Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Magistrski študijski program DIZAJN

O Fakulteti za dizajn

Fakulteta za dizajn, je samostojni visokošolski zavod ter pridružena članica Univerze na Primorskem. FD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program druge bolonjske stopnje »Dizajn«. Študijski program Dizajn, na II. stopnji je zasnovan modularno in obsega štiri smeri: smer Notranja oprema, smer Vizualne komunikacije, smer Tekstilije in oblačila ter od l. 2014 dalje, še sodobno in izrazito interdisciplinarno zasnovano, smer Dizajn management.

Magistrski študijski program Dizajn

Magistrski program Dizajn  je zasnovan interdisciplinarno, saj združuje znanja z različnih področij, poleg oblikovalskih, tudi tehnološka, humanistična, družboslovna in managerska znanja ter se tako prilagaja smernicam globalnega gospodarstva. Poleg tega v pedagoški proces vključuje najnovejše trende, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in družbeno odgovornost.  Celotni študijski proces temelji na konceptu design thinkinga, v študijskem procesu pa sodelujejo tudi tuji gostujoči strokovnjaki z različnih področij.

Študijski projekti  so realno zasnovani za potrebe družbenega okolja in so neposredno prenosljivi v gospodarstvo, s čimer se uresničuje povezovanje izobraževalnega, razvojno – raziskovalnega dela in gospodarstva. Program bo usposobil bodoče magistre dizajna na način, da bodo s pridobljenimi kompetencami opravljali najzahtevnejše naloge na področju razvoja in upravljanja inovativnih oblikovalskih rešitev.

Magistrski študijski program študentom nudi:

– projektno delo v studijih na konkretnih oblikovalskih projektih;
– široka možnosti IZBIRNIH PREDMETOV,
– interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje s študenti drugih fakultet;
– gostovanja priznanih domačih in tujih predavateljev;
– možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah;
– intenzivno sodelovanje z gospodarstvom ter znanstveno-raziskovalno delo v sklopu mednarodnih raziskovalnih projektov;
– pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja.

Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.  V sklopu študija bodo pridobili tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

Diplomanti magistrskega študijskega programa po uspešno zaključenem izobraževanju, pridobijo naziv magister/magistrica oblikovanja. Več informacij o magistrskem študiju po posameznih smereh ter predmetnik je dostopnih na: http://www.fd.si/studij/magistrski/.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR