Fakulteta za organizacijske vede Kranj

FOV
FOV

Osnovno poslanstvo Fakultete za organizacijske vede – FOV je raziskovanje, ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju organizacije in managementa, kar ji – ob sodelovanju z gospodarstvom in javno upravo – omogoča izobraževanje strokovnjakov na svojem področju ter konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje.

FOV Kranj
FOV Kranj

Temeljna vizija razvoja Fakultete za organizacijske vede – FOV je postati priznana visokošolska institucija na področju organizacije in managementa (katere diplomanti bodo cenjeni in iskani), kakor tudi razpoznaven in zanesljiv partner na področju visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja na svojem področju v Evropi in širše.

Vir: http://fovmb.um.si


Dodiplomski programi:

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
 • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
 • Organizacija in management informacijskih sistemov
 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS
 • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS
 • Organizacija in management informacijskih sistemov VS
 • Organizacija in management VS (v postopku akreditacije)

Podiplomski program:

 • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
 • Organizacija in management informacijskih sistemov
 • Management v zdravstvu in socialnem varstvu (v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Maribor)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI IN VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: univerzitetni programi: 60 % splošna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; kandidati z opravljeno poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu; visokošolski programi: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, šolnina na visokošolskem strokovnem programu v študijskem letu 2016/17 znaša 2.100 evrov
Strokovni naslovi diplomantov: za programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov in Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov: diplomirani organizator (UN) oz. (VS); za program Organizacija in management informacijskih sistemov: diplomirani organizator informatik (UN) oz. (VS)
Zaposlitev: Značilnosti študijskih programov Fakultete za organizacijske vede je prepletanje vsebin s področja poslovnih in delovnih procesov, kadrovskega managementa in informatike z drugimi znanji, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci. To zagotavlja programom posebno kakovost, diplomantom omogoča velike zaposlitvene možnosti, obenem pa so ti programi vsebinsko in kakovostno primerljivi s sorodnimi študiji po svetu, kar se kaže tudi v vključevanju tujih učiteljev v izvajanje programa in gostovanju naših učiteljev na tujih univerzah po svetu.

Ana Gregorc, smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov UN, 3. letnik
»Dnevno za študij porabim približno eno ali dve uri, in sicer največkrat za reševanje nalog, ki so objavljene na spletni učilnici. Delo obsega iskanje literature in urejanje zapiskov na temo naloge ter reševanje naloge. Sproti se učim samo skozi reševanje danih nalog, pred izpitom pa si po navadi vzamem en dan, da vso snov še enkrat predelam. Večini študentov na fakulteti izziv predstavljajo matematika, angleščina in statistika. Učno gradivo, to so stari izpiti, naloge in skripte se na FOV dobijo pri tutorjih, katerih naloga je, da nam svetujejo in pomagajo pri težavah s študijem. Vse knjige, ki jih potrebujemo med študijem, so na voljo v univerzitetni knjižnici, mnoge pa so na voljo tudi v splošnih knjižnicah. Skripte nam priskrbijo profesorji, največkrat v pdf obliki. Na univerzitetnem programu prevladuje teorija, saj v kurikulumu nimamo predvidene obvezne delovne prakse, kar pa ne pomeni, da se je ne moremo udeležiti. Karierni center omogoča vsem študentom 3. letnikov, da opravijo delovno prakso v izbranem podjetju. V okviru faksa se skoraj vsak teden odvijajo različne delavnice, predavanja in izleti v okviru študentskih organizacij. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu svetujem, da si pregledajo kurikulum, ki je na voljo na FOV spletni strani in se nato odločijo, če jim študij ustreza.«

Aljaž Ferencek, smer: Organizacija in management informacijskih sistemov UN, 3. letnik
»Pri nas se predavanja in vaje na fakulteti delijo na avditorne in elektronske. Kadar imam na urniku elektronske vaje ali predavanja, za te od doma porabim po približno dve uri na predmet. Sprotno delo in izdelki so tako kot na vsaki fakulteti seveda zaželeni in olajšajo študij, sam pa tega zaradi delovnih obveznosti ne izvajam prav pogosto. S študijem za težje predmete običajno pričnem kakšen teden prej, od ene do dve uri na dan. Za študente na naši fakulteti so po navadi najtežji predmeti statistika, stohastika in matematika. Slednja velja tudi za najtežji predmet v 1. letniku. Na fakulteti imamo zelo dober sistem tutorstva in študentskih organizacij, ki vedno poskrbijo da bruci dobijo zahtevano literaturo, primere izpitov in podobno. Študentom je na voljo tudi fakultetna knjižnica. Predavanja pri nas niso obvezna, vaje pa zelo pogosto so in tam se tudi beleži prisotnost. Dijakom svetujem, da naj se odločijo za študij na katerikoli fakulteti zavoljo lastnega interesa za področje, saj bodo le tako najbolj uspešni v svoji stroki in študij zanje ne bo le premetavanje knjig in pridobivanje sivih las zaradi izpitov.«

Petra PerparPetra Perpar, smer: Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
»Faks bi opisala kot odlično karierno priložnost s podano učno vsebino in obštudijskimi dejavnostmi. Pozitivno je še, da imamo veliko računskih predmetov in malo teorije, učim se nekaj, kar mi bo prišlo prav. Knjige se dobijo v naši knjižnici, stari testi, skripte in zapiski so dostopni na spletni strani fovs.si ter pri tutorjih. Za učenje porabim včasih več, drugič manj časa. Veliko nalog se izvaja od doma, dnevno delo pa obsega redno ponavljanje snovi. Razmerje med teorijo in prakso je 50 : 50, predmeti pa so sestavljeni iz avditornih predavanj ter vaj in predavanj preko interneta (spletno okolje moodle). Večini študentov so v izziv predmeti v 1. letniku, matematika (treba se je učiti sproti in razumeti), statistika in angleščina (potrebno je razumevanje besedil in ne le učenje na pamet). Za razumevanje snovi je dobro biti prisoten na vseh predavanjih in vajah. Profesorji poskrbijo tudi za predavanja z gosti iz različnih podjetij. Poleg študija mi ostane še dovolj časa za študentsko delo in dodatna izobraževanja.«

tina debevecTina Debevec, smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
»FOV je odlična šola za prihodnost in odskočna deska za veliko zanimivih delovnih mest. Za učenje dnevno porabim po 2 uri, pred izpiti pa okoli 10 ur. Učim se sproti, včasih pa tudi kampanjsko. Za večino študentov so najtežji izpiti matematika, statistika in stohastika. Matematika je najtežji predmet v 1. letniku, predvsem zaradi zahtevne snovi. Učim se iz zapiskov. Rabljene knjige, stari testi in skripte se dobijo prek tutorjev, ki so na voljo prek maila tutor.fov@soum.si in preko FBja. Vaje na fakulteti so obvezne, predavanja pa zaželena. Zanimivih predmetov je kar veliko, zato je dobro biti povsod prisoten. Prostega časa pa mi poleg študija tudi še ostane nekaj za ostale aktivnosti.«

Dragan Marjanovič

Dragan Marjanović, smer: Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
»Moj faks bi z enim stavkom opisal nekako tako: »Izberi znanje, izberi prihodnost.« Najbolj zanimiv predmet na naši smeri je marketing. Vaje so obvezne, na predavanjih pa je obisk zaželen in ga tudi sam priporočam. Učim se sproti, nekje 2 uri na dan, pred izpiti pa malo več. Za najtežje predmete pri nas veljajo matematika, statistika in stohastika. Menim, da je v 1. letniku najtežji izpit matematika. Učimo se predvsem iz zapiskov, rabljene knjige, stari testi in skripte pa se dobijo na Info točki, oziroma med sošolci in tutorji – to je najugodnejša varianta. Za cel letnik sicer lahko daš za knjige tudi okoli 100 €. Prostega časa mi ostane dovolj za opravljanje študentskega dela in obisk kakšnega žura.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT, izvedba: izredni študij (v postopku akreditacije)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: še ni podatka
Nekaj primerov možnih zaposlitev: Študenti, ki bodo končali študijski program 1. stopnje Management v športu (VS) bodo zaposljivi v negospodarskem sektorju na področju športa, javne uprave, neprofitnih organizacij, zavodov, izobraževalnih ustanov, svetovalnih agencij in pri drugih pravnih osebah, ki jih zakon opredeljuje kot negospodarski sektor, kot npr. Smučarska zveza Slovenije, Organizacijski komite Planica, Športno društvo Pokljuka, Nogometna zveza Slovenije.

Število točk, potrebnih za vpis

201420152016
Organizacija in management informacijskih sistemov (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (redni)
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve