Prijava na e-nasvete

DomaIskanje

podiplomski študij - rezultati

Absolvent – vse, kar morate vedeti

Absolvent je status študenta, ki je na svoji matični fakulteti končal študij, vendar še ni opravil vseh izpitov ali pa izdelal diplomske naloge. Absolventski staž lahko traja predvidoma 12 mesecev, ki so namenjeni temu, da študent opravi vse manjkajoče obveznosti.

Kako si izberem osebnega zdravnika?

Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ima vsaka zavarovana oseba pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Zdravnik, ki si ga zavarovana oseba izbere, je njen izbrani osebni zdravnik. Oseba si lahko izbere splošnega osebnega zdravnika, osebnega zobozdravnika in osebnega ginekologa (to velja le za osebe ženskega spola).

Visoka zdravstvena šola Celje

Poslanstvo Visoke zdravstvene šole v Celju je izvajanje kakovostnih pedagoško izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved.

Fakulteta za vede o zdravju Izola

Fakulteta za vede o zdravju se nahaja v Izoli. Njeno poslanstvo in vizija je, da postane center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja z namenom enakopravnega in partnerskega sodelovanja.

Pedagoška fakulteta Koper

Pedagoška fakulteta Koper ima za poslanstvo usposabljanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev ter drugih pedagoških delavcev za zahtevno delo tako v vrtcu, šoli kot v drugih ustanovah, to je povsod, kjer se poučuje, uči in vzgaj

Fakulteta za management

Fakulteta za management Univerze na Primorskem je visokošolski zavod, v okviru katerega raziskujejo, izobražujejo in svetujejo na področju družboslovja s poudarkom na managementu.

Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

Fakulteta za komercialne in poslovne vede, okrajšano FKPV, izvaja kakovostne mednarodno primerljive in priznane programe na prvi in drugi stopnji študija.

Pravna fakulteta Maribor

Pravna fakulteta Maribor si je za cilj zadala ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju prava in s pravom povezanih interdisciplinarnih področij

Filozofska fakulteta Maribor

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru razvija znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo na področju humanističnih, družboslovnih in izobraževalnih ved.

PREBERI VEČ