Fakulteta za upravo

Fakulteta za upravo

Poslanstvo

Fakulteta za upravo je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z razvijanjem disciplin, raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem (spo)znanj v izobraževanje in usposabljanje.

Vizija

Fakulteta za upravo bo vir iskanih strokovnjakov. Prepoznavna bo po inovativnih izobraževalnih pristopih, zanimivih predavanjih, kakovostnem raziskovalnem delu in strokovnjakih, ki sodelujejo pri oblikovanju mnenja strokovne javnosti doma in v svetu. Proces izobraževanja bo puščal kakovosten pečat, zato bodo njeni diplomanti ponosni na diplomo.

Fakulteta za upravo bo povezana in dobro organizirana izobraževalna ustanova. Vloge bodo jasno opredeljene, razdeljene in spoštovane. Zaposleni bodo predani uresničevanju poslanstva organizacije. Medsebojno bodo povezani, obveščeni in imeli bodo možnost osebnega razvoja.


Dodiplomski programi:


Podiplomski programi:

  • Uprava
  • Management v upravi
  • Finance in računovodstvo v EU
  • Javna uprava in upravljanje sprememb

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomant upravnih ved (UN)
Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo

Katja Pavlič

Katja Pavlič, smer: Upravljanje javnega sektorja
»V primerjavi z drugimi faksi naš ni pretirano zahteven. Sprotnega dela je nekaj, in sicer delo v e-učilnici, kjer profesorji objavijo naloge, ki jih moraš opraviti v določenem roku. Vsako leto imamo organiziran sejem rabljene literature, kjer se jo dobi po res nizki ceni. Jaz zapravim na letnik približno 40–50 €. Študentska organizacija fakultete za upravo ima tudi izdelano spletno stran, kjer so objavljeni zapiski iz prejšnjih let, vendar je ta stran ravno v prenovi. Razmerje med teorijo in prakso je približno 90 : 10. Zelo so mi všeč pravni predmeti, kot so ustavno pravo, pravna ureditev EU itd. Naš faks je zelo zanimiv in pri nas se veliko dogaja. Organiziranih je veliko dogodkov – toast day, zdrav zajtrk in še mnogo drugih. Imamo pa tudi veliko obštudijskih dejavnosti, kot so fotosekcija, debatni klub, študija primera, košarka, mali nogomet in odbojka. Ob študiju mi preostane več kot dovolj prostega časa, tako da lahko tudi delam preko študentskega servisa.«

Marina Sopčić

Marina Sopčić, smer: Upravljanje javnega sektorja (UNI)
»Praktičnega dela na fakulteti je bolj malo oziroma se povezuje s teorijo. Dnevno porabim za študij uro, pred izpiti pa se učim več časa približno en teden prej. Od predmetov sta v 1.  letniku najtežja informatika in ustavno pravo, kasneje pa teorija javne uprave in ravnanje z ljudmi v upravi. Pri učenju uporabljam predvsem zapiske, ki jih dobim od starejših študentov, sicer pa imamo vsako leto na faksu organiziran tudi sejem rabljene literature. Treba je kupiti tudi kakšno knjigo, do sedaj sem za vse gradivo zapravila okoli 300 evrov, najceneje pa je seveda fotokopiranje. Prisotnost na našem faksu je obvezna pri vajah, medtem pa jo preverjajo samo na nekaterih predavanjih. Tako mi ostane kar veliko prostega časa, ki ga porabim tud za študentsko delo in najboljših študentskih žurov naše fakultete.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, organiziran tudi kot e-študij na daljavo, šolnina za šolsko leto 2016/17 bo znašala 1.950 evrov, možno je obročno odplačevanje
Strokovni naslov diplomantov: diplomant upravnih ved (VS)
Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo

Manuela, smer: Uprava, 3. letnik
»Dnevno porabim nekje pol ure do eno uro za študijsko delo. Gradivo in navodila za izpite so objavljene v e-učilnici, učiti pa se navadno začnem en teden pred izpitom, kar je pogosto dovolj. Informatika je najtežji predmet 1. letnika, ampak se ga ne ustrašite. Rabljene knjige se večinoma dobijo na sejmu, ki ga organizirajo študenti fakultete. Vaje so na fakulteti so obvezne, zahteva se 80 % prisotnost, predavanja pa večinoma niso obvezna, oz. pri nekaterih predmetih zahtevajo 60 % prisotnost, manjkaš pa lahko z zdravniškim opravičilom. Ta smer na fakulteti za večino res ni težka, če se potrudiš. Tako mi ostane veliko prostega časa in lahko poleg študija tudi delam in obiskujem fitnes.«

Jan Dežman

Jan Dežman, smer: Uprava VS
»Izpiti niso zahtevni, učenje mi vzame le kakšne 3 dni pred izpitnim rokom. Najtežji predmet prvega letnika se mi je zdela informatika, drugače pa so predmeti zanimivi in nezahtevni. Učno gradivo lahko kupimo na začetku študijskega leta na fakultetnem sejmu, nasploh pa se mi zdi, da se lahko iz skript ali zapiskov dovolj pripravim za vsak izpit. Dobim jih kar na spletu (Ful Povezani ali druge možnosti študentske organizacije). Praska je šele v zadnjem semestru zadnjega letnika, prisotnost je obvezna le na vajah (80 %), priporočam pa prisotnost pri predmetih, kot je npr. statistika ali informatika, kjer se vse odvija preko računalnika. Sem tudi eden izmed vodij študentske organizacije na fakulteti, katere prednosti so predvsem raznolikost smeri študija in dobri odnosi s sošolci. Ker študij poteka le 3-krat tedensko, mi ostaja veliko časa za delo in druge dejavnosti, ki me veselijo. Seveda tudi fakulteta organizira številna druženja in ekskurzije (spoznavni žur, jugo-rock žur) ter izlete v Bruselj, Amsterdam, Pariz, itd.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNA INFORMATIKA – (skupni študijski program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta  računalništvo, matematika ali fizika (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir upravne informatike (UN)
Zaposlitev: informacijska podpora javnemu sektorju

Število točk potrebnih za vpis

201420152016
Upravljanje javnega sektorja (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje javnega sektorja (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Uprava Ljubljana VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Uprava Ljubljana VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravna informatikabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve