Gradiva in zapiski

  • Fakulteta

  • Vrsta

Angleški časovni bus

Angleški časovni bus je uporabna preglednica angleških časov, ki vam bo pri učenju zelo prav prišla.

Testno gradivo za študente

testno gradivo za študente

Poslovna informatika

krajši zapiski za poslovno informatiko

Temelji ekonomije – mikroekonomija

Vprašanja za ponavljanje snovi iz mikroekonomije, primerno za učenje za kolokvij ali izpit.

Civilno procesno pravo – vaje

Vaje iz civilno pravdnega postopka za 3. letnik.

Socialna in politična psihologija – priprava na izpitna vprašanja

Primeri izpitov preteklih let pri prof. Mencin Čeplak/Miheljak.

Gospodarsko pravo – zapiski s predavanj

Celoviti zapiski iz predavanj pri prof. Bohincu (FDV).

Vrtnarstvo – vprašanja za delni izpit

Vrtnarstvo – vprašanja za delni izpit / Agronomija VSŠ, star program, super za ponavljanje.

Varstvo rastlin – herbicidi

Varstvo rastlin – Herbicidi za Agronomijo VSŠ, zapiski, za učenje.

Stran 1 od 20