Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Magistrski študijski program DIZAJN

O Fakulteti za dizajn

Fakulteta za dizajn, je samostojni visokošolski zavod ter pridružena članica Univerze na Primorskem. FD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program druge bolonjske stopnje »Dizajn«. Študijski program Dizajn, na II. stopnji je zasnovan modularno in obsega štiri smeri: smer Notranja oprema, smer Vizualne komunikacije, smer Tekstilije in oblačila ter od l. 2014 dalje, še sodobno in izrazito interdisciplinarno zasnovano, smer Dizajn management.

Magistrski študijski program Dizajn

Magistrski program Dizajn  je zasnovan interdisciplinarno, saj združuje znanja z različnih področij, poleg oblikovalskih, tudi tehnološka, humanistična, družboslovna in managerska znanja ter se tako prilagaja smernicam globalnega gospodarstva. Poleg tega v pedagoški proces vključuje najnovejše trende, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in družbeno odgovornost.  Celotni študijski proces temelji na konceptu design thinkinga, v študijskem procesu pa sodelujejo tudi tuji gostujoči strokovnjaki z različnih področij.

Študijski projekti  so realno zasnovani za potrebe družbenega okolja in so neposredno prenosljivi v gospodarstvo, s čimer se uresničuje povezovanje izobraževalnega, razvojno – raziskovalnega dela in gospodarstva. Program bo usposobil bodoče magistre dizajna na način, da bodo s pridobljenimi kompetencami opravljali najzahtevnejše naloge na področju razvoja in upravljanja inovativnih oblikovalskih rešitev.

Magistrski študijski program študentom nudi:

– projektno delo v studijih na konkretnih oblikovalskih projektih;
– široka možnosti IZBIRNIH PREDMETOV,
– interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje s študenti drugih fakultet;
– gostovanja priznanih domačih in tujih predavateljev;
– možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah;
– intenzivno sodelovanje z gospodarstvom ter znanstveno-raziskovalno delo v sklopu mednarodnih raziskovalnih projektov;
– pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja.

Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.  V sklopu študija bodo pridobili tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

Diplomanti magistrskega študijskega programa po uspešno zaključenem izobraževanju, pridobijo naziv magister/magistrica oblikovanja. Več informacij o magistrskem študiju po posameznih smereh ter predmetnik je dostopnih na: http://www.fd.si/studij/magistrski/.

Lokacija izvajanja študija

Študij se izvaja na lokacijah: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin in Hiša za dizajn management in inovacije (HDMI), Gerbičeva 51, Ljubljana.

Način študija

Študij na 2. stopnji je organiziran izredno in traja 2 leti (4 semestri). Šolnina za magistrski študijski program je objavljena v Ceniku storitev FD, ki je objavljen na spletni strani fakultete :  http://www.fd.si/.

Pomembno: ob vpisu v 1. letnik  magistrskega študija  v študijskem letu 2018/2019, vam nudimo 25% popust na šolnino!

Število vpisnih mest in vpisni pogoji

FD vsako leto sprejme 100 študentov, od tega 30 na smer Notranja oprema, 25 na smer Vizualne komunikacije, 15 na smer Tekstilije in oblačila ter 30 na smer Dizajn management.

Vpisni pogoji izhajajo iz Razpisa za vpis v študijske programe 2. stopnje in so dostopni na: http://www.fd.si/.

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti preizkus nadarjenosti.

Vabimo vas, da se udeležite informativnih dni, ki bodo:

13.5., 3.6., 1.7., 22.7., 26.8. in 9.9.20919 ob 12:00, na lokaciji Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.


Zainteresirani kandidati, ki se ne morejo udeležiti informativnih dni, se lahko udeležijo individualne predstavitve programa, po predhodni prijavi preko e- pošte: [email protected]

Kontakti

Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP
Prevale 10, 1236 Trzin

Referat za študentske zadeve (ga. Mileva Miškovič): 059 23 50 10, 031 383 883 ali referat€fd.si

Spletna stran fakultete:  http://www.fd.si/.

Facebook:  https://www.facebook.com/fakultetazadizajn.facultyofdesign/

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR