AGRFT, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

AGRFT
AGRFT

“Na naši akademiji (AGRFT), ki je bila ustanovljena leta 1946 kot Akademija za igralsko umetnost, se je v teku šestih desetletij izobraževala ter na njej pedagoško delovala vrsta najvidnejših ustvarjalcev s področja slovenskega gledališča, radia, filma in televizija. Množica dragocenih znanj, praks in izkušenj ter medsebojna povezanost pri izvajanju programov so kapital, ki ga nima in ga še dolgo ne bo mogla pridobiti nobena od novonastalih konkurenčnih ustanov. Spoštovanje tradicije pa seveda ne izključuje našega prizadevanja po raziskovanju in uvajanju novega.”


Dodiplomski programi AGRFT:

  • Dramaturgija in scenske umetnosti (3 leta)
  • Dramska igra (4 leta)
  • Film in televizija (3 leta – usmeritve: Filmska in televizijska režija, Filmsko in televizijsko snemanje, Filmska in televizijska montaža)
  • Gledališka režija (4 leta)

Podiplomski programi AGRFT:

  • Dramaturgija in scenske umetnosti
  • Oblike govora
  • Scensko oblikovanje
  • Filmsko in televizijsko ustvarjanje
  • Filmski in televizijski študiji

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNA PROGRAMA (3 leta): DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI, FILM IN TELEVIZIJA

UNIVERZITETNA PROGRAMA (4 leta): DRAMSKA IGRA, GLEDALIŠKA REŽIJA

Vsi kandidati za AGRFT morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za posamezni program (preizkusi bodo predvidoma potekali od 23.6. do 6.7.2017) in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti ter znanje slovenskega jezika. Opravljen preizkus velja za tekoče študijsko leto. Preizkus se lahko ponavlja po enem letu.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % splošna matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Za študij Dramske igre sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 4 % poklicna matura, 3 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet (umetnostna zgodovina). Za študij Film in televizija sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo v srednješolskem programu Fotografski tehnik ali Medijski tehnik ter izpit iz enega od predmetov mature: likovna teorija, teorija in zgodovina drame in gledališča ali umetnostna zgodovina. Preizkus posebne nadarjenosti in ustreznih psihofizičnih sposobnosti veljata le za tekoče leto.
Izredni študij: ne
Strokovni naslovi diplomantov: diplomant dramaturgije in scenskih umetnosti (UN), diplomirani filmski in televizijski režiser (UN), diplomirani filmski in televizijski snemalec (UN), diplomirani filmski in televizijski montažer (UN), diplomirani dramski igralec (UN), diplomirani gledališki režiser (UN)
Zaposlitev: svobodni umetnik, asistent režije, realizator, montažer, režiser, gledališki ali televizijski igralec, dramaturg

Preizkus posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti je za programe oziroma smeri različen. Kako poteka?

Rok HvalaRok Hvala, smer: Film in televizija – filmska in televizijska režija
»Na faksu je malo učenja iz knjig in veliko sprotnega dela za projekte. Včasih delaš za faks tudi po 18 ur na dan – kadar so snemanja, priprave in ogled lokacij. Pomembno je spremljati filme, oddaje, gledališke igre, kar ti kot bodočemu režiserju prinaša razgledanost. V 2. in 3. letniku smo čez leto bolj usmerjeni h končni podobi filma – v 2. letniku dokumentarni film, v 3. igrani film. To je faks, kjer se naučiš spopadanja s težavami in postaneš osebnostno trden. Veliko je individualnega dela, predvsem mentorji se nam zelo posvečajo in prilagajajo vsakemu posamezniku. Večina znanja je podkrepljena s prakso, prav tako pa spoznavamo ljudi, ki se s tem delom poklicno ukvarjajo, in njimi ustvarjamo tudi kakšen projekt. Za ta študij sem se odločil, ker me je že od nekdaj zanimala televizijska režija. Kasneje se bom mogoče zaposlil kot samostojni podjetnik in delal na televiziji in reklamah, kot režiser in verjetno asistent režije na filmih. Upam, da bom posnel svoj film.«

Miranda Trnjanin, smer: Dramska igra
»Za vpis so potrebni sprejemni izpiti, ki so tudi velikega pomena, na njih pa se je treba dobro pripraviti, saj so zahtevni. Faks je super, če si človek za te stvari, in temu primerno so mi predmeti zanimivi. Razmerje med teorijo in prakso je majhno, skoraj ničelno. Dnevno mi študij vzame dve uri časa zaradi vadbe govora, petja in gibov. Potrebno je sprotno učenje in obvezna udeležba na predavanjih. Petje je eden izmed težjih predmetov, saj je profesor zelo zahteven. Učno gradivo se dobi v knjižnici in od študentov višjih letnikov. Prostega časa je malo, saj je treba veliko vaditi in odigrati predstave. Časa za študentsko delo ne ostane ravno veliko, saj ga vzame študijsko delo.«

Simon IntiharSimon Intihar, smer: Film in televizija – Filmska in televizijska režija
»Večina študija je bazirana na praktičnem delu, zato je potrebnih veliko delavnosti in ustvarjalnosti iz naše strani. Moram omeniti, da je eden izmed najbolj zanimivih predmetov na faksu filmska režija. Na našem faksu smo kljub prostorski stiski med seboj študentje zelo povezani in si pomagamo, smer kot sama je zelo pestra in sam študijski program je dobro izkoriščen. Sprejemni izpiti na naši akademiji so potrebni in so kar zahtevni. Pred posameznimi izpiti je količina učenja odvisna od zahtevnosti predmeta. Večino literature za učenje je mogoče dobiti v knjižnici, tako da velikih stroškov v povezavi z nakupom literature ni. Starih testov se ne da dobiti, ker se njihova vsebina vsako leto spreminja. Obvezno je hoditi na vaje in predavanja. Žurov na našem faksu ni veliko, ko pa so, so zelo spontani.«

Število točk potrebnih za vpis

201420152016
Dramaturgija in scenske umetnostiomejitevomejitevomejitev
Dramska igraomejitevomejitevomejitev
Film in televizija – smer Filmska in televizijska montažaomejitev98,65omejitev
Film in televizija – smer Filmska in televizijska režija96,75omejitevomejitev
Film in televizija – smer Filmsko in televizijsko snemanjebrez omejitveomejitevomejitev
Gledališka režijaomejitevomejitevomejitev