Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovno-tehniška fakulteta
Poslovno-tehniška fakulteta

Sodobno gospodarstvo potrebuje strokovnjake, ki poznajo tako tehniške kot organizacijsko-ekonomske vidike poslovanja podjetja. Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici za izobrezbo takih kadrov že od študijskega leta 1998/1999 naprej izvaja visokošolski strokovni študij Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov. S študijskem letu 2007/08 smo program prenovili v skladu s priporočili Bolonjske deklaracije in ga preimenovali v Gospodarski inženiring. Hkrati smo ga nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem (2. stopnja).


Dodiplomski programi:

  • Gospodarski inženiring

Podiplomski programi:

  • Gospodarski inženiring

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKI INŽENIRING

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.000 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani gospodarski inženir ali diplomirana gospodarska inženirka (VS)
Zaposlitev: zaradi interdisciplinarnih znanj imajo diplomanti zelo široke možnosti za zaposlitev v podjetjih in drugih ustanovah, kjer v srednjem managementu in na drugih ustreznih delovnih mestih skrbijo za učinkovito izvajanje procesov, obvladovanje stroškov in hkrati zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev. S hkratnim poznavanjem tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih vidikov poslovanja so usposobljeni za naloge, kot so upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov, vodenje proizvodnih procesov, trženje storitev in izdelkov, razvijanje tehnoloških procesov, vodenje računalniško podprtih sistemov, vodenje projektov in skupin. Pri vsem navedenem znajo s pridom izkoristiti sodobne možnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, kar dodatno zvišuje njihovo zaposljivost.

Tamara Podversic, smer: Gospodarski inženiring, 3. letnik
»Povprečna dnevna ocena študija se giblje okoli štirih ur. Učim se sproti in 2–3 tedne pred izpitom samo ponovim snov. Trn v peti sta mi predstavljala v 1. letniku kemija in fizika, prav tako sta zahtevna osnove avtomatskega vodenja ter energetski in proizvodni sistemi. Vse informacije o predmetih, skripte, rabljene knjige in teste se da izposoditi od starejših letnikov. Univerza ima tudi lastno knjižnico, kjer je večina učnega gradiva na razpolago za izposojo ali nakup. Vsako leto sem največ dala 70 evrov za knjige. Večina predavanj ni obveznih. Prosti čas je odvisen od organizacije študenta. Študentski žuri so organizirani pod okriljem KGŠ-ja. Pestra ponudba je tudi v lokalnem območju. Veliko je študentov, ki poleg študija na naši fakulteti delajo. Univerza je tudi prijazna športnikom, saj jim prizna status športnika in omogoča bolj fleksibilen urnik. Če vas zanimajo tuji jeziki sta na razpolago tudi tečaja nemščine in angleščine.«

Armand ZavecArmand Zavec, smer: Gospodarski inženiring
»Sprotno delo na našem študiju je najboljša rešitev, zato je učenje za izpite in kolokvije kasneje lažje. Meni je bila v 1. letniku najtežji predmet fizika, saj sem prišel s srednje šole, kjer nisem prejel dovolj podlage, zato sem se moral predmet učiti od začetka. Večina literature je dosegljive na spletnih straneh, kamor profesorji sproti objavljajo gradiva, nekaj jo dobimo od profesorjev na začetku leta ali pa od prejšnjih generacij. Razmerje med predavanji in vajami je polovično, obiskovanje vaj pa priporočam. Naš faks je zakon, študenti nismo samo številke, z osebnim pristopom se lahko obrnemo na profesorje, če nas kaj zanima ali česa nismo razumeli. V zadnjem semestru našega študija imamo tudi obvezno praktično usposabljanje, ki nam pomaga pri nadaljnji zaposlitvi. Študentski svet je aktiven, zato imamo veliko prireditev, žurov in druženj za študente. Poleg študija mi ostane še dovolj časa tudi za študentsko delo.«

Sanja GorjanSanja Gorjan, smer: Gospodarski inženiring
»Študentje se pri nas interno delimo na tiste, ki so nam bolj všeč inženirski/tehnični predmeti, in tiste, ki so jim bolj všeč predmeti iz ekonomskih in organizacijskih ved, profesorji pa imajo za cilj narediti strokovnjake iz vseh treh področij. V 1. letniku imamo največ izzivov s predmetom fizika, tudi obe matematiki in kemija niso med lažjimi. Za uspešno opravljanje izpitov je magična formula aktivno sodelovanje na predavanjih in oblikovanje lastnih zapiskov. Večina predmetov zahteva nekaj sprotnega dela (tedenske domače naloge, seminarske naloge, kolokviji). Skripte nam priskrbijo večinoma profesorji, tudi izročke, ostalo gradivo dobimo od višjih letnikov. Razmerje med teorijo in prakso je nekje pol pol, ker ima skoraj vsak predmet predvidene vaje. Prav tako pa imamo na koncu študija obvezno praktično usposabljanje, kjer lahko preizkusimo pridobljeno teoretično znanje. Program priporočam vsem, ki jih po eni strani navdušujeta tehnika in inovativnost, hkrati pa bi po drugi strani želeli razumeli gospodarstvo in obnašanje globalnega trga.«

Število točk, potrebnih za vpis

201420152016
Gospodarski inženiring VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Gospodarski inženiring VS (izredni)/brez omejitvebrez omejitve