Akademija za glasbo

Akademija za glasbo
Akademija za glasbo

Akademija za glasbo v Ljubljani je kot visokošolska glasbena ustanova edina glasbena akademija v Sloveniji. Kot ena izmed treh umetniških akademij je članica Univerze v Ljubljani. Na tej ustanovi se je poklicno izšolala večina slovenskih glasbenikov – instrumentalistov, dirigentov, skladateljev in glasbenih pedagogov.

Akademija za glasbo izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika.

GLASBENA UMETNOST – Smeri študija:

– čembalo
– fagot
– flavta
– harfa
– harmonika
– kitara
– klarinet
– klavir
– kljunasta flavta
– kompozicija in glasbena teorija
– kontrabas
– oboa
– orgle
– orkestrsko dirigiranje
– petje
– pozavna
– rog
– sakralna glasba
– saksofon
– tolkala
– trobenta
– tuba
– viola
– violina
– violončelo
– zborovsko dirigiranje


Podiplomski programi:

  • Glasbena umetnost (smeri: Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko dirigiranje, Zborovsko dirigiranje, Petje, Klavir, Orgle, Harmonika, Čembalo, Kitara, Harfa, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flavta, Oboa, Klarinet, Fagot, Saksofon, Trobenta, Rog, Pozavna, Tuba, Tolkala, Kljunasta flavta, Sakralna glasba)
  • Instrumentalna in pevska pedagogika
  • Glasbeno-teoretska pedagogika (smeri: Kompozicija in glasbena teorija, Dirigiranje, Sakralna glasba)
  • Glasbena pedagogika

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GLASBENA UMETNOST

Smeri in strokovni naslovi diplomantov: Kompozicija in glasbena teorija – diplomirani glasbenik komponist (UN), Orkestrsko dirigiranje – diplomirani glasbenik orkestrski dirigent (UN), Zborovsko dirigiranje – diplomirani glasbenik zborovski dirigent (UN), Petje – diplomirani glasbenik pevec (UN), Klavir – diplomirani glasbenik pianist (UN), Orgle – diplomirani glasbenik orglavec (UN), Harfa – diplomirani glasbenik harfist (UN), Harmonika – diplomirani glasbenik harmonikar (UN), Čembalo – diplomirani glasbenik čembalist (UN), Kitara – diplomirani glasbenik kitarist (UN), Violina – diplomirani glasbenik violinist (UN), Viola – diplomiran glasbenik violist (UN), Violončelo – diplomirani glasbenik violončelist (UN), Kontrabas – diplomirani glasbenik kontrabasist (UN), Flavta – diplomirani glasbenik flavtist (UN), Oboa – diplomirani glasbenik oboist (UN), Klarinet – diplomirani glasbenik klarinetist (UN), Fagot – diplomirani glasbenik fagotist (UN), Saksofon – diplomirani glasbenik saksofonist (UN), Trobenta – diplomirani glasbenik trobentač (UN), Rog – diplomirani glasbenik hornist (UN), Pozavna – diplomirani glasbenik pozavnist (UN), Tuba – diplomirani glasbenik tubist (UN), Tolkala – diplomirani glasbenik tolkalec (UN), Kljunasta flavta – diplomirani glasbenik na kljunasti flavti (UN), Sakralna glasba – diplomirani sakralni glasbenik (UN)
Vpisni pogoji: sprejemni preizkus, s katerim se preverja glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja. Kandidati, ki nimajo končane umetniške gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi preizkus znanja v obsegu srednješolskega znanja iz predmetov solfeggio, glasbeni stavek in glasbena zgodovina. Vpiše se lahko: a) kdor je opravil splošno maturo ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 15 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri poklicni maturi 10 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 5 % točk. V izjemnih primerih se v študijski program lahko vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a) ali b), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2016/17 znaša 3.800 evrov
Zaposlitev: glasbeni producent, urednik, skladatelj, učitelj, član profesionalnih orkestrov, zborov ali komornih skupin, samostojni kulturni delavec, solist

Aljaž Gyurica

Aljaž Gyurica, smer: Glasbena umetnost – kitara
»Sprejemni izpiti se izvajajo, kjer izbirajo najboljše instrumentaliste. Vsako leto je manj mest, zato moraš biti zelo uspešen v svoji stroki. Dnevno je malo predavanj, je pa več časa za vaje instrumenta. Najboljše se je učiti sproti, potem ni noben predmet težek. Učno gradivo se dobi v bližnji fotokopirnici in na internetu. Predavanja so večinoma teoretična, vendar je tudi med predavanji veliko praktičnega dela, pri čemer sodeluje vsak posameznik. Predavanja so obvezna, več časa pa je namenjenega vajam, saj je poudarek na igranju.«

Denis RobnikDenis Robnik, smer: Glasbena umetnost – Kompozicija in glasbena teorija
»Na našem faksu je prakse zelo veliko, v primerjavi s teorijo. Najbolj zanimivi so jazzovski predmeti, med težje predmete pa bi uvrstil solfeggio in akustiko. Za vpis na naš faks so potrebni sprejemni izpiti, ki pa niso tako lahki. Dnevno za učenje porabim okoli 4 ure, pred posameznim izpitom pa se učim zelo malo. Literatura se da dobiti v obliki skript in zapiskov, ki se dobijo v fotokopirnici. Finančno se za gradivo ne porabi veliko denarja. Prostega časa mi po faksu ostane malo, zato tudi na študentskem servisu delam redko, prav tako mi zmanjka časa tudi za žure. Za ta faks sem se odločil zato, ker sem si to želel že od prej. Kar mi je na našem faksu zelo všeč, je to, da imamo študentje med seboj zelo dobre odnose, dobro pa je tudi to, da naša akademija sodeluje z akademijami iz tujine.«

Tea Plesničar, smer: Glasbena umetnost (harfa)
»Za vpis na akademijo je treba opraviti sprejemni izpit, ki predstavlja 90 % vseh točk ob vpisu. Zato se po navadi za ta faks odločijo ljudje, ki se že nekaj časa učijo igrati nek inštrument ali peti. Učim se cel dan, saj je treba sproti vaditi, pred izpitom pa se učim do tri dni prej. Najtežji predmet v vseh letih je solfeggio, saj je za nekoga, ki ima premalo predhodnega znanja, preveč snovi naenkrat. Rabljeno gradivo se dobi med študenti, pa tudi profesorji nam aktualno gradivo pošljejo na mail. Za knjige ne zapraviš nič, gre pa zato več denarja za originalne note. Študij zajema več vaj, ki so obvezne. Meni je to všeč, saj je tako ali tako moj najljubši predmet inštrument. Pa tudi drugače je dobro biti prisoten. Letno faks organizira tudi več koncertov za orkester, ki si jih lahko ogleda vsakdo.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GLASBENA PEDAGOGIKA

Strokovni naslov diplomanta: profesor glasbe (UN)
Vpisni pogoji: kandidati morajo opraviti sprejemni preizkus, s katerim se preverjajo njihova glasbena znanja, glasbeno-umetniška nadarjenost in pedagoške preddispozicije. Vpiše se lahko: a) kdor je opravil zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa: a) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80  % točk, splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri poklicni maturi 10 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 5 % točk. V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a) ali b), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.
Izredni študij: da šolnina za študijsko leto 2016/17 znaša 3.800 evrov
Zaposlitev: učitelj, glasbeni producent, urednik, samostojni kulturni delavec

Klara GrudenKlara Gruden, smer: Glasbena pedagogika
»Za vpis je potreben sprejemni izpit, ki zahteva pisni teoretični del, praktični del in psihološko-pedagoški razgovor. Teoretični del predstavlja splošno glasbeno znanje, praktični del obsega igranje na klavir, petje ter solfeggio – branje. Študij obsega tako teoretične kot tudi praktične predmete. Izvajani so v različnih glasbenih oblikah dela. Ena izmed težjih predmetov sta solfeggio in glasbena akustika. Dobro je, da kakšno gradivo s CD-ji dokupiš za lastno glasbeno zbirko. Na naši smeri gre predvsem za kopiranje skript in notnih zapisov. Razmerje med teorijo in prakso je zelo uravnovešeno. Na tej smeri skoraj ni odvečnih predmetov, ki bi bili neuporabni. Študij ponuja veliko možnosti za zaposlitev – nekomu ustrezajo predšolski glasbeni programi ali glasba v OŠ, spet drugemu glasbene šole ali gimnazijski programi, tretji se odloči za nadaljevanje in prodiranje v zborovsko sceno. Študij osebno zelo priporočam. Pomembno se je le zavedati, da je določene osnove glasbenih znanj treba usvojiti.«

Število točk potrebnih za vpis

201420152016
Glasbena pedagogikabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Glasbena umetnostomejitev vpisabrez omejitveomejitev vpisa
Glasbena umetnost (izredno)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve