so neveljavne.

– Za  druženje stanovalcev so v domovih določeni skupni prostori. V njih so dovoljene interne zabave za stanovalce in njihove prijatelje, pod pogoji, da mora biti organizator zabave stanovalec doma. Zabava mora biti prijavljena najmanj tri dni prej v sprejemni pisarni. Organizacija zabave mora biti dogovorjena s predstavnikom doma. Organizator je dolžan za zabavo pridobiti soglasje oskrbnika, stanovalcev doma in uprave. Za vsako zabavo se dogovori organizacija zabave, določi odgovorna oseba, morebitna materialna odgovornost in obvezno čiščenje po zabavi. Prav tako je treba javiti glede zunanjih obiskovalcev in njihovih morebitnih nočitev v času zabave.

– Za bivanje živali v vaši sobi je treba pridobiti soglasje stanovalcev. S tem prevzemate popolno odgovornost za vso morebitno nastalo škodo.

– Izselitev se šteje po tem, ko stanovalec vse stvari uredi v študentski pisarni. Prav tako je dolžan poravnati stanarino (npr. če se izseli od 16. dneva naprej, mora plačati stanarino za ves mesec), ponekod pa so določeni tudi odpovedni roki.

Ne glede na vsa napisana pravila pa je najbolj pomembno, da imate v mislih eno stvar: stanovalci so se dolžni vesti tako, da spoštujejo osebnost in svobodo drugih. Bodite v dobrih odnosih s svojimi »sosedi«, glede sobivanja pa se dogovarjajte med seboj. Do drugih se vedite tako, kot bi želeli, da se oni vedejo do vas. Če se boste tega zavedali, boste s cimri zagotovo v dobrih odnosih.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR