Večina študijskih programov na SFU Ljubljana poteka po shemi izrednega študija ob koncih tedna, kar študentom omogoča, da se lahko izobražujejo tudi ob delu. Pomemben del študija na SFU Ljubljana, je osebna izkušnja oz. delo na sebi, ki je ena izmed težjih in hkrati bolj izpopolnjujočih plati študija. V okviru fakultete deluje tudi Psihoterapevtska Ambulanta, ki študentom omogoča nabiranje dragocenih praktičnih izkušenj. Direktor SFU Ljubljana, mag. Miran Možina namreč verjame, da prava šola ni tista, ki temelji na ”študiraj in naučil se boš”, temveč tista, ki daje poudarek tudi na »študiraj in spremenil se boš«.

Univerzitetni program Psihoterapevtske znanosti se po bolonjski shemi izvaja na prvi in drugi stopnji in bodočim študentom omogoča vpis na študij psihoterapije, takoj po opravljeni maturi.

Bakalavreat Psihoterapevtske znanosti (3-letni program)

Študijski program pokriva osnove psihoterapevtske znanosti – znanstvene osnove medicine, nevroznanosti, psihologije, raziskovalne metodologije ter etične, pravne, ekonomske in družbene okvire, ki so pomembni za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti. Pomemben sestavni del programa sta tudi praksa in osebna izkušnja.

Magisterij Psihoterapevtske znanosti (2-letni program)

Študijski program temelji na dodiplomskem študiju Psihoterapevtske znanosti in služi poglobljenem osvajanju teorije in prakse. Koncept študija je načrtovan tako, da poleg izpolnjevanja zahtev za akademsko izobrazbo zadosti oz. preseže tudi zahteve Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in s tem magistrantom omogoči pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije.

Ob upoštevanju meril Svetovne zdravstvene organizacije, da bi na tisoč prebivalcev potrebovali enega psihoterapevta, Slovenija še vedno močno zaostaja za evropskimi državami. Velike potrebe po izobraženem kadru psihoterapevtov slednjega nedvomno uvrščajo med enega izmed poklicev prihodnosti, do katerega je mogoče priti tudi po neakademski poti.

Psihoterapevtska propedevtika in Specialistični študiji psihoterapije

Enoletni študij Psihoterapevtske propedevtike pokriva osnovne psihoterapije in študente pripravi na nadaljnjo specialistično usposabljanje iz psihoterapije po neakademski poti v okviru določenega psihoterapevtskega pristopa, ki traja še najmanj dodatna 4 leta. Pogoj za vpis na specialistični študij je pridobljena najmanj VII. stopnja izobrazbe po SOK. SFU Ljubljana ponuja naslednje psihoterapevtske pristope: Psihoanalitična psihoterapija, Sistemska psihoterapija, Geštalt psihoterapija, Analitična psihologija in Psihoterapija otrok in mladostnikov.

V letu 2018 je SFU Ljubljana prvič ponudila tudi fakultetni študijski program Psihologije na prvi bolonjski stopnji, v letu 2021/2022 pa se bo začel izvajati še študij na drugi bolonjski stopnji, smer klinična psihologija.

Bakalavreat Psihologije (3-letni program)

Fokus študijskega programa Psihologije je na aplikativni/uporabni vlogi psihološkega raziskovanja in poučevanja. Neposredno povezovanje psihološke prakse z akademskim delom spodbuja tako poklicno kot osebno rast študentov in omogoča boljšo pripravo na kasnejšo zaposlitev.

oglasno sporočilo


Neža Đorđić, Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, program: Psihoterapevtska znanost, 1. letnik

»Podiplomski študij je veliko bolj poglobljen, usmerjen, podroben, bogat z informacijami in znanjem, ki koristi pri kasnejšem delu s klienti. Poteka po shemi izrednega študija ob koncih tedna (petek 16:00 – 20:00, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini med tednom popoldne) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela. Študiramo predvsem iz znanstvenih člankov, knjig in skript, ki jih predlaga profesor ter iz lastnih zapiskov. Navadno je navedena obvezna literatura za izpit ter priporočljivo gradivo za poglobljeno znanje. Najtežji so predmeti, ki vključujejo metodologijo (kvalitativno in kvantitativno raziskovanje, primerjalno psihoterapevtsko raziskovanje, znanstveno delo), saj zahtevajo izjemno natančnost in posvečenost predmetu, da lahko raziskovanje sploh izvedeš tako, kot je potrebno. Predmeti, kot so Splošna psihopatologija, Spolne motnje, Nevrobiologija itd., so takšne vrste predmeti, ki te enostavno pritegnejo. Odnos in atmosfera med profesorji in študenti je zelo sproščena in spoštljiva, kar mi je še posebno všeč, saj nikoli nisem imela občutka, da sem na predavanjih samo številka. Všeč mi je tudi to, da nas profesorji spodbujajo k debati, spremljajo naše razmišljanje in podajanje mnenj ter nam s tem pomagajo širiti obzorja.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR