Znan je tretji predmet na NPZ
Tretji predmet na NPZ
Tretji predmet na NPZ

Znan je tretji predmet na NPZ

Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2016/17.