Podjetnik je človek, ki ustvarja. In sanja. Pogosto tudi tvega, saj kupuje po znani ceni in prodaja po neznani, ki jo mora ustvariti sam. Razlika med znano in neznano ceno pa je izguba ali dobiček.

Moder podjetnik načrtuje vsak novi projekt ali posel. Pripravi si poslovni načrt in zanj potrebuje tudi računovodske informacije; na podlagi teh lahko hitro reagira ter tako zmanjša tveganje.

Računovodja s podjetnikom sodeluje med celotnim procesom odločanja o izvedbi posla. Njegova naloga je, da mu posreduje koristne informacije, s pomočjo katerih lahko sprejema odločitve.

  • Ali je pridobil dovolj finančnih sredstev? Od kod se bo financiral?
  • Ali se bo naložba povrnila? V kolikšnem času in kakšen bo donos?
  • Ali imam nadzor nad porabljenimi stroški? Ali vem, koliko denarja ima na razpolago?

Dober računovodski sistem je organiziran tako, da zajema računovodsko predračunavanje, poročanje in analiziranje izvajanja poslovanja. Da lahko računovodja zagotovi vse potrebne informacije, pa mora spretno krmariti med vsemi zahtevami; zavedati se mora, kdaj podjetnik informacije potrebuje. Prepozne ali prezgodnje informacije so brezpredmetne, saj prezgodnji informaciji uporabnik ne verjame, na prepozno pa se ne more odzvati. Naloga oblikovalca informacij, tj. računovodje, je oblikovanje takih poročil, ki bodo postregla z vsemi potrebnimi elementi za sprejem ustreznih odločitev.

Informacija ni podatek. Informacija mora vzbuditi reakcijo. Prav zato mora biti popolna; vsebovati mora vse potrebne elemente za uporabnika, hkrati pa mora biti pripravljena zgoščeno, saj je prebiranje nepotrebnih podatkov časovno potratno in brez fokusa. Ob popolnosti in zgoščenosti informacij je treba razumeti tudi vidik ustreznosti in razumljivosti; informacija mora pri uporabniku vzbuditi občutek priložnosti ali nevarnosti; le takrat je dosegla svoj namen.

Razumljivost informacij je odvisna predvsem od znanja uporabnika (podjetnika) in načina podajanja s strani oblikovalca (računovodje). Znanje računovodje mora biti nesporno kakovostno, spretnost razumevanja in prilagajanje podjetnikom pa je vrlina, ki jo pridobi z izkušnjami. Računovodja združuje mavrico znanj, ki se raztezajo od poznavanja splošnih vsebin podjetništva, prava, ekonomije, do bolj strokovnih, kot so finance, analiziranje in seveda knjigovodenje. Kot dober psiholog razume želje podjetnika, kot dober vodja pa usmerja in oblikuje računovodski sistem in svoje sodelavce, da neumorno kujejo koristne informacije.

Računovodstvo je jezik podjetnikov. Nikakor ni omejen le na knjigovodenje in beleženje nekih podatkov iz preteklosti. Je ključen temelj, na katerem podjetnik gradi resničnost na podlagi svojih sanj.

oglasno sporočilo


Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Hari Centa, Visoka šola za računovodstvo in finance, program: Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, 2. letnik 

»Izbira študijske smeri ni bita težka, saj sem pri predstavitvi magistrskega programa prepoznal zanimive in aktualne vsebine predmetnika, katere so me takoj prepričale, da je to pravi študij zame. Študij poteka v obliki predavanj, vaj, seminarskih nalog ter izpitov. Na predavanjih so predstavljene vsebine predmeta, ki so podkrepljene s praktičnimi primeri. Študiram iz svojih zapiskov ter knjig, ki si jih izposojam v naši knjižnici. Tudi nakup strokovne literature po ugodnih cenah je možen. Najbolj koristni se mi
zdijo predmeti, ki konkretno učijo veščine forenzičnega preiskovanja: Metode forenzične revizije, Forenzične preiskave v financah, Analiza poslovanja poslovnih subjektov, Prevare in njihovo preprečevanje. Najtežji predmeti so tisti, kjer se študenti srečajo z novimi vsebinami in se tako preizkusijo na novih področjih. Odnos in atmosfera med profesorji in študenti je odlična. Predavanja so velikokrat navdihujoča in motivacijska. Med pozitivnimi stvarmi bi izpostavil izreden trud profesorjev pri podajanju strokovnega znanja in nesebično delitev svojih izkušenj iz različnih področij, podpora sodelavcev iz referata in knjižnice, možnost sodelovanja študentov pri raziskovalnih nalogah.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR