Strokovnjaki napovedujejo naslednje značilnosti, ki bodo vplivale na razvoj, umiranje in nastanek novih poklicev: globalizacija, hiter razvoj tehnologije, predvsem tehnologije na področju IKT, materialov, zelena ekonomija, staranje populacije, neskladje veščin s potrebami na trgu itd.


Glede na to lahko sklepate, da bodo zaželeni strokovnjaki s področij informacijske tehnologije, zdravstva, biomedicine, razvoja novih materialov pa tudi različnih svetovalnih strok. Nekatere projekcije omenjajo na primer poklice na področjih preprečevanja kibernetskih napadov, oblikovanja spletne podobe, druženja, organizacije prostega časa, genetike … Potencialni poklic prihodnosti, odvisen od samega razvoja tehnologije, je npr. blockchain razvijalec oz. strokovnjak. V kolikor se bo tehnologija blockchaina razvijala v smeri kot do zdaj, bodo ti profili v prihodnjih letih tako iskani, kot so bili npr. razvijalci aplikacij (spletnih, mobilnih) v preteklih letih. Vse pogostejše so tudi različne naložbe, zaradi staranja prebivalstva lahko pričakujemo razvoj poklicev, ki se bodo posvečali starejši generaciji.

Najbomembnejše kompetence

Bolj kot o samih poklicih govorimo o kompetencah prihodnosti, ki so v veliki meri povezane s:

  • komunikacijo,
  • medkulturno komunikacijo,
  • sposobnostjo globljega razumevanja napisanega in povedanega, • analizo podatkov,
  • ustvarjalnostjo in
  • socialno inteligentnostjo.

V veliki meri so to kompetence, ki so usmerjene v delo z ljudmi, skrb za ljudi, skratka opravila, ki jih tehnologija vsaj za zdaj še ne zmore. Zelo cenjene in iskane so tudi prodajne veščine, prepričljivost in sposobnost analitike, organizacije ter dobrega upravljanja s časom. ZRSZ izvaja raziskavo kratkoročnih napovedi potreb na trgu dela, ki se imenuje Napovednik zaposlovanja. Vsako pomlad in jesen jo izvedejo med delodajalci, ki zaposlujejo 10 ali več delavcev, v njej pa delodajalce sprašujejo tudi o njihovih načrtih v zvezi z zaposlovanjem za prihodnjega pol leta. Napovedi obsegajo načrtovane zaposlitve za pol leta naprej, in sicer v okviru poklicev, ki so umeščeni v standardno klasifikacijo poklicev (SKP – 08). Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, pod Napovednik zaposlovanja 2018.

Iskani poklici

Iskani so tehnični poklici, za katere so značilna posebna poklicno specifična znanja, ki jih je težje pridobiti.

V nadaljevanju prilagamo nabor deficitarnih poklicev, ki služijo kot podlaga za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020, na podlagi javnega razpisa, ki ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Seznam deficitarnih poklicev:

1. kamnosek

2. mehatronik operater

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

6. elektrikar/električarka

7. avtokaroserist/avtokaroseristka

8. pek/pekarka

9. slaščičar/slaščičarka

10. mesar/mesarka

11. tapetnik/tapetničarka

12. mizar/mizarka

13. zidar/zidarka

14. tesar/tesarka

15. klepar-krovec/kleparka-krovka

16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog

19. gozdar/gozdarka

20. dimnikar/dimnikarka

21. steklar/steklarka

 

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR