Grm Novo mesto – Srednja šola za gostinstvo in turizem

Grm Novo mesto – Srednja šola za gostinstvo in turizem

Šola je ena od šestih organizacijskih enot zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 3 Ulica talcev, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Anita Beguš
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: v delovnem času
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 07/332 15 27, svetovalna služba: 07/373 16 38
Spletna stran: http://www.ssgt-nm.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: znanje, spretnosti, razvoj, izzivi
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Makedonija (Ohrid), Poljska (Torum), Hrvaška (Opatija)
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: strokovni – kuharstvo, strežba, turizem
Šolski krožkiŠolski krožki: priprave na tekmovanja, prostovoljstvo
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: cela Evropa, vsako leto vsaj ena država – Amsterdam, Berlin, Barcelona, Budva, Ankara, Bavarski gradovi, Benetke, Rim, Bukarešta ...
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 208

Uspeh šole na maturi 2014/15:
85 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:
Anketirani dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so se na šolo vpisali, ker jih zanima program, jih veseli poklic in praksa. Pohvalili so praktični pouk, lokacijo in tekmovanja. Zadovoljni so tudi z urnikom, šolo pa so opisali kot razgibano, ki slovi po dobri praksi in ekskurzijah po celotni Evropi. Poudarek je na praktičnih in strokovnih predmetih, izzive pa imajo dijaki pri matematiki in nemščini. Za domače naloge porabijo dnevno pol ure, pred testi pa se učijo od enega do pet dni, odvisno od predmeta. Učijo se iz knjig, zapiskov in zvezkov, tudi skupaj s sošolci. Pohvalili so še opremljenost prostorov, predvsem učilnice za praktični pouk in jedilnico. Šolo priporočajo, saj je zanimiva, primerna za vse, ki si želijo delati v gostinstvu, odnos s profesorji je enakopraven, razredi pa so majhni, zato je tudi vzdušje bolj sproščeno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so napisali, da je na šoli poudarek na strokovnih predmetih, imajo veliko prakse, profesorji so prijazni in razumljivi, na njej dobijo veliko znanja, v sklopu ekskurzij pa potujejo po celi Evropi. Izboljšali bi urnik, ki je dopoldanski in sestavljen iz več težjih predmetov skupaj, prav tako pa bi prenovili prostore in dodali klopce v okolici šole. Vsak dan namenijo domačim nalogam od pol ure do eno uro, sprotno učenje pa je odvisno od predmeta in dijaka. V povprečju se učijo pred testi do tri dni, največ iz zapiskov in knjig, pa tudi ustno skupaj s sošolci. Največji izziv imajo pri matematiki in jezikih predvsem zaradi slabe osnove, v sklopu šole pa imajo na izbiro različne strokovne predmete. Na šoli se lahko udeležijo različnih priprav na tekmovanja, šolo pa priporočajo vsem, ki imajo radi jezike, gastronomijo in radi potujejo, saj se bodo na njej veliko naučili in pridobili poklic.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem dijaki cenijo dobro malico, izmenjave, izlete in profesorje, izboljšali pa bi urnik in organizacijo. K vpisu je dijake pritegnilo veliko ekskurzij, spoznavanje novih kultur in delo, povezano z gostinstvom. Urnik je dopoldanski. Poudarjeni so strokovni predmeti, med zahtevnejšimi pa so našteli angleščino, matematiko in strokovne predmete. Učijo se iz knjig in zapiskov, pred preverjanjem pa rešujejo stare teste in se učijo s pomočjo učnih kartončkov. Nekateri se učijo sproti, drugi le ko je treba, pred testom pa učenju namenijo do tri dni. Za domače naloge si vzamejo od pol do ene ure na dan. Imajo dobro opremljeno jedilnico in računalniško učilnico. Šolo priporočajo tudi ostalim, ker je zanimiva in se veliko naučiš. Učencem svetujejo, da ne obupajo.

“Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto je bila ustanovljena 25. oktobra 1961. 12. junija 2007 se je šola pripojila k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Kmetijska šola Grm Novo mesto. Novi zavod se imenuje Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. Njihova vizija je: Le naš dijak vsestranski prvak!”

V poslanstvu na spletni strani so navedli, da želijo, da dijaki pridobijo znanje, spretnosti in navade. Prizadevajo si, da jim omogočijo uspešno nadaljevanje študija oz. uspešno iskanje  zaposlitve, omogočajo vzpodbudno in zdravo okolje, skrbijo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, vzpodbujajo pripadnost šoli, ustvarjajo pogoje, da dijaki zadovoljujeo tudi druge interese, sodelujejo z lokalnim okoljem …

 

Inline
Inline