Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko je del Visokošolskega središča Novo mesto, izvaja pa različne programe s področja ekonomije in poslovne informatike. Več na njihovi spletni strani: http://fupi.vs-nm.si/sl/o_fakulteti/poslanstvo_in_vizija


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE, POSLOVNA INFORMATIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možen tudi e-študij
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS) oziroma diplomirana poslovna informatičarka (VS) / diplomirani poslovni informatik (VS)


Število točk potrebnih za vpis

201420152016
Poslovna informatika Ljubljana VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Ljubljana VS (izredni)
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve