Fakulteta za znanosti o okolju

Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za znanosti o okolju

Fakulteta za znanosti o okolju – razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Cilj Fakultete za znanosti o okolju je vzgoja tovrstnih kadrov na podlagi mednarodno primerljivih študijskih programov, ki so usklajeni s podobnimi programi v Sloveniji in v svetu.

Študente, profesorje, raziskovalce in ostale sodelavce šole za znanosti o okolju zbližuje skupna želja po ustvarjalnem delu in odkrivanju novih znanstvenih spoznanj, predvsem pa izzivi, ki jih pred nove generacije postavlja problematika človekovega okolja. Podatek, da se nam pri tem pridružuje vse več mladih, je zagotovilo, da sta naša vizija in način dela pravilna.


Dodiplomski programi:

  • Okolje

Podiplomski programi:

  • Okolje

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): OKOLJE

Vpisni pogoji: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidati s poklicno maturo morajo opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 3.500 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani okoljski tehnolog (UN). Z nadaljevanjem študija na programu II. stopnje Okolje je pridobljeni strokovni naslov magister okoljskih ved. Na tem programu imajo študenti tudi možnost pridobitve dvojne diplome z Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah.
Zaposlitev: v podjetjih, ki morajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v podjetjih, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem in predelavo odpadkov, v podjetjih s področja vodooskrbe in čiščenja komunalnih vod, v pooblaščenih laboratorijih za meritve onesnaženosti okolja, meritve emisij oz. za izvajanje programov monitoringa, v zavodih, ki izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja in na raziskovalnih inštitutih, v lokalnih in državnih upravnih organih in v nadzornih službah za področje okolja, v zavodih ali samostojnih podjetjih, ki pripravljajo okoljevarstvena poročila in ocene vplivov na okolje; v raziskovalni dejavnosti po končani II. stopnji

Špela Hudobivnik, smer: Okolje
»Za ta faks sem se odločila, ker sem vedela, da hočem početi nekaj v naravovarstveni smeri. Na naši stopnji ni prakse, so pa tereni, ki so zelo zanimivi. Prisotnost na vajah je obvezna, na predavanjih povečini ne. Je pa priporočljiva pri predmetih, kjer se računa, npr. modeliranje, matematika, statistika, tehnologije za zmanjševanje emisij itd. Literatura ni problem, vse dobimo od prejšnjih letnikov ali pa od profesorjev. Od predmetov mi je bila najtežja biologija, nekatera predavanja so tudi v angleščini. Vsak dan za študij porabim od 3 do 4 ure. Dnevno delo obsega prelet snovi, zapiski, izpisovanje vprašanj pri nejasnih zadevah. Pri seminarskih nalogah mi največ časa vzame iskanje kredibilnih člankov. Pred izpiti se učim do 4 ure na dan, teden ali dva pred izpitom. Vendar se raje učim sproti, da je študij enostavnejši. Veliko je tudi laboratorijskega dela, univerza pa organizira veliko obštudijskih dejavnosti, kot so znanstveni večeri. Dovolj časa ostane tudi za študentske žure.«

Grega SarkaGrega Sarka, smer: Okolje
»Naš faks predstavlja širok nabor naravoslovnih in okoljskih znanj, ki jih posredujejo kakovostni profesorji. Posebnost je, da ima odlične merilne instrumente, ki so uporabni za razne okoljske meritve. Razredi so manjši, zato je odnos s profesorji bolj oseben. Razmerje med teorijo in prakso je nekako 3 : 1, med najbolj zanimivimi predmeti mi je ekologija. Kljub temu, da so predmeti iz različnih disciplin, so med seboj zelo povezani in na koncu lahko dobimo zelo širok spekter znanja. Na nekaterih predavanjih se preverja prisotnost, vaje so povsod obvezne. Literaturo dobimo večinoma od študentov višjih letnikov, nekaj gradiva nam priskrbijo profesorji, večina je v digitalni obliki. Izziv pri študiju je usklajevanje urnikov, sicer pa je študijski program zelo zanimiv. Poleg faksa mi ostane čas za delo le ob vikendih, se pa v času študija udeležujem tudi drugih aktivnosti, tečajev ipd.«

Exif_JPEG_422Kristina Kalister, smer: Okolje, 2. stopnja
»Na fakulteti imamo aktualna predavanja, kot na primer alternativni viri energije za čistejše okolje. To mi je zelo všeč, pa tudi kemija me zanima, ker imamo veliko laboratorijskih vaj (biosinteza …). S praktičnim delom si pridobiš veliko dobrih izkušenj. Med težje predmete večina študentov šteje fiziko, kemijo in biologijo. Učim se kampanjsko, en teden pred izpitom iz zapiskov in skript. Gradivo in knjige sem največkrat fotokopirala od drugih študentov, iz knjižnice faksa ter pri samih profesorjih. Tako nisem zapravila veliko. Obvezne so vaje in tudi nekaj predavanj. Med izpiti prostega časa praktično ni, ga je pa toliko več čez leto. Pa tudi v višjem letniku kot si, lažje najdeš čas za študentsko delo. Žurov jih pa zadnje čase skoraj da ni.«

Število točk, potrebnih za vpis

201420152016
Okolje (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Okolje (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve